Kommunedelplan omsorgstjenester

Lillehammer står ovenfor store utfordringer innen omsorgstjenestene i årene som kommer, både i forhold til volum og kvalitet. Utfordringene kan bare løses ved å ta i buk også den frivillige sektoren og ved å åpne for private tilbydere innen helsetjenester. I kommunestyremøte 03.09.09 ba vi derfor om at følgende ble innarbeidet i planen:

«For å styrke omsorgtjenestene legges det til rette for private tilbydere av tjenester på flere områder. Dette har tre hensikter:

1. Valgfrihet
Brukerne vil kunne velge mellom flere tilbydere slik at Lillehammer kan få et mangfold av tilbud.
2. Kvalitetsforbedring
Kvaliteten på tjenestene økes gjennom konkurranse, der de forskjellige tilbyderne kan bidra til å inspirere og styrke tilbudene av tjenester.
3. Effektiv håndtering av nye utfordringer
Det vil på flere områder kunne forventes vekst i etterspørselen både når det gjelder volum og i forhold til forventninger mht. kvaliteten på de forskjellige tjenestene. For å møte denne endringen på en god måte er det viktig å legge til rette for private tilbydere.

I første omgang ønsker Lillehammer kommune å åpne for private tilbydere i forhold til sykehjemsplasser og hjemmehjelpstjenester, men vi er positive til å åpne for private også på andre områder innenfor omsorgstjenestene kommunen tilbyr.
Det er i denne forbindelse viktig å etablere et godt samarbeid mellom private leverandører og det offentlige, slik at Lillehammer kommune kan utnytte potensialet som er nødvendig for å møte fremtidig etterspørsel mht kvalitet og volum.
Lillehammer kommune vil også aktivt se på mulighetene som ligger i et tettere samarbeid med frivillig sektor, byens mange lag og foreninger. Her ligger det en stor, uutnyttet ressurs som vil kunne bidra positivt i arbeidet med å møte de utfordringene kommunen står ovenfor mht. omsorgstjenester i årene som kommer.»

Forslaget ble nedstemt. Den røde kommunen Lillehammer er ikke villig til å slippe til private tilbydere slik at vi kan kutte i køene og øke kvaliteten. Den såkalte samhandlingsreformen, der det offentlige samhandler med seg selv, er det lengste fantasien rekker. Desverre for brukerne i byen vår.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.