Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
Eivinds blogg – Side 63 – Skrive, spikke, fiske , politikk, elbil og Mesnaelva

Regionshovedstaden Lillehammer

Kart over Innlandet

Høyre vil kjempe for en best mulig fremtid for Lillehammer, og vi vil forsvare og styrke arbeidsplassene som er så viktige for byen vår. Etableringen av en storregion bestående av Oppland og Hedemark vil bli en svært en viktig sak for alle oss som er glade i byen vår. Arbeiderpartiet er den fremste pådriveren for å bygge storregionen. Så langt peker alle piler mot Hamar, og det er på høy tid å spørre hva Arbeiderpartiet vil med Lillehammer.

Regjeringen har lagt frem meldingen om regionreformen. Dommen så langt er at det er mye prat og lite innhold. Regionene er ikke tilført vesentlige nye oppgaver, deres størrelse er ikke bestemt og mange av regjeringspartienes politikere signaliserer stor usikkerhet i om regionreformen er noen god ide. Med andre ord: her skyver regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen viktige spørsmål foran seg. Spørsmål som er svært viktige for oss som bor og jobber på Lillehammer, og som vi må kreve svar på før valget til høsten.

Oppland og Hedmark Arbeiderpartier har vært blant de ”aller flinkeste” i landet når det gjelder å iverksette storregionen. I motsetning til de fleste andre steder har fylkestingene her allerede startet prosessen gjennom prinsippvedtak om en storregion bestående av Oppland og Hedmark. Dette har de gjort uten å ta stilling til hvor et administrasjonssentrum skal være, og hva som skal flyttes fra Lillehammer.

Lillehammer Arbeiderparti later heller ikke til å synes at dette er viktige problemstillinger. I alle fall er ordføreren og hennes lokale parti fraværende i å fronte Lillehammers lokale behov og krav på noe konkret å holde seg til når Oppland Arbeiderparti turer frem mot storregionen. Hamar kjører med høy profil og har for lengst utropt seg til Innlandets hovedstad.

Lillehammer er ingen dårligere kandidat til å være administrasjonssentrum enn Hamar. Tvert i mot, og det er på høy tid å hevde Lillehammers ambisjoner. Lillehammer har lange og gode tradisjoner som administrasjonsby. Byen ligger sentralt i forhold til begge fylker både i forhold til geografi og kommunikasjon. Hamar ligger i pendleravstad fra Oslo, noe som lett vil bety at jobbene besettes av folk som ikke slår seg ned. For Lillehammer vil dette være annerledes. Lillehammer har gjennom alle tider vært kjent som et godt sted å bo og all erfaring forteller om god søkning, særlig til stillinger som krever kompetanse. Sykehuset, fylkesmannen og Høyskolen er gode eksempler på det. Det er også klart at Hamar allerede har mange statlige arbeidsplasser og en næringsstruktur som gjør byen bedre rustet til å gi fra seg funksjoner enn det Lillehammer har.

I denne diskusjonen vil jeg bli møtt med at Høyre helst bare vil ha to folkevalgte nivåer. Mitt svar vil være at Lillehammer også i en slik modell vil være et naturlig sentrum i regionen. Lillehammer Høyre vil under ethvert alternativ kjempe for at Lillehammer skal være regionens viktigste kompetanse og administrativt sentrum.

Nå er situasjonen at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet styrer, ikke bare i landet, men også regionen og kommunen. Det er deres kjør mot en storregion som nå utfordrer Lillehammer og bør få varsellampene til å blinke. Lillehammer Høyre vil ikke sitte med hendene i fanget og la det skure. Lillehammer trenger en offensiv ledelse som uten bakenforliggende partipolitiske hensyn kjemper for Lillehammers plass og muligheter.