Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 140

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 147

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 154

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 161

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 168

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 175

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 182
Arbeiderpartiet og privatskoler – Eivinds blogg

Arbeiderpartiet og privatskoler

Dagens gjesteblogger er Håkon Erdal, kommunestyrerepresentant for Høyre på Lillehammer

Even Aleksander Hagen (Ap) langer i GD den 14. juni ut mot Høyres skolepolitikk generelt og privatskoler spesielt. Han hevder at Høyres politikk vil føre til svenske tilstander og mener at dette vil være en katastrofe for den norske fellesskolen. Argumentasjonen i innlegget er bygget opp rundt en rekke myter både om den norske fellesskolen, situasjonen i svensk skole og konsekvensene av økt mulighet for å starte private tilbud innenfor skolesektoren. Jeg vil i mitt tilsvar særlig konsentrere meg om følgende tre myter:
1. I den offentlige fellesskolen gir vi alle de samme mulighetene.
En fersk undersøkelse fra NOVA om «Kunnskapsløftet og ulikhetene i skolekarakterer» slår fast at foreldrenes sosioøkonomiske status er den klart viktigste forklaringen til forskjeller i elevenes karakterer. Effekten av foreldrenes bakgrunn er langt sterkere i den offentlige skolen enn i den private, og er derfor en særlig utfordring i den offentlige skolen. I tillegg har denne effekten vært økende i løpet av de årene som de rødgrønne har hatt ansvar for utdanningspolitikken.
Når kvaliteten i norsk skole diskuteres blir ofte finsk skole fremhevet som noe å strekke seg etter. De individuelle forskjellene mellom ulike skoler innenfor samme kommune er imidlertid ofte signifikant større enn forskjellen på norsk og finsk skole. Professor Thomas Nordahl har nylig gjennomført en undersøkelse av Lillehammerskolene som viser at forskjellen mellom beste og dårligste kommunale grunnskole i Lillehammer er mer enn dobbel så stor som forskjellen mellom Norge og Finland når man måler kvalitative resultater. Å hevde at den offentlige skolen er en ”fellesskole” som gir et likt tilbud til alle elever landet over, faller på sin egen urimelighet.
Fremfor ensidig å satse på offentlige løsninger burde man heller sett det positive i den dynamikken ulike pedagogiske tilbud skaper, og høstet frukter av en utvikling der ulikheter møtes og gir impulser til hverandre.
2. Friskolesystemet i Sverige gir en dårligere skole enn den norske, offentlige ”fellesskolen”.
Det er foretatt til sammen fire Pisa-undersøkelser som måler kunnskapsnivået i lesing, matematikk og naturfag på 2000-tallet – i 2000, 2003, 2006 og 2009. I to av disse målingene – 2003 og 2006 – ligger Sverige signifikant over norsk nivå i alle tre fag. I 2000 ligger Sverige signifikant over norsk nivå i naturfag. I resten av målingene skårer Sverige og Norge omtrent likt.
Den svenske friskolereformen ble innført i 1992 og har altså fått virke i 20 år. 10 år etter at reformen var innført skårer Sverige bedre eller likt med Norge i Pisa-undersøkelsene. Det indikerer i aller høyeste grad at det svenske friskolesystemet på ingen måte gir dårligere faglige resultater enn den norske fellesskolen – snarere tvert i mot.
I Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for 2011 sto Akademiet Videregående Drammen fram som skolen med best læringsmiljø blant landets over 400 videregående skoler. Dersom målet er en norsk skole med høy kvalitet som løfter elever fra alle samfunnslag blir det meningsløst å motarbeide denne type skoler. I stedet burde vi forske mer på hvordan vi kan lære av både offentlige og private skoler som lykkes med å utvikle et godt læringsmiljø som gir resultater for alle elever.
3. Privatskoler er kun for barn av velstående foreldre
Skolepengene på norske privatskoler ligger stort sett mellom kr 1.000,- og 1.900,- pr måned. I tillegg gir de fleste skolene betydelig søskenmoderasjon slik at man for barn nr to eller tre gjerne betaler kun en brøkdel av ordinær sats. Vi hører ofte at kunnskapsminister Kristin Halvorsen skryter av at hun har bidratt til full barnehagedekning i Norge. Maksprisen pr måned i barnehage er kr 2.330,-. Når Kristin Halvorsen mener at et slikt tilbud representerer full barnehagedekning må hun også mene at en månedsavgift på kr 2.330,- pr barn er økonomisk oppnåelig for de aller fleste familier i Norge. Det samme resonnementet må gjelde privatskolene som i aller høyeste grad er økonomisk tilgjengelige for de aller fleste familier i Norge i dag.
Professor Thomas Nordahl har ved flere anledninger uttalt at norske skoleelever er de dyreste i verden. Med en slik ressursinnsats burde man kunne forvente bedre resultater enn de vi har sett det siste tiåret. Likevel mener Arbeiderpartiet at det finnes bare en medisin – den norske ”fellesskolen”. Høyre ønsker en sterk, offentlig kvalitetsskole. Vi har imidlertid sett på en rekke andre områder i samfunnet at dersom vi slipper kreative, alternative krefter til så vil alle over tid løfte seg mer enn om man hadde beholdt monopolløsninger. Vi tror at det vil fungere slik, også innenfor skolen, og ønsker derfor å styrke de private alternativene samtidig som vi styrker den offentlige skolen. Jo flere gode krefter som slippes til jo større blir mangfoldet som driver en dynamisk utvikling av norsk skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.