Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 140

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 147

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 154

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 161

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 168

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 175

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 182
februar 2013 – Eivinds blogg

Interpellasjon til kommunestyret 21.02.13: Det er ingen skam å snu!

Partiene Høyre og Venstre har begge et sterkt ønske om å utvikle Lillehammer som en miljøvennlig by generelt, og som sykkelby spesielt. Derfor støtter vi fullt opp om sykkelbyprosjektet, som er et viktig tiltak med hensyn til bedre sikkerhet, helse og miljø for byens innbyggere og besøkende. Vi mener allikevel at kommunestyret må vedta å reversere denne delen av tiltaket der Storgata høsten 2013 ble gjort enveiskjørt for å lage sykkeltrase.
Saken ble ikke behandlet grundig nok politisk og det ble heller ikke utarbeidet noen konsekvensanalyse i samarbeid med handelsnæringen i forkant. I slike tiltak som kan påvirke næringslivets rammevilkår må en trå varsomt og være grundigere med konsekvensutredninger før tiltakene iverksettes. Sentrum er spesielt sårbar i dagens handelsstruktur, hvor handelsnæringen i sentrum har mange utfordringer. Vi kan ikke akseptere en situasjon der næringslivet spesielt nord i byen utilsiktet skal påføres betydelig dårligere rammevilkår og risikere negative økonomiske utsikter, dessuten viser det seg at tiltaket også påvirker negativt den øvrige handelen i sentrum. Vi må lytte til, og ta vare på det næringslivet vi har her i byen. Det er ikke bra verken for miljøet eller byen å gjøre det vanskeligere å handle i sentrum, og slik saken nå synes vil dette faktisk heller ikke være positivt for sykkelbyprosjektet generelt.
Et levende og livskraftig sentrum er et viktig bidrag til en miljøvennlig by. Da må vi unngå tiltak som stikker kjepper i hjulene for handelsnæringen. Som politikere er det viktig at vi ser helheten. Ofte kan et spesielt hensyn, som i dette tilfelle sykkelbyprosjektet, få utilsiktede konsekvenser, i dette tilfellet at næringslivet nord i byen mister omsetning og dermed livsgrunnlaget. Da må vi ta grep omgående. Det er alt for lang tid å vente i to år.
Det er ingen skam å snu, og vi kan ikke risikere å miste mer av næringslivet vårt i sentrum.
Forslag til vedtak
1. Rådmannen reverserer tiltaket med enveiskjøring i Storgata med øyeblikkelig virkning.
2. Rådmannen gjennomfører en evaluering av tiltaket, herunder også:
• Konsekvensanalyse i samarbeid med handelsnæringen, og at fagutvalg for samfunnsutvikling involveres i å synliggjøre alternative løsninger og traseer hvor handelsnæringens interesser ivaretas.
• Konklusjonen og forslag til tiltak legges deretter fram for kommunestyret til endelig behandling.

Høyres Hus på Lillehammer

Lørdag 9.februar åpner vi de nye lokalene våre i HH-huset på Sigrid Undseths plass! Alle Høyrevenner er hjertelig velkommen til å feire åpningen sammen med oss.

Vi holder de nye lokalene åpne mellom 12.00 og 14.00. Klokken 12.30 blir det høytidelig åpning med noen velvalgte ord, før det braker løs med kaffe og andre boller!

Du er hjertelig velkommen!