Førstelinjetjenestene skjermet!

Det ble i dag, torsdag 26.06.14, flertall for å skjerme førstelinjetjenestene i Lillehammer kommune. Dette hadde vi flertall for i april, i mai, nå i juni. Og vi kommer om nødvendig fremdeles til å få flertall for det i august. Det er vi glade for.

Langsomt, og med tålmodig spesialpedogogisk didaktikk, vil det gå opp for Arbeiderpartiet at de for eksempel ikke vil få flertall for å kutte 9 stillinger i bofellesskapene. Det er uakseptabelt for flertallet i kommunestyret med dramatiske kutt i førstelinjetjenestene. Partiet Rødt fortjener ros når de nå har latt fornuften seire, brutt med Arbeiderpartiet, og valgt å stemme med de borgerlige partiene i en så viktig sak for mange mennesker i byen vår.

Jeg håper nå dette nå har festet seg hos de rødgrønne, slik at vi ikke får de samme usosiale forslagene opp til behandling i august. Enda en gang.

Når et flertall i kommunestyret står opp mot dramatiske kutt i førstelinjetjenestene, velger GD å kalle det for handlingslammelse.

Jeg kaller det ansvarlig politikk.