AP er en trussel mot velferden

I Lillehammer Byavis fortsetter Arbeiderpartiets Espen Johnsen sitt korstog mot private tilbydere av helsetjenester. Det er derfor grunn til å minne han om da Arbeidstilsynet i 2009 påpekte at to av tre store helseforetak bryter bestemmelser i arbeidsmiljøloven var det stille fra Arbeiderpartiet og Espen Johnsen, og det var aldri snakk om å velge andre samarbeidspartnere for til å levere helse og omsorgstjenester. Da Adecco brøt arbeidsmiljøloven bestemte AP seg for kollektivt å straffe alle private tilbydere innefor eldreomsorg.
Espen Johnsen kan ikke ha fulgt særlig godt med i lokalpolitikken de siste årene. Høyre har aldri sagt at private skal overta alle omsorgstjenestene på Lillehammer. Tvert om har forslagene våre vært å åpne for noen private tilbydere på noen områder. For eksempel i forhold til hjemmehjelpstjenester. Vi at kommunale og private tilbyderne av omsorgstjenester kan bidra til å løfte kvaliteten og mangfoldet. Vi trenger begge deler når vi skal møte utfordringene som kommer innen eldreomsorgen i årene som kommer. Vi har svært positive erfaringer med å åpne for private tilbydere innenfor barnehagesektoren. Dette har bidratt både til økt kvalitet og variasjon i tilbudet. Og ikke minst har det bidratt til at vi har fått full barnehagedekning på Lillehammer.
Johnsen unnlater også elegant det som bør være hovedfokus, men som AP unngår å snakke om; De eldre selv. Flere tilbydere øker mangfoldet og kvaliteten i omsorgen. Adeccosaken dreier seg om brudd på arbeidsmiljøloven, ikke kvaliteten på tjenestene til de eldre og pårørende ved Ammerudlunden Sykehjem. La meg derfor få slå fast hva som er viktig for Høyre:
• Høyre er kompromissløse på at kvalitet i omsorgen er det viktigste.

• Arbeidsmiljøloven skal følges. Ansatte skal ha ryddige arbeidsforhold, enten det er offentlig eller privat. Høyrestyrte Oslo og Oppegård har derfor sagt opp avtalene med Adecco.

• Høyre har satt en høy standard, både for private og offentlige sykehjem. Arbeiderpartiet og Espen Johnsen er mer opptatt av politisk spill, og bruker Adeccosaken til å ramme alle gode velferdstilbud som drives av private.

• Arbeiderpartiet er kun kompromissløse i sin kamp mot private. De bruker ikke brudd på arbeidsmiljøloven i det offentlige som argumentasjon mot at det offentlige skal drive med eldreomsorg – naturlig nok.

• Da vi fikk full barnehagedekning var det takket være innsatsen til de private. Når vi skal gjennomføre nye store velferdsløft vil vi aldri greie det uten å slippe alle gode krefter til. Derfor er Arbeiderpartiets nye korstog mot private også en trussel mot velferden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.