Lillehammer til en bedre by å bo i.

Seks ting jeg tror kan gjøre Lillehammer til en enda bedre by å bo i.
1. Vi må igjen få et komplett og veldrevet sykehus
2. Trådløst nettverk i hele byen
3. Kommunen må satse på den frivillige kultur og idrettslivet
4. Bort med eiendomskatten
5. Trygg E6
6. En skikkelig fin skatepark

Er du enig?

1. Et komplett sykehus på Lillehammer

For oss som bor i denne byen, og de over 1100 ansatte på sykehuset vårt er dette svært alvorlig. Sykehusreformen har ført til at det som var et veldrevet og nær komplett sykehus nå blir ribbet for kompetanse, avdelinger flyttes til Hamar, og vi ser at trivselen blant de ansatte blir dårligere og usikkerheten sprer seg. Lillehammer er det naturlige stedet for et komplett sykehus i vår region. Vi har sett et fantastisk engasjement i byen vår, og vi må fortsette denne kampen til vi igjen har et nær komplett sykehus på Lillehammer.

2. Trådløs by

Vi må få gjort kommunen vår trådløs inne og ute, slik at byens innbyggere kan ta med seg laptopen ut i Søndre Park, vippet den opp og vært på nett. Vi er en by med et spennende nærings og studentliv. Tenk så flott når vi satt om sommeren på et svett kontor, eller på en lesesal, å bare kunne ta med seg kontoret en tur opp langs Mesnaelva. Men vi må få det til slik at vi har med oss hele kommunen vår, fra Saksumdal til Roterud. Vi må også ordne det sånn at gjester som kommer til byen vår også må få ta del i dette. Aller helst bør det være gratis. Dette er innovativt, stimulerer næringslivet, og vil styrke Lillehammer som Norges mest populære studentby.

3. Byens idrett og kulturliv

Vi har et fantastisk kultur og idrettsliv her i byen, og vi Lillehammer Høyre tror at vi med relativt små midler kan stimulere det frivillige arbeidet. Først og fremst ser vi at den formidable frivillige innsatsen må belønnes. Det legges ned tusener av dugnadstimer i lag og foreninger i byen vår, og det er ingen andre steder der en ville fått mer ut av hver kulturkrone enn å sette de inn i denne førstelinja. Det kan være miniputtene på Vingar som trenger nye fotballer, eller Amatørteateret som vil sette opp et stykke av Alf Prøysen. Utgangspunktet er det samme; Det legges ned masse innsats i noe som er til beste for alle i byen vår. I dag er det slik at lokale lag og foreninger ikke kan bruke det flotte kulturhuset vårt, fordi kommunen tar så mye i husleie at det blir umulig.
Vi ser også at lag og foreninger kunne fått utløst statlige midler som Tippemidler og fra Frifond hvis kommunen hadde bidratt sterkere med lokale midler.

4. Eiendomskatten

Eiendomskatten må bort. Jeg synes det er veldig rart at det er sosialistene som har innført en så usosial skatt? Dette rammer jo i hytt og pine. Det er de gamle som kanskje sitter igjen alene med et stort hus der de skal betjene denne ekstraskatten med en knapp pensjon. Det rammer det unge paret som skal etablere seg med barn i byen vår, og det rammer næringslivet som har fått enda en ny skatt å forholde seg til.
Vi ønsker jo at Lillehammer skal bli en enda bedre by å bo i. Det skal være hyggelig å etablere seg her, og vi ønsker å legge til rette for næringslivet og dets muligheter for å trekke til seg den rette kompetansen. Eiendomskatten gjør at rammebetingelsene for næringslivet i byen vår blir dårligere, noe som igjen vil svekke skatteinngangen i kommunen vår. Bedre rammebetingelser gir mer aktivitet, og flere inntekter til kommunen.

5. Ny E6

E6en vår er i en veldig dårlig forfatning, og den krever liv. Vi må kreve at den oppgraderes kraftig, slik at vi som bor her kan ferdes trygt. Kona mi pendler til Brummundal, og jeg vil gjerne at hun og alle de andre som bruker E6en vår kan ferdes trygt på det som tross alt er en hovedfartsåre og en europavei. Dette er også en sak næringslivet er opptatt av. Varer fraktes til og fra byen i et betydelig omfang, og en bedre infrastruktur bedrer rammebetingelsene, og vil styrke Lillehammers næringsliv innenfor både industri og handel.

6. Skatepark

Vi må ha noe å tilby ungdommene våre som ikke er organisert i lag og foreninger. Det er på tide at byen får seg en skikkelig skatepark der de kan trene med brettene sine og gjøre halsbrekkende stunts uten å risikere å bli påkjørt av biler. Mange byer har laget en slik park, men vi bør selvsagt overgå dem og lage det tøffeste anlegget av alle.

Lillehammer uten en tråd

Falk med laptop i parken
Tenk deg en varm sommerdag i Søndre Park etter en clubsandwitch og et glass lemonade med isbiter. Egentlig skulle du tilbake på det svette kontoret eller på den varme lesesalen, men takket være at Høyre vant valget 2007 og gjorde Lillehammer trådløst kan du bare vippe opp laptopen din her i Parken og være på nett. Vi vil gjøre Lillehammer til en enda bedre by å bo i. Et Lillehammer uten en tråd er innovativt, det er fremtidsrettet, det er enkelt; Nettopp slik vi ønsker byen vår.

Hvorfor trådløst?

Lillehammer er norges mest populære studentby, og ungdom strømmer til for å søke seg til Høyskolen på Lillehammer, de videregående skolene våre og Nansenskolen. Klarte vi å gjøre Lillehammer trådløst ville vi tillegg til å befeste byens sterke posisjon som foretrukken studentby, også styrket Lillehammers plass i et fremtidig innlandsuniversitet.
Nå er det ikke bare studentene som bruker internett blant byens innbyggere. Vi er vel alle etterhvert mer eller mindre bevandret i web og epost-bruk, enten vi er pensjonister, arbeidstakere eller skoleelever. Trenden er også at vi går over til bærbar PC. Skoleelevene utstyres i større og større grad med bærbart utstyr, og det samme gjelder de som befolker byens kontorer. For næringslivet vil den trådløse byen være en klar bedring av rammebetingelsene gjennom at en legger bedre til rette for lokale bedrifter, turister, guiding, for forretningsreisende og arbeidstakernes familie. Lillehammer Høyre vil gjøre byen trådløs fordi det vil gjøre byen åpnere, mer inkluderende, mer inniovativ og enda bedre å bo i.

Look to Trondheim

I Trondheim har de innført tråløs internett – delvis gratis – for byens innbyggere, studenter og tilreisende. Etter et spleiselag mellom Kommunen, Fylkeskommunen, NTNU og private aktører har de satt opp endel sendere rundt i kommunen, og som en av de første byene i verden, gjort hele byen trådløs. Dette kan vi få til her på Lillehammer også: For det første er vi en mindre kommune, og trenger færre sendere. Det må være et tydelig mål for et slikt prosjekt å omfatte hele kommunen vår, enten en har adresse Saksumdal, Vingnes eller Storgata. For det andre er det mye mer sol her, slik at det mye mer aktuelt å sitte ute enn i regnfulle Trondheim. Ellers kan en selvsagt også koble seg opp inne, enten det er på skolen, i lesesalen, på arbeidsplassen, på kafeen, eller hjemme i stua.

Hvem vil være med å skape fremtiden?

Lillehammer Høyre ser disse som naturlige samarbeidspartnere i et slikt prosjekt: Lillehammer Kommune bør selvsagt ta initiativet ovenfor Høyskolen, Fylkeskommune og næringslivsaktører i byen vår, som for eksempel Eidsiva og Telenor. Vi har mange bedrifter på Lillehammer som ser fremover, og som helt sikkert ville spyttet litt i votten for å få til dette. Om det trådløse Lillehammer skal være en gratis tjeneste for byens innbyggere blir et regnestykke der de som skal finansiere ordningen må få sagt sitt, men når en har fått det delvis til gratis i Trondheim, har jeg vanskelig for å slippe tanken på at dette også burde kunne la seg gjøre her på Lillehammer. La oss sette igang!

Et komplett Lillehammer sykehus

Lillehammer sykehus
Sykehusaksjonen og lillehamringenes engasjement har vist oss hvor viktig sykehuset er for oss som bor i byen, og for hele regionen vår. Lillehammer Høyre skal gjøre sitt for at vi skal vinne dette slaget. Vi vil ikke lenger stå og se på at avdelinger og kompetanse flyttes til Hamar, og krever et komplett Lillehammer Sykehus!

For meg betyr Lillehammer Sykehus noe helt spesielt. Her var jeg med da datteren min ble født i 1989. Her ble en god venn av meg lagt inn og påsydd øret etter en stygg kollisjon med en bil ved Storhove. Her ble moren min kjørt inn med hjernehinnebetennelse etter å ha falt om på multetur, og her ble min kone sydd etter å ha skadet seg i hånden. Hver gang ble utfordringen løst på en fantastisk måte av et flott og profesjonelt personale, og med lykkelig utgang. Jeg er veldig takknemmelig og glad i dette sykehuset, og sånn vet jeg at det er mange som har det.

Før Sykehuset Innlandet ble etablert som følge av organiseringen innenfor Helse Øst var Oppland sentralsykehus (Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll sykehus) et av de best drevne i landet. Både målt i økonomistyring og pasientbehandling. Etter sammenslåingen med sykehusene i Hedmark har det gått en vei – nedover. Vi kan registrere dårligere trivsel blant de ansatte, samt en gradvis nedbygging av avdelinger og tilbud. Kompetansen forsvinner, det er usikkerhet blant de ansatte, og det kan registreres at omorganiseringer og flyttinger av funksjoner har svekket særlig Lillehammer sykehus som før flyttingene var et nær komplett sykehus. Nå er de i ytterligere full gang med andre runde i nedbyggingen. Vi kan ikke akseptere at sykehuset vårt forvitrer. Dette må stoppes.

Lillehammer Sykehus har 1100 arbeidsplasser og er særdeles viktig for oss som bor i byen og i områdene rundt. Vi kan ikke finne oss i at avdelinger og kompetanse forsvinner til Hamar. Tappingen av nøkkelpersonale og tilbud til Hamar er bare en forsmak på Arbeiderpartiets region-drøm, der vi fort også vil miste fylkeskommunen til det som kan bli det nye sentrum i storregionen; Hamar. Visjonen om et sentralsykehus handlet ikke om pasientene og de ansatte, men om byggingen av storregionen, samt bygge Hamar som regionhovedstad.

Arbeiderpartiet sitter i regjering med statsminister, helseminister, med flertall i Stortinget, Fylkeskommune og i Lillehammer kommune. Vi utfordrer AP om å kreve at Sykehuset Innlandet deles slik at Oppland igjen kan få et eget helseforetak bestående av Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll sykehus under en ledelse. Vi må igjen få et komplett sykehus på Lillehammer slik vi hadde!

17 mai likevel ;-)

I GD 29.12.06, kan vi lese at Ragnar Nordgreen, Arbeiderpartiets gruppeleder, forrige uke hadde forsøkt å få formannskapet med seg på å hindre meg i å bli leder av 17.maikomiteen i 2007, slik jeg var det i 2006.
Å gjøre en frivillig innsats for byen vår i 17 maikomiteen har vært meg en glede, og jeg ble veldig overrasket over dette angrepet.
Arbeiderpartiets forsøk på å kuppe 17.mai komiteen ble heldigvis blankt avvist av formannskapet; 17.maikomiteen får likevel konstituere seg selv, i år som tidligere år. Er det ikke grenser for hva Arbeiderpartiet tror de kan ta kontroll over? Vi må nok av og til minne hverandre på hvorfor vi feirer 17.mai.
17. mai-tale

Regionshovedstaden Lillehammer

Kart over Innlandet

Høyre vil kjempe for en best mulig fremtid for Lillehammer, og vi vil forsvare og styrke arbeidsplassene som er så viktige for byen vår. Etableringen av en storregion bestående av Oppland og Hedemark vil bli en svært en viktig sak for alle oss som er glade i byen vår. Arbeiderpartiet er den fremste pådriveren for å bygge storregionen. Så langt peker alle piler mot Hamar, og det er på høy tid å spørre hva Arbeiderpartiet vil med Lillehammer.

Regjeringen har lagt frem meldingen om regionreformen. Dommen så langt er at det er mye prat og lite innhold. Regionene er ikke tilført vesentlige nye oppgaver, deres størrelse er ikke bestemt og mange av regjeringspartienes politikere signaliserer stor usikkerhet i om regionreformen er noen god ide. Med andre ord: her skyver regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen viktige spørsmål foran seg. Spørsmål som er svært viktige for oss som bor og jobber på Lillehammer, og som vi må kreve svar på før valget til høsten.

Oppland og Hedmark Arbeiderpartier har vært blant de ”aller flinkeste” i landet når det gjelder å iverksette storregionen. I motsetning til de fleste andre steder har fylkestingene her allerede startet prosessen gjennom prinsippvedtak om en storregion bestående av Oppland og Hedmark. Dette har de gjort uten å ta stilling til hvor et administrasjonssentrum skal være, og hva som skal flyttes fra Lillehammer.

Lillehammer Arbeiderparti later heller ikke til å synes at dette er viktige problemstillinger. I alle fall er ordføreren og hennes lokale parti fraværende i å fronte Lillehammers lokale behov og krav på noe konkret å holde seg til når Oppland Arbeiderparti turer frem mot storregionen. Hamar kjører med høy profil og har for lengst utropt seg til Innlandets hovedstad.

Lillehammer er ingen dårligere kandidat til å være administrasjonssentrum enn Hamar. Tvert i mot, og det er på høy tid å hevde Lillehammers ambisjoner. Lillehammer har lange og gode tradisjoner som administrasjonsby. Byen ligger sentralt i forhold til begge fylker både i forhold til geografi og kommunikasjon. Hamar ligger i pendleravstad fra Oslo, noe som lett vil bety at jobbene besettes av folk som ikke slår seg ned. For Lillehammer vil dette være annerledes. Lillehammer har gjennom alle tider vært kjent som et godt sted å bo og all erfaring forteller om god søkning, særlig til stillinger som krever kompetanse. Sykehuset, fylkesmannen og Høyskolen er gode eksempler på det. Det er også klart at Hamar allerede har mange statlige arbeidsplasser og en næringsstruktur som gjør byen bedre rustet til å gi fra seg funksjoner enn det Lillehammer har.

I denne diskusjonen vil jeg bli møtt med at Høyre helst bare vil ha to folkevalgte nivåer. Mitt svar vil være at Lillehammer også i en slik modell vil være et naturlig sentrum i regionen. Lillehammer Høyre vil under ethvert alternativ kjempe for at Lillehammer skal være regionens viktigste kompetanse og administrativt sentrum.

Nå er situasjonen at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet styrer, ikke bare i landet, men også regionen og kommunen. Det er deres kjør mot en storregion som nå utfordrer Lillehammer og bør få varsellampene til å blinke. Lillehammer Høyre vil ikke sitte med hendene i fanget og la det skure. Lillehammer trenger en offensiv ledelse som uten bakenforliggende partipolitiske hensyn kjemper for Lillehammers plass og muligheter.