Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
juli 2015 – Eivinds blogg

La Mesnaelva Leve!

Tegning forslag av ny dam

NVE og Eidsiva har nå ute på høring et forslag om bygging av ny inntaksdam ved Kroken / Krokflø. Forslaget innebærer store og vesentlige inngrep i terrenget. Dette er Lillehammers viktigste friluftsområde som benyttes i stor utstrekning av organisasjoner som speiderne, 4H, kameraklubben, Turistforeningen, idrettslagene og Barnas Turlag. I tillegg er Kroken et populært utfartssted for turgåere, barnefamilier, eldre pensjonister, og er tilrettelagt for handicappede. Det er derfor svært viktig at disse gis god anledning til å uttale seg. Det samme gjelder grunneierne i området, som må involveres i planleggingen.
Området er definert av Lillehammer kommune som LNF1-område; noe som er nivået etter nasjonalpark på verneskalaen og sier noe om viktigheten av området for kommunen og krav til kommunen ift forvaltning. Vi vet for lite om status dyreliv, plante- og fugleliv i dag, om hva som blir konsekvensene av en utbygging på kort og lang sikt. De miljømessige konsekvensene av inngrepet er ikke tilstrekkelig utredet. Jeg mener det vil være uansvarlig å igangsette et så stort inngrep uten at konsekvensene for denne unike biotopen er blitt grundig utredet. Det videre arbeidet må hvile disse prinsippene:
1. Detaljplanene både for midlertidig og permanent løsning legges fram for planutvalget og kommunestyret på Lillehammer til endelig politisk behandling.
2. Lillehammer kommune må be NVE og Eidsiva om å oppdatere underlagsmaterialet med hensyn til friluftsliv, miljø og biologisk mangfold. Oppdatert materiell på dette legges fram til politisk behandling sammen med planene.
3. Rådmannen, i samarbeid med Eidsiva Energi, må sørge for at det legges opp til bred informasjon og medvirkning underveis i dette arbeidet.
4. Oppstart av arbeidet med ny fyllingsdam utsettes til etter politisk behandling.
5. Gjennomføringen av detaljplanen for ny fyllingsdam må ut på offentlig høring der brukere, organisasjoner og innbyggere får mulighet til å avgi uttalelse.
Slik saken står nå tror jeg ingen er tjent med at det gjøres et hastevedtak. Her vil det eneste riktige være å bruke den nødvendige tid, i samspill med brukerne av området, for å sikre at inngrepet i vår felles naturperle, blir minst mulig.