Kontrollutvalgets nye leder heter Eivind Falk

I dag konstituerte vi Lillehammer kommunestyre foran en ny periode på fire år, akkompagnert av kulturskolens friske trekkspilltoner; antagelig en markering av Senterpartiets sterke valgresultat. Med Arbeiderpartiets sterke dominans i kommunestyret etter valget knyttet det seg lite spenning til valg av kvinne- og mannskap til ulike posisjoner og komiteer.

Når det nå engang ble slik at jeg ikke ble ordfører, var det helt klart kontrollutvalget jeg ønsket meg. Det er tradisjon at opposisjonen har leder og nestleder i kontrollutvalget. På mange måter er kontrollutvalget en kommunal utgave av Riksrevisjonen. Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp. Å få lede dette utvalget ville bety helt nye utfordringer for meg etter åtte år som gruppeleder, åtte år i formannskapet, og fire år som opposisjonsleder. Det var derfor svært hyggelig å bli enstemmig valgt som ny leder. At dyktige Wenche Almestrand fra Frp skal aksle nestledervervet lover også godt. Jeg gleder meg!