Handlingsplan for opprydding i Mjøsa

10408154_10152800681510852_1427408109383802033_n

Her er resolusjonen min om Mjøsa, vedtatt på Oppland Høyres årsmøte 7.mars 2015:

Oppland Høyre anmoder Regjeringen om å legge frem en handlingsplan for opprydding i Mjøsa. En slik handlingsplan må inneholde en tidsplan for opprydding og fjerning av forurensede sedimenter i Mjøsa, kartlegging av bevilgningsbehov og en ansvarsfordeling hvor ansvaret for avfallshåndtering og andre tiltak for å unngå fremtidige utslipp til Mjøsa må gå tydelig frem. Ambisjonsnivået bør være iht. de miljømål som er fastsatt av Styringsgruppa for overvåking av Mjøsa, og planen må oppfylle EU rammedirektiv for vann. Prinsippet må være at forurenser skal betale for rensing.

Mjøsa er et unikt frilufts- og rekreasjonsområde for dem som bor rundt innsjøen og tilreisende fra inn-og utland. Rundt Mjøsa er det om sommeren et yrende badeliv, småbåtliv og fiske. Mjøsa er også en viktig drikkevannskilde for en rekke kommuner. Mjøsa er et unikt naturområde som rommer blant annet ferskvannsmuslinger og rundt 25 forskjellige fiskeslag, ved siden av et unikt fugleliv som er vernet deler av året: Et kulturhistorisk, unikt landskap med en ubrutt fiske- og fangsttradisjon som går mer enn 4 000 år tilbake. Mjøsa er en del av et unikt økosystem, og en omsorgsfull forvaltning av innsjøen er viktig for å sikre et trygt lokalsamfunn.

Fisk kan inneholde forskjellige miljøgifter. Statens næringsmiddeltilsyn har kommet med kostholdsråd, spesielt for Mjøsa, på grunnlag av PCB- og dioksin-funn i innsjøen. Sommeren 2001 ble folk rådet fra å spise lever fra lake fisket i Furnesfjorden og fra hovedbassenget i Mjøsa.

Våren 2003 fant Statens forurensingstilsyn (SFT) høye verdier av miljøgiften bromerte flammehemmere i fisk. Miljøgifter som bromerte flammehemmere har, i likhet med PCB, den egenskap at de brytes sakte ned i naturen og kan lagres i næringskjedene lenge etter at utslippene har funnet sted.Verdiene av PCB, bromerte flammehemmere og dioksiner var så høye at Mattilsynet innførte kostholdsråd for innsjøen. Tilsynet frarådet bl.a. å spise ørret over én kilo og andre bør ikke spise stor ørret mer enn én gang i måneden.

Mjøsa er en del av et unikt økosystem, og en omsorgsfull forvaltning av innsjøen er viktig for å sikre et trygt lokalsamfunn. Det er en nasjonalt prioritert oppgave å vokte Mjøsa mot nye utslipp, og forhindre ny tilførsel av miljøgifter. Det viktigste man i dag kan gjøre, er nøye å overvåke miljøtilstanden. Her er det viktig å sikre kontinuiteten både gjennom SFTs overvåkningsprogram og andre forskningsprogrammer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.