Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
januar 2013 – Eivinds blogg

2013 blir et svært viktig år for Lillehammer


Undertegnede ror det nye året inn på Lillehammers perle, Mesnaelva.

En gledelig forsmak på nyttårsrakettene fikk vi år ved åpningen av Cyberforsvaret på Jørstadmoen 18.september. Cyber betraktes i dag som et operasjons- og trusselområde på samme måte som de tradisjonelle domenene land, sjø og luft. Cyberforsvaret skal drifte, overvåke og beskytte Forsvarets IKT-systemer. I tett samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal det skal forebygge og avdekke dataangrep mot Forsvaret og Norge. Det har vært et langsiktig og godt arbeid for å få lagt denne viktige forsvarsenheten til Jørstadmoen. Et arbeid vi i 2012 kunne glede oss over kom i mål med den offisielle etableringen av Cyberforvaret. På Jørstadmoen!

Fra min plass i kommunestyret er det gledelig at posisjonen i stadig større grad lytter til opposisjonspartienes forslag, og gjerne etter å ha omformulert de litt, gjør de til sine egne. På den måten har opposisjonspartiene gjennom året fått gjennomslag for viktige saker som økt grunnbemanning ved Lillehammer Helsehus, øremerkede midler til etter- og videreutdanning for lærere, og ikke minst har vi lykkes med å redusere inngangsbilletten for frivillige lag og foreninger som arbeider med barn og unge ved bruk av kommunale anlegg. Sommeren 2012 fikk vi endelig gjennomslag for å selge aksjene i Hafjell Alpinsenter, noe opposisjonen har arbeidet for lenge. Slik sett synes jeg Arbeiderpartiets politiske ledelse fortjener ros for å ta for seg av opposisjonens mange gode politiske forslag og gjøre dem til sine egne i 2012. Det viktigste er jo at Lillehammer gjør de riktige politiske veivalgene, og da er det ikke så viktig hvem som fremmer forslagene.

Noen tunge saker vil sannsynligvis i 2013 bli svært viktig for utviklingen av hele Lillehammerregionen. Næringslivet og NHO har vært krystallklare i sitt budskap til politikerne om hvor viktig infrastrukturen, vei og bane, er for utviklingen av Lillehammer og vår region. Dette er viktige signaler vi må lytte til. Som lokalpolitikere må det være en prioritert oppgave i 2013 å arbeide for utbyggingen av dobbeltspor jernbane og firefelts E6 hele veien til Lillehammer.

For Lillehammer vil det være av helt avgjørende betydning at utbyggingen av dobbeltspor jernbane, det såkalte intercity-triangelet, fortsetter helt frem til Lillehammer. Det er viktig å være tydelige på at det ikke er nok å føre dobbeltsporet frem til Hamar slik NSB nå legger opp til. Vi må stå på barrikadene for full utbygging av dobbeltspor på hele InterCity-triangelet innen 2023. Jo raskere utbyggingen står ferdig, jo tidligere kan næringslivet få reduserte transportkostnader, pendlerne kortere reisetid, miljøgevinstene hentes ut og ulykkene på veiene reduseres.

På samme måte som med jernbanen er det viktig at ambisjonene om firefelts E6 ikke stopper opp, men føres helt frem til Lillehammer. Her er det svært viktig at kommunen bidrar aktivt i planarbeidet og at vi offensive. Slik kartet ser ut nå, ender firefeltsambisjonene opp ved Vingrom, og man ser for seg en light-løsning frem til Lillehammer med to felt og midtdeler. Det er da et paradoks at kommunene rundt oss ligger langt foran med hensyn til trasevalg og planarbeid. Dette arbeidet må vi som politikere prioritere å få fart på i 2013. Firefelts E6 må føres helt frem til Lillehammer.

I tillegg er det svært viktig at Lillehammer Sykehus må få kvinneklinikken på plass. Vi ser med bekymring på Sykehuset Innlandets trenering av etablering av kvinneklinikk. I dag er det bred enighet om at divisjon Lillehammer som er faglig nærmest å oppfylle kvalitetskravene, og at dette er den løsningen som også økonomisk vil være den beste. Dette er en løsning som kun vil kreve mindre investeringer, og som vil være et svært viktig tilbud til innbyggerne i Oppland. Vi må kreve at det umiddelbart igangsettes arbeid for etablering av kvinneklinikk på Lillehammer i 2013.

Ellers ser vi alle frem til valgkampen høsten 2013. Mitt personlige ønske i den sammenheng er at vi klarer å holde en saklig stil, der det er politikken som står i fokus, slik at de politiske veivalgene blir tydelige for velgerne og vi får gode og ryddige debatter.

Med dette ønsker jeg alle bloggens lesere et riktig godt nytt år!