Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 140

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 147

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 154

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 161

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 168

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 175

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 182
Trygg by – Side 2 – Eivinds blogg

Jobben

Eivind laptop portrett
HASTESAK: I formannskapsmøtet 10.03.09 kom det brått inn en sak utenfor dagsorden, nemlig «Jobben». Det pussige er at Lillehammer kommune har hatt nær tre år å forberede denne saken. Lillehammer Høyre har flere ganger etterlyst den i kommunestyre og formannskap. Likevel kom den altså inn som en ekstrasak slik at partiene ikke fikk mulighet til å drøfte saksframlegget i gruppemøtet i forkant.
Frelsesarmeen startet i oktober 2007 opp et prosjekt for rusmisbrukere på Lillehammer. Dette prosjektet kalles “Jobben” og går i korthet ut på at rusmisbrukere får anledning til å gjøre et skikkelig dagsverk mot betaling.
De kommer om morgenen, skriver en dagskontrakt, og blir så sendt ut på forskjellige typer samfunnsnyttig arbeid; Måke taket til gamle damer, male kommunale toaletter som har blitt tagget ned, sette istand barnehagebord osv. Til nå har dette kun vært finansiert av Frelsesarmeen, men de ønsker kommunen med på laget for å få til en videreføring. I fjor var jeg så heldig at jeg fikk lov til å være med en arbeidsdag sammen med gutta på “Jobben”. Det ga nyttig kunnskap om hvor godt og viktig dette prosjektet er for byen vår. Jobben gir:
-Verdighet for byens borgere.
-Det skaper mindre kriminalitet
-Vi får løst viktige samfunnsoppgaver
-Det kan få yngre misbrukere inn på rett kjøl.
«Jobben» drives av Frelsesarmeen. Da Frelsesarmeen valgte å etablere «Jobben» på Lillehammer var det nettopp fordi de ble invitert inn av Lillehammer kommune som tok kontakt. Helt fra starten av er Frelsarmeen lovet at kommunen skal gå inn med midler for å bidra til dette viktige prosjektet, slik for eksempel Oslo Kommune gjør i Oslo. Kommunal finansiering har hele tiden vært en klar forutsetning fra Frelsesarmeens side for å drive prosjektet videre. Nå virker det som om det ikke lenger er vilje til å oppfylle de løftene fra Lillehammer Kommunes, og vi står i fare for å miste «Jobben».
Dette handler ikke om økonomi. Hadde det bare stått på pengene skulle vi nok klart å finne frem de nødvendige midler innenfor kommunens budsjettrammer, eller fra disposisjonsfond. Vi ser gang på gang at penger hentes inn til tiltak de rødgrønne synes er viktige, som for eksempel aksjekjøp i Fabrikken og Hafjell Alpinsenter. Jeg vil derfor hevde at dette først og fremst handler om en prinsipiell politisk allergi mot at «Jobben» drives av private. Da hjelper det ikke hvor bra tiltaket er: «Jobben» drives ikke i kommunal regi. Lillehammer Høyre mener vi må legge disse prinsippene til side og støtte «Jobben».

Miljøvennlig transport

Miljø: Her tester jeg ut det siste i miljøvennlig transport, en pedaldrevet velomobil. Mellom Bjørns Kro og Vingrom kirke kom jeg lett opp i 45 km/t. Denne avanserte sykkelen er kanskje ikke løsningen på alle miljøutfordringer, men definitivt et lite skritt på veien. Sjekk hjemmesiden deres. Verdensrekorden er by the way 130 km/t.
Sykkel, velomobiler, elbil og gondol er mange bekker små som sammen bidrar til et renere miljø og mindre utslipp. God tur!

Heia Jobben

VERDIGHET: Frelsesarmeen startet i oktober 2007 opp et prosjekt for rusmisbrukere på Lillehammer. Dette prosjektet kalles «Jobben» og går i korthet ut på at rusmisbrukere får anledning til å gjøre et skikkelig dagsverk mot betaling.
De kommer om morgenen, skriver en dagskontrakt, og blir så sendt ut på forskjellige typer samfunnsnyttig arbeid; Måke taket til gamle damer, male kommunale toaletter som har blitt tagget ned, sette istand barnehagebord osv. Til nå har dette kun vært finansiert av Frelsesarmeen, men de ønsker kommunen med på laget for å få til en videreføring. Jeg fikk lov til å være med en dag sammen med gutta på «Jobben», og skal fronte dette viktige tiltaket i forbindelse med behandling av økonomi og strategiplan i formannskapet 24.06.08. Dette må vi finne rom for å bli med på. Sjekk reportasje «Jobben» gir:
-Verdighet for byens borgere.
-Det skaper mindre kriminalitet
-Vi får løst viktige samfunnsoppgaver
-Det kan få yngre misbrukere inn på rett kjøl.

Sett bonden fri!

Bøndene i Norge lider under konsesjonslovgivning, odelslov, landbruksamvirket og boplikt. De får hverken selge sin melk eller sin eiendom i et fritt marked. Dette lider både bonden og forbrukeren under.
Kvaliteten på maten holdes nede, prisen holdes kunstig høy, og jordbruksprodukter fra utlandet blir gjerne 4 doblet på sin vei over den norske grensen. Den ærverdige gamle bonden på 93 år som vil selge gården og flytte til en liten leilighet får ikke selge til hvem han vil, og prisen settes kunstig lavt. Er det slik vi vil ha det?
La oss sette bonden fri fra denne tvangstrøyen så vi kan få økt mangfoldet av kvalitetsprodukter til forbrukerne. Sett bonden fri og forbrukeren i sentrum.

Sjekk denne artikkelen: Ved å fjerne konsesjonsloven, fjernes også retten for kommunene til å innføre boplikt. En EU-dom har nylig aktualisert saken. Den dommen kan få konsekvenser for hvordan boplikten kan praktiseres i Norge

Løftebrudd fra AP

blaabenk.jpg
Rikspolitisk har vi vært vitne til det ene løftebruddet fra de rødgrønne etter det andre. Dette har tydeligvis appellert til våre egne rødgrønne på Lillehammer. I kommunevalgkampen i høst lovet ordfører Synnøve Brenden Klemetrud at eiendomsskatten ikke skulle settes opp. Jeg hadde med hånden på hjertet trodd at det skulle ta lenger tid før dette løftet ble brutt enn 6 måneder, men lenger tid gikk det altså ikke.
Torsdag 27.03.08 vedtok SP, AP og SV i kommunestyret likevel å øke eiendomsskatten for utleieboliger ved å fjerne bunnfradraget på 550 000 kroner. Dette betyr at de som nå må betale mest eiendomsskatt til syvende og sist er de som har minst. De som må leie, enten fordi de er studenter eller fordi de enda ikke har råd til å kjøpe sin egen bolig, får svi. Pussig at man må være sosialist for å vedta noe så usosialt.
Sjekk Byavis.no’s artikkel