Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
juni 2016 – Eivinds blogg

Fingeren til Falk

Skuddfoten til Peter Lorimer, Bjørn Borgs backhand, og finger'n til Falk
Skuddfoten til Peter Lorimer, Bjørn Borgs backhand, og finger’n til Falk

Arnt Orskaug, har i avisene Lillehammer Byavis og GD et innlegg kalt «Fingeren til Falk». Innlegget kommenterer blant annet Kontrollutvalgets revisjon kalt «Planlegging og styring av byggeprosjekter». Etter å ha lest innlegget synes jeg det kan være på sin plass med litt fakta i saken.

Kontrollutvalget på Lillehammer har bestilt en forvaltningsrevisjon angående temaet «Planlegging og styring av byggeprosjekter» av Innlandet revisjon. Formålet med undersøkelsen er å undersøke om kommunens systemer og prosesser er tilstrekkelige for å etablere et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for investeringene, samt å vurdere rapporteringsrutinene. Kontrollutvalget har bedt om at revisjonsrapporten foreligger i løpet av høsten 2016. Kontrollutvalgets ønske er at dette arbeidet vil kunne bidra til et godt beslutningsgrunnlag foran kommende byggeprosjekter, enten det gjelder skole- eller kulturbygg. Dette er altså ingen pekefinger mot skolen, slik Orskaug skriver, og vi har vanskelig for å forstå at det kan være noe provoserende ved dette.

Mesnaelva i vår hjerter

God morgen fra Mesnaelva
God morgen fra Mesnaelva

Norsk institutt for naturforskning NINA gjennomfører for tiden en undersøkelse av Mesnaelva som fritids- og rekreasjonsområde. Selv om rapporten ikke er ferdigstilt, er mange av undersøkelsene klare. En av disse viser at i snitt valfarter mer enn 300 personer til Kroken og Krokflø hver dag gjennom hele året. Nå om sommeren ser vi et yrende liv med kanopadlere, badende, barn på hytta til Barnas turlag, familier som legger søndagsturen oppover elva, ornitologer som kikker på og fotograferer et yrende fugleliv, og hytteeierne oppover hele elva, som fisker og lever som de har gjort i generasjoner ved Gryta, Tuveita og Øfsdalsfossen. I 2011 valgte politikerne i Lillehammer kommune å omregulere dette området til LNF1-område, altså nest strengest etter nasjonalpark, for å hegne om denne naturperlen.
Mesnaelva Vel registrerte med glede at Eidsiva Vannkraft AS etter massivt lokalt engasjement modererte sitt forslag til ny inntaksdam ved Krokflø, og våren 2015 søkte NVE om planendring. Det opprinnelige forslaget er vesentlig forbedret på flere punkter, men har fremdeles store mangler:
1. En grundig biologisk undersøkelse av konsekvensanalyse av det massive tiltaket i det sårbare naturområdet, er fremdeles ikke gjennomført, slik flere høringsparter har bedt om. Dette er også etterlyst fra Planutvalget og Formannskapet i Lillehammer kommune.
2. Gangveien langs kanalen er planlagt brukt som anleggsvei, og planlagt forsterket og økt høyden på, med nær en meter. Mesnaelva Vel ser på bekymring på dette massive tiltaket, og er redd det er et stort skritt på veien for konsesjonshaver mot å kunne bruke dammen mer aktivt som magasin, gjennom å kunne kjøre vannet opp og ned. Anleggsveien burde derfor etter vår mening også denne gang, legges i den opprinnelige og parallelle anleggsveien på nedsiden av kanalen.
3. I dag er det allerede et økende problem med erosjon og utvasking, spesielt ved de nederste fløene i elva. Dette skyldes at Eidsiva Vannkraft tapper vannet kraftig opp og ned i takt med kraftprisene, på tross av at dammen ved Kroken er regulert som en dam og ikke et magasin. Mesnaelva Vel har målt differanser i vannstanden på opptil 70 cm i løpet av et døgn i denne delen av elva. Dette fører til utvasking av masse, endrer terrenget og tetter til gytebekkene for ørret. Vi trenger derfor et nytt og tydelig manøvreringsreglement for Mesnaelva.
Mesnaelva Vel har derfor store forventninger til behandlingen av søknad om ny dam, som nå ligger hos NVE, der vi har bedt spesielt om at disse punktene vektlegges. Det forventes at et vedtak fra NVE foreligger i løpet av året.
Eidsiva Vannkraft har nå en ny søknad om konsesjon for øvre del av vassdraget til behandling i Olje og energidepartementet. Dessverre gjelder denne konsesjonen bare den øvre del av Mesnavassdraget, altså fra Reinsvatnet og ned til Mesnasaga. Mesnaelva Vel mener det ville vært klokt å se hele vassdraget under ett, fra fjell til sjø, slik det står i EUs vanndirektiv. Vi har også gitt tydelig uttrykk for dette i vårt høringssvar.
Desverre ser det ut til at søknad om fornyet konsesjon ikke skal sees under ett, og at nedre del av vassdraget, altså Mesnaelva, først skal behandles i 2022.
Mesnaelva er Lillehammers hovedpulsåre, med en unik kulturhistorie og natur. I Mesnaelva Vel ønsker vi å gi denne perlen videre til en ny generasjon, og hegne aktivt om de umistelige verdiene som nå er satt i spill.