Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
april 2015 – Eivinds blogg

#hlm15 En plan for rensing av innsjøer og elver

Magisk morgen ved #Mesnaelva #Lillehammer i dag #gdbilder
Magisk morgen ved #Mesnaelva #Lillehammer i dag #gdbilder

Statsminister Erna Solberg løftet på forrige landsmøte miljø- og klimautfordringene som den største politiske utfordringen i vår tid. Oppland Høyre følger opp og ber om en handlingsplan for opprydding i forurensede vassdrag.

Norske innsjøer og elver bidrar til et unikt frilufts- og rekreasjonsområde både for dem som bor rundt, og for tilreisende fra inn- og utland. Her er det om sommeren et yrende badeliv, småbåtliv og fiske. Innsjøene er også en viktig drikkevannskilde for et betydelig antall mennesker. En omsorgsfull forvaltning er avgjørende for å sikre trygge lokalsamfunn og vekst. God og bærekraftig vannforvaltning har stort internasjonalt fokus, og krever handling både på nasjonalt og lokalt nivå.

I de senere år er stadig nye miljøgifter kartlagt av Statens forurensingstilsyn, ikke minst i fisk.

Våre innsjøer og elver er deler av et unikt økosystem, der en omsorgsfull forvaltning er avgjørende for å sikre et trygt lokalsamfunn. Det må være en nasjonalt prioritert oppgave å vokte disse viktige vannreservoarene mot nye utslipp, og forhindre ny tilførsel av miljøgifter.

Oppland Høyre ber Regjeringen om å legge frem en handlingsplan for opprydding i Norske innsjøer og elver. En slik handlingsplan må inneholde en tidsplan for opprydding og fjerning av forurensede sedimenter, kartlegging av finansieringsbehov og en rollefordeling hvor ansvaret for avfallshåndtering og andre tiltak for å unngå fremtidige utslipp må gå tydelig frem.

Kjære landsmøte: Støtt Oppland Høyres forslag om en handlingsplan for opprydding i norske vassdrag.

Et løft for yrkesfagene

Landsmøte blogg

Høyres landsmøte 2015: Ambisjonsnivået for å legge til rette for yrkesfag og lærlingeordningen er lagt svært høyt i landsmøtets resolusjon om et løft for yrkesfagene. Det er bra. Vi må også være tydelige også i vår bestilling og våre forventninger til kommunene. Der ligger det et stort potensiale for lærlingeplasser.
Det er videre helt avgjørende at vi legger til rette for å søke kunnskapen der den er: I bedriftene. For å stimulere til dette er en gradvis økning av lærlingtilskuddet avgjørende, slik at tilskuddet faktisk matcher det arbeidet bedriften gjør.
Ellers vil jeg rose regjeringen for det viktige grepet i Statsbudsjettet 2015 der de sikret den treårige stipendiatordningen for håndverkere. Dette var fantastisk nytt for håndverksnorge, og et viktig for å statusen til de tradisjonelle håndverksfagene. Det jubles!
Karriereveier er avgjørende for å løfte yrkesfagene. En etter- og videreutdanning utover fag- og svennebrev er så viktig fordi man med dette anerkjenner håndverkskunnskap som en kunnskapsform på et høyere utøvende nivå, utover fag- og svennebrev. Yrkesfag på yrkesfagenes premisser.
Yrkes- og håndverksfagene trenger et løft. Denne klare beskjeden fra Høyres landsmøte er en meget bra begynnelse.

Regjeringen styrker Lillehammerskolen

Ordførerkandidat 2015

Regjeringen gir 2,6 millioner kroner ekstra i øremerkede midler for å styrke lærertettheten i Lillehammer på de laveste klassetrinnene. Dette er svært gode nyheter for Lillehammerskolen.

Nytten av å få flere lærere på første og andre trinn er enorm. Hvis vi får elevene inn i den vanlige skolegangen slik at de kan ta til seg lærdom, viser undersøkelser at dette vil bidra til å redusere frafall på ungdomstrinnet og i videregående. 100 kommuner får øremerkede midler fra staten til å ansette flere lærere i småskolen. Målet er å få ned antall elever per klasse for de minste barna.

Bakgrunnen er et forslag fra Kristelig Folkeparti, som partiet fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingene. Honnør til regjeringen, og til Krf, for at de bidrar til å styrke Lillehammerskolen.

Raskere E6 til Lillehammer

Leder for Stortingets transportfraksjon Linda Helleland og Eivind Falk

For Lillehammer er raskere bygging av vei og bane avgjørende for å utvikle vår region. For innbyggere, studenter, turister, pendlere og for næringslivet vårt er det avgjørende at dobbeltspor jernbane og firefelts E6 helt fram til Lillehammer kommer på plass. Dette har vært vår klare melding til regjeringen og til Stortingets transportfraksjon. I Lillehammer Høyres program står det at vi skal være en pådriver for firefelts E6 helt frem til Lillehammer. Og vi er utålmodige. Dette budskapet har vi kommunisert tydelig mot våre sentrale politikere.

Det var derfor en gledens dag da regjeringen 15.april lanserte den nye modellen for vegutbygging, et nytt veiselskap skal sørge for mer helhetlig og raskere utbygging av veg. I vårt område er firefelts E6 fra Kolomoen i sør til Ensby i Øyer i nord med blant prosjektene som skal prioriteres. Dette viser at regjeringen har lyttet til Lillehammer, og tatt nye ideer og bedre løsninger i bruk. Slik at folk kan komme seg raskt hjem og trygt frem.

Blåswixvegen

Skiltet er oppe i kledelig blått! Hipp hipp for Blåswixvegen! Og for Lillehammer som JA-kommune. Håper det ga mersmak.
Skiltet er oppe i kledelig blått! Hipp hipp for Blåswixvegen! Og for Lillehammer som JA-kommune. Håper det ga mersmak.

Etter et godt vedtak i Lillehammer kommunestyre har SWIX i reneste Northug-tempo fått opp det nye vegskiltet, og det er all grunn til å løfte glasset for at veien inn til Swix nå offisielt heter Blåswixvegen. Ekstra hyggelig er det jo at det nye skiltet har fått en sjarmerende blåtone. Det anser vi som en bonus

Det er hyggelig med politiske seire, men for Høyre er det viktigste at Lillehammer kan markere seg som en JA-kommune, med en positiv holdning til forespørsler fra næringsliv og innbyggere. Dette er en gladsak som koster lite for kommunen, men som betyr mye for SWIX og vintersportsdestinasjonen Lillehammer. Vi håper det gir mersmak.