AP struper de private barnehagene

Aps nye modell for finansiering av barnehager på Lillehammer innebærer i realiteten en struping av de private barnehagene. Vi vet at tilskuddet til de private barnehagene i dag allerede er på et nivå som gjør det tøft å overleve. Tilskuddene på Lillehammer er for eksempel betydelig lavere enn på Gjøvik. Med det nye forslaget øker differansen ytterligere.
Finansieringsmodellen tar utgangspunkt i at en ønsker en likebehandling av de private og de kommunale barnehagene. Det er vi enige i. Dessverre er det mye som tyder på at regnestykket Arbeiderpartiet har satt opp er helt feil. Dette gjelder spesielt i forhold til beregningen av kapitalkostnader og administrasjonskostnader.
Det er viktig å lytte til høringsuttalelsene fra de private barnehagene. Der pekes det massivt på flere tvilsomme forhold: En barnehage skriver at utregningsmetodikken først ble presentert for barnehagene 2. Februar og at høringsfristen var satt til 4.februar, men ble forlenget til 7. februar. Altså med en helt uholdbar tidsfrist.
Når kapitalkostnadene er satt i henhold til de såkalte nasjonale satsene glemmer man at Lillehammer er en dyr kommune å bo og drive forretning i. Husleienivå, kommunale avgifter og eiendomsskatt er alle faktorer som burde hensyntas spesielt. I tillegg er det slik at de aller fleste nyetableringene av barnehager de siste årene er private. For nyere etableringer er selvsagt kapitalkostnadene betydelig høyere.
Administrasjonskostnadene er også en sak for seg. De settes svært lavt for å sikre en ”likebehandling”, og det er vanskelig å se hvordan et påslag for administrasjon på 4% skal dekke lønn, personal administrasjon og daglig ledelse av foretaket. Det er også all grunn til å se nøyere på beregningen av tjenester som renhold og vaktmestertjenester.
Vi er etter hvert vant til at man i AP og SV får allergisk utslett av private løsninger. Da er det viktig å minne om at det faktisk er de private barnehagene vi har å takke for at vi faktisk har full barnehagedekning på Lillehammer. Det er også verd å minne om at i brukerundersøkelsen for barnehager på Lillehammer scorer de private barnehagene bedre på alle punkter. Det er derfor vanskelig å se hvorfor AP nå ønsker å strupe et velfungerende tilbud annet en at motivet kan være et generelt hat mot private løsninger.
I Gd 25.februar gjør journalisten Høigård så godt han kan for å mistenkeliggjøre de private barnehagene som onde kapitalister med det retoriske spørsmålet: ”Ender offentlige tilskudd til private barnehager hos privatpersoner som gjemmer dem i skatteparadis, eller brukes alt til barnas beste?”. Å mistenkeliggjøre og sverte veldrevne barnehager, ofte drevet av foreldrene selv, på denne måten er en retorisk og virkelighetsfjern avsporing som effektivt bidrar til å tåkelegge debatten. Vi fikk i kommunestyredebatten 24.02.11 også oppleve hvordan deler av AP og SV mistenkeliggjør alle som driver næringsvirksomhet som snuskete og halvkriminelle røvere.
Da hjelper det lite at foreldrene er mest fornøyd med de private barnehagene, og at de sørger for full barnehagedekning og et mangfold i det pedagogiske tilbudet. Barnehagene skal mistenkeliggjøres og strupes fordi de er private. Denne saken understreker at Lillehammer trenger en ny politisk kurs

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.