2013 blir et svært viktig år for Lillehammer


Undertegnede ror det nye året inn på Lillehammers perle, Mesnaelva.

En gledelig forsmak på nyttårsrakettene fikk vi år ved åpningen av Cyberforsvaret på Jørstadmoen 18.september. Cyber betraktes i dag som et operasjons- og trusselområde på samme måte som de tradisjonelle domenene land, sjø og luft. Cyberforsvaret skal drifte, overvåke og beskytte Forsvarets IKT-systemer. I tett samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal det skal forebygge og avdekke dataangrep mot Forsvaret og Norge. Det har vært et langsiktig og godt arbeid for å få lagt denne viktige forsvarsenheten til Jørstadmoen. Et arbeid vi i 2012 kunne glede oss over kom i mål med den offisielle etableringen av Cyberforvaret. På Jørstadmoen!

Fra min plass i kommunestyret er det gledelig at posisjonen i stadig større grad lytter til opposisjonspartienes forslag, og gjerne etter å ha omformulert de litt, gjør de til sine egne. På den måten har opposisjonspartiene gjennom året fått gjennomslag for viktige saker som økt grunnbemanning ved Lillehammer Helsehus, øremerkede midler til etter- og videreutdanning for lærere, og ikke minst har vi lykkes med å redusere inngangsbilletten for frivillige lag og foreninger som arbeider med barn og unge ved bruk av kommunale anlegg. Sommeren 2012 fikk vi endelig gjennomslag for å selge aksjene i Hafjell Alpinsenter, noe opposisjonen har arbeidet for lenge. Slik sett synes jeg Arbeiderpartiets politiske ledelse fortjener ros for å ta for seg av opposisjonens mange gode politiske forslag og gjøre dem til sine egne i 2012. Det viktigste er jo at Lillehammer gjør de riktige politiske veivalgene, og da er det ikke så viktig hvem som fremmer forslagene.

Noen tunge saker vil sannsynligvis i 2013 bli svært viktig for utviklingen av hele Lillehammerregionen. Næringslivet og NHO har vært krystallklare i sitt budskap til politikerne om hvor viktig infrastrukturen, vei og bane, er for utviklingen av Lillehammer og vår region. Dette er viktige signaler vi må lytte til. Som lokalpolitikere må det være en prioritert oppgave i 2013 å arbeide for utbyggingen av dobbeltspor jernbane og firefelts E6 hele veien til Lillehammer.

For Lillehammer vil det være av helt avgjørende betydning at utbyggingen av dobbeltspor jernbane, det såkalte intercity-triangelet, fortsetter helt frem til Lillehammer. Det er viktig å være tydelige på at det ikke er nok å føre dobbeltsporet frem til Hamar slik NSB nå legger opp til. Vi må stå på barrikadene for full utbygging av dobbeltspor på hele InterCity-triangelet innen 2023. Jo raskere utbyggingen står ferdig, jo tidligere kan næringslivet få reduserte transportkostnader, pendlerne kortere reisetid, miljøgevinstene hentes ut og ulykkene på veiene reduseres.

På samme måte som med jernbanen er det viktig at ambisjonene om firefelts E6 ikke stopper opp, men føres helt frem til Lillehammer. Her er det svært viktig at kommunen bidrar aktivt i planarbeidet og at vi offensive. Slik kartet ser ut nå, ender firefeltsambisjonene opp ved Vingrom, og man ser for seg en light-løsning frem til Lillehammer med to felt og midtdeler. Det er da et paradoks at kommunene rundt oss ligger langt foran med hensyn til trasevalg og planarbeid. Dette arbeidet må vi som politikere prioritere å få fart på i 2013. Firefelts E6 må føres helt frem til Lillehammer.

I tillegg er det svært viktig at Lillehammer Sykehus må få kvinneklinikken på plass. Vi ser med bekymring på Sykehuset Innlandets trenering av etablering av kvinneklinikk. I dag er det bred enighet om at divisjon Lillehammer som er faglig nærmest å oppfylle kvalitetskravene, og at dette er den løsningen som også økonomisk vil være den beste. Dette er en løsning som kun vil kreve mindre investeringer, og som vil være et svært viktig tilbud til innbyggerne i Oppland. Vi må kreve at det umiddelbart igangsettes arbeid for etablering av kvinneklinikk på Lillehammer i 2013.

Ellers ser vi alle frem til valgkampen høsten 2013. Mitt personlige ønske i den sammenheng er at vi klarer å holde en saklig stil, der det er politikken som står i fokus, slik at de politiske veivalgene blir tydelige for velgerne og vi får gode og ryddige debatter.

Med dette ønsker jeg alle bloggens lesere et riktig godt nytt år!

2 kommentarer til «2013 blir et svært viktig år for Lillehammer»

 1. Hei Eivind !
  Godt nytt år.
  Jeg har lest din nyttårshilsen i Byavisa i dag. Alt du skriver er veldig bra. Jeg savner en ting, som vi i opposisjon kan kjøre AP på:
  Økt boligbygging. Lillehammer er et av områdene i Norge med høyest prisstigning på boliger. For lite boligbygging er årsaken til denne store prisstigningen i Lillehammer. Kommunens boligpolitikk er å legge til rette for eneboligbygging, og selveierleligheter som folk flest ikke har økonomi til å klare. Kommunen må også tenke på studenter, ungdom som skal etablere seg, enslige og vanskeligstilte som ikke har mulighet eller behov for å bygge seg opp en formue gjennom boligmarkedet. Kommunen må være aktive i forhold til Husbanken som kan bidra med finansiering rimelige boliger, også utleieboliger. Kommunen kan innby til konkurranse om bygging av rimelige boliger med god standard i bynære områder slik at beboere ikke må bruke bil til byen. Du har kanskje oversikt over kommunale eiendommer som kan benyttes til boligbygging ? Vi må unngå bygging av boligsiloer som skal bygges av Sopp i OL-parken. Lykke til ! Vi er snart i posisjon 🙂
  mvh Einar

 2. Hei Einar. Du tar opp et svært viktig poeng. Jeg er helt enig med deg: Kommunen må legge til rette for økt boligbygging. Det er to store flaskehalser slik jeg ser det:
  1. Saksbehandlingen tar for lang tid. mange opplever det som komplisert og vanskelig å få til noe på Lillehammer, enten det er å bygge på garasjen eller sette opp et næringsbygg. På målingen som Kommunal Rapport offentliggjorde i høst lå Lillehammer på 424-plass blant Norske kommuner i saksbehandlingstid. Altså 6. sist, Det går ikke an for en kommune med ambisjoner!
  2. Forutsigbare rammebetingelser. Alt for ofte ser vi at gode prosjekter vingeklippes av det offentlige. Det gjelder ikke bare kommunen, men også Fylkeskommunen, Vegvesenet og Fylkesmannen. Dette skaper usikkerhet blant investorer, som da heller søker seg andre steder. At kommunen igjen har bestemt å øke eiendomsskatten er heller ingen magnet. Når det gelder Fylkesmannen må vi huske at hun ikke gjør annet enn å utøve regjeringens til enhver tid rådende politikk. Et regjeringsskifte må til for å endre dette.
  Ellers ønsker jeg fremdeles at Lillehammer kommune kan ta i bruk et «Lykke til»-stempel, der de sammen med en godtkjenning gir et positivt signal til de som ønsker å investere pengene sine i utvikling av byen vår!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.