Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
april 2013 – Eivinds blogg

Lillehammerregionen fikk regjeringens svarteper i NTP

Det har knyttet seg stor spenning til regjeringens forslag til nasjonal transportplan. Fredag ble den lagt frem, og man kan trygt si at Lillehammer-regionen tapte, både i forhold til tog og vei. Mens forslaget til NTP er klar på at intercitytriangelet skal bygges ut mellom Oslo og Hamer, er den svært forsiktig med å love noe konkret om videreføring av dobbeltsporet til Lillehammer:

«Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030»

Fullere av forbehold blir det ikke. Er det ferdigstillingen av planleggingen som «det tas sikte på» skal ferdigstilles i 2030? Regjeringen topper det hele med å ta enda et forbehold der tidligere ikke-prioriterte områder skal veies opp mot dobbeltspor til Lillehammer:

«Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo»

” Videre utbygging vil bli vurdert opp mot andre tiltak, eksempelvis på lokaltogstrekningene rundt Oslo eller de andre store byområdene. ”

Med så mange forbehold tyder mye på at dette er kroken på døra for dobbeltspor til Lillehammer. For når regjeringen er ferdig med planleggingen i 2030 skal en eventuell bygging av dobbeltspor mellom Hamar og Lillehammer veies opp mot behov i Oslo-regionen. Bedre er det ikke for firefelts E6. Her har regjeringen valgt å stoppe firefeltsveien på Brummundal. Videreføring av firefelts E6 til Lillehammer er ikke prioritert i forslaget til NTP.
Næringslivet i vår region har vært tydelige på at vei og bane er helt avgjørende for Lillehammerregionens utvikling. Her er ny E6 og dobbeltspor helt frem til Lillehammer av avgjørende betydning. Dette ble også sterkt understøttet av NHO-innlandet, som var svært skuffet etter at regjeringen hadde lagt frem planen.

Arbeiderpartiets opplandsbenk har nok en gang tapt den interne kampen om prioriteringene til infrastruktur, og ikke får gjennomslag i kampen med Hedmark og Vestlandet. Denne gangen er det spesielt alvorlig. Denne planen nedprioriterer Lillehammer-regionen i en fase som er spesielt viktig for vår vekst og utvikling. I sum er det heller ikke bare Lillehammer som blir taper, men hele Mjøsbyregionen fordi man ikke prioriterer å bygge effektive transportløsninger mellom byene. Lillehammer Høyre ser med bekymring på disse signalene. Planen viser med all tydelighet at Norge, Oppland og vår region, trenger en ny regjering.

Da er det godt det finnes alternativer: Høyre er krystallklare på ferdigstilling av dobbeltspor jernbane innen 2030, og firefelts E6. Helt frem til Lillehammer.