Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
januar 2015 – Eivinds blogg

En mulighet i arbeidslivet

I dag streikes det mot et forslag som gir de som står utenfor en mulighet i arbeidslivet. Faste ansatte i trygge stillinger streiker mot mulighet for unge til å få bevise ovenfor arbeidsgivere hvilken kraft de har. Man streiker mot at bedrifter kan prøve ut flere innovative ideer og ansette midlertidig for å se om ideen og ansatte duger. De streikende får lønn, mens 120-150 000 ungdommer må stå i kø hos NAV. Det er viktig at fagbevegelsen og AP, i sin iver etter å hetse regjeringen, ikke glemmer betydningen av begrepet solidaritet.

Trått føre for Blåswixvegen

DSC_0373

Mindretallet i navnekomiteen, Eivind Falk og Monica Lunde har gått inn for Blåswixvegen som nytt navn på den lille veistubben som går fra den såkalte Hovearmen inn til det nye Swixanlegget på Lillehammer.

Industri og næring er en viktig del av Lillehammers historie. Ofte glemmer en den nære historien ved navning av veg og gutu. Navnevalget blir ikke nødvendigvis viktigere eller riktigere fordi det er gammelt og knyttet til landbruk, som en nedlagt støl eller beitemark. Mindretallet vil peke på det faktum at vår nære industrihistorie og næringsutvikling kan være vel så relevant i et kulturhistorisk perspektiv.

Slik er det da også andre steder: I Porsgrunn går for eksempel Hydrovegen ut til Hydros industrianlegg på Herøya. I Ludwigshafen i Tyskland, der selskapet BASF bygde industri, har de Ammoniakkstrasse. Å kalle den aktuelle vegstubben for Blåswixvegen bryter da heller ikke med navnekomiteens retningslinjer.

Blåswixvegen er jo også hånd i hanske når det gjelder Lillehammers visjon om å være et sentrum for vintersport i Europa. At Swix har valgt å etablere seg på Lillehammer bør vi sette pris på, og da er dette en fin gest.

Vi har notert oss at et argument som brukes mot Blåswixvegen er at det kan ligge en liten reklameverdi i et slikt navn. Til det vil vi si at om Swix skulle få en liten ekstra promotering gjennom veinavnet, så er da det flott.

Som mindretallet, og medlemmer i navnekomiteen ba vi om at saken om Blåswixvegen kom opp igjen på et nytt møte. Dette forslaget fikk støtte i komiteen. Dessverre førte ikke vår argumentasjon frem i navnekomiteens møte 20.01.15. Vi synes likevel det er viktig å tilkjennegi at vi hadde et annet syn på saken.

Et næringslivsvennlig Lillehammer

Arbeiderpartiets Ragnar Nordgreen angriper meg i GD 30.12.14, fordi jeg i et innlegg om Blåswixvegen skriver at næringslivet i det Arbeiderpartistyrte Lillehammer ofte møter unødig motstand. Å peke på at næringspolitikken i Lillehammer har et forbedringspotensial er ikke å svartmale Lillehammer. Dette er hverken Lillehammers eller kommuneadministrasjonens feil: Lillehammer er en fantastisk by, og administrasjonen gjør som de får beskjed om, og følger de politiske føringene flertallet bestiller. Problemet er at Arbeiderpartiet har sittet med makten i mer enn 70 år. Jeg eksemplifiserer gjerne hva dette fører til:
I budsjettet for 2015 valgte Arbeiderpartiet igjen å øke eiendomsskatten for næringslivet kraftig. Konsekvensen av en slik politikk er at Lillehammer gjør det vanskeligere for bedrifter som vil etablere seg med nye arbeidsplasser. Vi merker i dag stor konkurranse fra de andre mjøsbyene på å tiltrekke seg nye etableringer som skaper nye arbeidsplasser. Å straffe næringslivet med økt eiendomsskatt er en lettvint løsning som kun har en kortvarig effekt når det samtidig ikke gjøres gode nok grep for å holde kommunens kostnader under kontroll.
En større selskapsgruppe, som har investert flere hundre millioner i Lillehammer de siste årene ønsker nå å avslutte sitt engasjement i Lillehammer fordi de opplever at de hele tiden møter motstand og omkamper i sitt møte med Lillehammer kommune.
Flere har henvendt seg til oss i Høyre, blant annet en eiendomsutvikler som sammenhengende opplever å ha måttet sloss med Lillehammer kommune sin administrasjon i mere enn 20 år.
Deres erfaring fra andre prosjekter i andre kommuner er helt annerledes, der møter de en løsningsorientert holdning hvor noen setter pris på at de ønsker å investere i kommunen deres. Ullensaker, Ringsaker og Stange trekkes frem som gode eksempler på JA-kommuner.
Lillehammer Høyre ønsker at vi skal ha en positiv holdning til utvikling, og spille på lag med næringslivet. Vi skal ta godt vare på den næringen vi har, og trekke til oss ny virksomhet. For å få til det må vi:
-Spille på lag med næringslivet
-Ha en løsningsorientert saksbehandling
-Tilby forutsigbare rammebetingelser
-Føre en offensiv næringspolitikk og jobbe aktivt for å få bedrifter til å etablere seg på Lillehammer

Dette kan vi som politikere velge. Men da må Lillehammer først få et politisk skifte, slik at kommunen kan utvikle seg i en mer næringsvennlig retning. Lillehammer Høyre ønsker at vi skal ha en positiv holdning til utvikling, spille på lag med næringslivet, og med innbyggere som ønsker å utvikle Lillehammer