Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
oktober 2012 – Eivinds blogg

Omorganisering av administrasjonen i Lillehammer kommune


I forbindelse med omorganiseringen av Lillehammer kommune har vi hatt en prosess over tid til å diskutere en ny organisasjonsmodell i ulike fora: I administrasjonen, blant politikerne, og i de ulike tjenesteområdene. I formannskapsmøtet 16.10.12 var det endelig tid for å gi rådmann Christian Totland et endelig go. I Høyre har vi hele tiden backet rådmannen i dette arbeidet. Vi er svært enige i at denne kommunen kan drives mer effektivt enn i dag. For å hjelpe rådmannen hadde Høyre derfor laget et forslag til punkter som kunne støtte rådmannen i dette viktige arbeidet:
1. Lønnsutvalget fastsetter lønnspennet for kommunalsjefene
2. For å sikre de beste lederne i Lillehammer kommune lyses alle kommunalsjefsstillingene ut eksternt, der dette ikke er i strid med lovverket.
3. Målsettingen med omorganiseringen er innsparing og bedre ressursutnyttelse
4. Effekten av omorganiseringen av administrasjonen tallfestes til 5% ved utgangen av prosessen
5. Kommunestyrets vedtak fra 2003 om at ingen kan sies opp, oppheves.
Vi ble vane tro nedstemt på alle disse punktene, med unntatt av punkt 2. som sier at alle kommunalrådstillingene skal lyses ut eksternt. Her fikk vi uventet støtte av Rødt, som også var tilhenger av å lyse ut de nye kommunalsjefstillingene eksternt. Dermed vant vi denne avstemningen 7-6, og Høyre har bidratt til at vi kan rekruttere de beste lederne i Lillehammer kommune, gjennom ekstern utlysning.