Skatepark nå!

skate-eivind.jpgDet er ikke all ungdom på Lillehammer som driver med organiserte aktiviteter på fritiden. Vi i Lillehammer Høyre synes tiden er overmoden for en skikkelig skatepark, og et viktig skritt på veien for å lage en enda bedre by å bo i. Ungdom på Lillehammer har lenge etterlyst et anlegg for byens skatere, og det kan godt være enda tøffere enn det de har laget på Hamar.

Nok prat. Skatepark nå!

Lillehammer sykehus betaler Brustads valgkamp

lillehammer-sykehus.jpgArbeiderpartiets helseminister Sylvia Brustad er nå tindrende klar på at det skal bygges et nytt sykehus på Hamar. Hennes velgerplattform er hamarregionen, og hun ser anledningen til å sikre seg nye gode år i politikken gjennom byggingen av et storsykehus på Sanderud. Det tilføres som kjent lite friske penger i driften av sykehusene i regionen vår. Dette betyr at sykehuset vårt på Lillehammer får regningen i form av budsjettkutt, flytting av avdelinger til Hamar, nedbemanning og et dårligere totaltilbud. Arbeiderpartiets valgkamp i Hedmark kan bli dyr for Lillehammer.
Konsekvensene er dramatiske for de ansatte på sykehuset, for pasientene, for det faglige miljøet som tappes for kompetanse, for befolkningen på Lillehammer, og ikke minst de som bor nordover i Gudbrandsdalen. Det er dobbelt så langt fra Lom til Lillehammer som fra Lillehammer til Hamar. Nedskjæringene er distriktspolitisk blasfemi, og det er meg en gåte at selv de nyfrelste sosialistene i SP kan være med på dette. Jeg vil tro det skal mer enn en økt jerv og gaupeekvote til for å oppveie nedbyggingen av Lillehammer, Elverum og Gjøvik Sykehus.
Vi kan ikke la Arbeiderpartiet, som sitter med dette ansvaret, få lov til å fortsette nedbyggingen av sykhuset vårt. De kan, som Lillehammer APs Nordgreen, skylde på NPM (New Public Management) så mye de vil, men vi andre vet godt at det er helseminsteren som har ansvaret, og som legger føringer. Helseministerens ansvar er å gripe inn når noe bærer galt av sted. Det gjorde daværende helseminister Dagfinn Høybråten da han grep inn og reddet fødeavdelingen på Gjøvik Sykehus. Det gjør ikke Arbeiderpartiet og Sylvia Brustad, med alvorlige konsekvenser for Sykehuset på Lillehammer, de ansatte og befolkningen.
Det må være lov å spørre; Hvor er ordføreren vår, Synnøve Klemetsrud Brenden, i denne viktige saken for byen vår?

I min kaffegrut

Lørdag 6.januar ser GDs spåmann og redaktør Skullerud i kaffegruten sin at det lokalpolitiske landskapet vil stå bom stille etter valget til høsten. Pussig -for i lørdagsgruten min her hjemme på Vingnes står det noe helt annet: Her står det tydelig at byens innbyggere ønsker forandring! Jeg ser der at de borgerlige partiene går sammen om å gjøre Lillehammer til en bedre by å bo i etter valget. Jeg ser at Lillehammer Sykehus igjen blir et komplett sykehus, og en trygg arbeidsplass. Jeg ser at det blir bygget en flott skatepark for ungdommen, og at vi får gjennomslag for visjonen om den trådløse nettbyen Lillehammer. Videre ser jeg en trygg E6, og når jeg vrir litt ekstra på koppen ser jeg eiendomsskatten: Det rare er at den liksom skrumper inn og blir mindre og mindre! Den blir faktisk helt borte til slutt. Så sier min grut.

Vi skal sloss for Lillehammer sykehus

Arbeiderpartiets Ragnar Nordgreen liker tydelig dårlig at noen parkerer det politiske ansvaret for det som skjer med Lillehammer Sykehus hos Ap, selv om det er der det hører hjemme. Under mottoet «angrep er det beste forsvar» i et innlegg i GD 30.desember 2006, forsøker han å støye seg bort fra Arbeiderpartiets ansvar ved å skylde på andre. Den går ikke; det blir for feigt å bruke NPM -New Public Management som bekvemmelighetsflagg.

Selvsagt vet vi at Helseforetaksmodellen gjør at lokale/regionale politikere ikke har direkte styring med sykehusene. Det betyr selvsagt ikke at man ikke skal jobbe for sykehuset med de midler man har overfor sentrale politiske miljøer som vitterlig har mulighet til å gripe inn. Helseministeren kan i henhold til helseforetaksloven gripe inn og overstyre helseregionene/foretaksstyrene. Daværende helseminister Dagfinn Høybråten gjorde nettopp det da fødeavdelingen på Gjøvik sykehus var truet i 2003. Så langt har vi ikke sett helseminister Sylvia Brustad (Ap) løfte en finger for å løse flokene i Sykehuset Innlandet. Derfor har jeg mine ord i behold når jeg skriver at vi kunne hatt et nær komplett sykehus på Lillehammer om Arbeiderpartiet hadde ønsket det.

Da den statlige overtakelsen av sykehusene ble gjort var Høyres modell at sykehusene kunne vært styrt direkte fra Helsedirektoratet, dvs. uten noe administrativt mellomledd, slik helseregionene ble. Dagens modell kom her som et resultat av et forlik i Stortinget. Høyre står fortsatt på at Helseregionene bør avvikles. Det vil gi bedre statlig koordinering, og det vil gi mer selvstendige enheter (helseforetak) landet over. Ved årets budsjett foreslo Høyre som et første skritt å slå sammen Helse Øst og Helse Sør.

Oppland Høyre har hatt en klar holdning til at vi ikke ønsket et storsykehus i Hamarregionen, men heller ville satse på mest mulig komplette sykehus basert på dagens struktur. Så vidt vi har kunnet oppfatte var Arbeiderpartiet lenge splittet i synet på dette. I alle fall ga fylkespartiet lenge andre signaler. Så vidt vites kom ikke Ap på denne banehalvdelen før Høyres Olemic Thommessen tok saken opp under stortingsvalgkampen, hvoretter Ap i løpet av noen hektiske dager fikk orden på kammerset.

Det hjelper imidlertid ikke å krangle om fortiden. Aps stortingsrepresentanter fra Oppland ønsker sammen med de andre på benken at Sykehuset Innlandet må deles slik at vi igjen får Opplandssykehuset som egen enhet. Problemet er bare at Aps representanter later til å være enslige svaler uten gjennomslag i partiet. Høyre fikk gjennomslag for å berge fødetilbudet på Gjøvik – vi venter på at Oppland Arbeiderparti greier å nå frem overfor Sylvia Brustad med kravet om et eget helseforetak for Oppland. Hun kan gjøre det hvis hun vil – så langt ser det ut til at hun – med god støtte fra Oppland Arbeiderparti og Ragnar Nordgreen, velger å dytte formalitetene foran seg for å slippe å ta stilling., – hvor tøft velger det lokale Arbeiderpartiet å kjøre denne saken? Eller er det kanskje slik at de seiler under NPM-bekvemmelighetsflagg? Hvilken forventning har vi til at en helseminister fra Hedemark vil skjære igjennom og rydde opp på hjemmebane?

Arbeiderpartiet lokalt og i fylkeskommunen kan skrive resolusjoner til de blir grønne; partiet kan likevel ikke vente å få mer kredit enn det de leverer, og så langt har vi ikke sett noe til resultatene. Det er tydelig at et sterkere politisk press er nødvendig – Ap klarer tydeligvis ikke dette på egen hånd.

Lillehammer Høyre vil ikke se på at Lillehammer Sykehus blir bygget ned. Vi skal jobbe med denne saken til vi har et troverdig og langsiktig resultat, uansett om Nordgreen synes det blir ubehagelig å bli konfrontert med arbeiderpartiets soleklare ansvar. Vi skal ta den fighten som er nødvendig for å berge sykehuset vårt.

Lillehammer til en bedre by å bo i.

Seks ting jeg tror kan gjøre Lillehammer til en enda bedre by å bo i.
1. Vi må igjen få et komplett og veldrevet sykehus
2. Trådløst nettverk i hele byen
3. Kommunen må satse på den frivillige kultur og idrettslivet
4. Bort med eiendomskatten
5. Trygg E6
6. En skikkelig fin skatepark

Er du enig?

1. Et komplett sykehus på Lillehammer

For oss som bor i denne byen, og de over 1100 ansatte på sykehuset vårt er dette svært alvorlig. Sykehusreformen har ført til at det som var et veldrevet og nær komplett sykehus nå blir ribbet for kompetanse, avdelinger flyttes til Hamar, og vi ser at trivselen blant de ansatte blir dårligere og usikkerheten sprer seg. Lillehammer er det naturlige stedet for et komplett sykehus i vår region. Vi har sett et fantastisk engasjement i byen vår, og vi må fortsette denne kampen til vi igjen har et nær komplett sykehus på Lillehammer.

2. Trådløs by

Vi må få gjort kommunen vår trådløs inne og ute, slik at byens innbyggere kan ta med seg laptopen ut i Søndre Park, vippet den opp og vært på nett. Vi er en by med et spennende nærings og studentliv. Tenk så flott når vi satt om sommeren på et svett kontor, eller på en lesesal, å bare kunne ta med seg kontoret en tur opp langs Mesnaelva. Men vi må få det til slik at vi har med oss hele kommunen vår, fra Saksumdal til Roterud. Vi må også ordne det sånn at gjester som kommer til byen vår også må få ta del i dette. Aller helst bør det være gratis. Dette er innovativt, stimulerer næringslivet, og vil styrke Lillehammer som Norges mest populære studentby.

3. Byens idrett og kulturliv

Vi har et fantastisk kultur og idrettsliv her i byen, og vi Lillehammer Høyre tror at vi med relativt små midler kan stimulere det frivillige arbeidet. Først og fremst ser vi at den formidable frivillige innsatsen må belønnes. Det legges ned tusener av dugnadstimer i lag og foreninger i byen vår, og det er ingen andre steder der en ville fått mer ut av hver kulturkrone enn å sette de inn i denne førstelinja. Det kan være miniputtene på Vingar som trenger nye fotballer, eller Amatørteateret som vil sette opp et stykke av Alf Prøysen. Utgangspunktet er det samme; Det legges ned masse innsats i noe som er til beste for alle i byen vår. I dag er det slik at lokale lag og foreninger ikke kan bruke det flotte kulturhuset vårt, fordi kommunen tar så mye i husleie at det blir umulig.
Vi ser også at lag og foreninger kunne fått utløst statlige midler som Tippemidler og fra Frifond hvis kommunen hadde bidratt sterkere med lokale midler.

4. Eiendomskatten

Eiendomskatten må bort. Jeg synes det er veldig rart at det er sosialistene som har innført en så usosial skatt? Dette rammer jo i hytt og pine. Det er de gamle som kanskje sitter igjen alene med et stort hus der de skal betjene denne ekstraskatten med en knapp pensjon. Det rammer det unge paret som skal etablere seg med barn i byen vår, og det rammer næringslivet som har fått enda en ny skatt å forholde seg til.
Vi ønsker jo at Lillehammer skal bli en enda bedre by å bo i. Det skal være hyggelig å etablere seg her, og vi ønsker å legge til rette for næringslivet og dets muligheter for å trekke til seg den rette kompetansen. Eiendomskatten gjør at rammebetingelsene for næringslivet i byen vår blir dårligere, noe som igjen vil svekke skatteinngangen i kommunen vår. Bedre rammebetingelser gir mer aktivitet, og flere inntekter til kommunen.

5. Ny E6

E6en vår er i en veldig dårlig forfatning, og den krever liv. Vi må kreve at den oppgraderes kraftig, slik at vi som bor her kan ferdes trygt. Kona mi pendler til Brummundal, og jeg vil gjerne at hun og alle de andre som bruker E6en vår kan ferdes trygt på det som tross alt er en hovedfartsåre og en europavei. Dette er også en sak næringslivet er opptatt av. Varer fraktes til og fra byen i et betydelig omfang, og en bedre infrastruktur bedrer rammebetingelsene, og vil styrke Lillehammers næringsliv innenfor både industri og handel.

6. Skatepark

Vi må ha noe å tilby ungdommene våre som ikke er organisert i lag og foreninger. Det er på tide at byen får seg en skikkelig skatepark der de kan trene med brettene sine og gjøre halsbrekkende stunts uten å risikere å bli påkjørt av biler. Mange byer har laget en slik park, men vi bør selvsagt overgå dem og lage det tøffeste anlegget av alle.