Opposisjonens krisepakke

Formannskapet i Lillehammer fikk i mars beskjed om at kommunen lå an til et underskudd mot 2014-budsjettet på ca. 30 millioner, og at det måtte gjøres grep om kommunen skulle komme i mål. Da Lillehammer gikk inn i budsjettåret 2014, var det uten reserver. Den borgerlige opposisjonen var sterkt kritiske til dette, ikke minst på grunn av mulige kostnader i kjølevannet av samhandlingsreformen. Når budsjettsprekken kom hadde dermed ikke kommunen reserver å bruke, og kutt var helt nødvendig for å komme i balanse. Opposisjonspartiene Krf, Frp, Høyre og Venstre har derfor arbeidet sammen med å finne frem til en løsning til beste for byen vår.
I slike kuttprosesser er det ofte slik at det berører mest de som trenger det minst. For de Høyre har det vært helt avgjørende at førstelinjetjenestene innen helse, omsorg, rus og psykiatri ikke skulle rammes. I vårt forslag skjermer vi derfor disse tjenestene, blant annet foreslåtte kutt på Kløverbakken og i bofellesskap. Vi vil også videreføre svømmeundervisningen, åpningstidene på biblioteket, sommerskolen og aktivitetstilskuddet til lag og foreninger. Og selvsagt Frelsesarmeens viktige tiltak for rusmisbrukere på Jobben. Det har også vært viktig for oss å videreføre tiltaket med gratis parkering i sentrum i perioder for å styrke handelen og næringslivet der.
Men vi hadde ikke vært en ansvarlig opposisjon om vi ikke også hadde foreslått kutt. Det første grepet vi gjør er å legge rådmannens planlagte ekstra sengeplasser, intermediærplassene, til tilbydere som Skogli og Ringen. I forhold til dagens situasjon, der kommunen må kjøpe plasser av Sykehuset, vil dette gi en gevinst på 4,8 millioner. Sannsynligvis vil det også gi et bedre tilbud til pasientene
I vårt første utkast vurderte vi å stenge bob- og akebanen for sesongen, all den tid den er et vesentlig tapsprosjekt for Lillehammer kommune, og koster oss 5 millioner hvert år. Etter at den rødgrønne regjeringen nå gjennom åtte år har nektet å ta ansvar er det svært gledelig at regjeringen Solberg har tatt et økonomisk ansvar for bob- og akebanen, med et årlig driftstilskudd på 2 millioner kroner. Vi forutsetter videre at Oppland fylkeskommune bidrar med sin andel 1,4 millioner kroner årlig. Dette avgjøres i Fylkestinget 25.april. Dermed blir det heldigvis ikke nødvendig å stenge bob- og akebanen. Erna Solbergs påskeegg til Lillehammer vil dermed bidra til å redusere kommunens underskudd med 3,4 millioner kroner.
I vårt første utkast hadde vi også et forslag om å se på skolestrukturen, og ba rådmannen vurdere nedlegging av Saksheim og Buvollen skoler og barnehager. Vi går ikke videre med dette forslaget i denne omgang, men tar det med oss i arbeidet med Økonomi og strategiplan, da vi mener det også kan være gode pedagogiske grunner for å vurdere skolestruktur.
Videre er det slik at Lillehammer kommune har satt i gang en stor mengde prosjekter, som vi ikke er lovpålagt og som krever betydelige ressurser fra kommunens slunkne kasse. I vår krisepakke mener vi det er rom for å kutte antall prosjekter dramatisk og dermed spare inn betydelige beløp.
Videre har vi flere forslag der vi går for en bedre utnyttelse av personalressurser og en smartere organisering der vi mener det er et innsparingspotensiale. Lillehammer Kommune er overmoden for nye ideer og bedre løsninger. Det trenger vi for nemlig å skjerme førstelinjetjenestene innen helse, omsorg, rus og psykiatri.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.