Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
mai 2012 – Eivinds blogg

Hvorfor peker de rødgrønne på Biri?

I GD fredag 18.05.12 prøver varaordfører Per Presterud så godt han kan å tåkelegge at flertallskonstellasjonen AP/SP/SV/R peker på Biri som lokasjon for et eventuelt nytt storsykehus. I vedtaket til de rødgrønne fra formannskapet heter det ” ….vil Lillehammer kommune gå inn for et sentralsykehus ved Mjøsbrua, fortrinnsvis ved Biri”. Hvorfor et nytt eventuelt mjøssykehus skal lokaliseres på Biri eller ”ved Mjøsbrua” unngår Presterud nonchalant å svare på. Hvorfor ønsker de rødgrønne partiene å avskrive Lillehammer sykehus som et fremtidig storsykehus for mjøsregionen?

Høyre mener det er uklokt å legge denne typen begrensninger og preferanser for det utredningsarbeidet som nå skal gjøres. Vi ønsker derfor både en utredning der vi både ser på et mulig felles Mjøssykehus og der vi utreder en videreføring av dagens nettverksmodell. Som det mest komplette sykehuset i regionen bør Lillehammer Sykehus kunne aksle rollen som et fremtidig storsykehus for Mjøsregionen. Det bør være pasientens beste som legges til grunn for den avgjørelsen som skal tas til slutt. Kvalitet og kompetanse må bygge videre på de gode fagmiiljøene vi har i dag.

Det som er farlig med de rødgrønne partienes uttalte Biri-preferanse på dette tidspunktet er imidlertid signalet det gir om at Lillehammer politiske ledelse velger seg Biri eller Mjøsbrua som lokasjon for et eventuelt storsykehus. Formuleringen ” …vil Lillehammer kommune gå inn for at det utredes et sentralsykehus ved Mjøsbrua –fortrinnsvis på Biri.” kan ikke tolkes på andre måter. Her gir posisjonen et signal som kan bidra til å hindre investeringer teknisk og personalmessig ved Lillehammer Sykehus. Det kan vise seg å være avgjørende for fremtidig plassering av et felles storsykehus. Vi må derfor passe oss så ikke Lillehammer Sykehus ”blir satt på vent”.

Hvis politikerne i Lillehammer nå velger å peke på Biri som lokasjon for et felles Mjøssykehus, kan de neppe regne med at andre politikere i Hedmark og Oppland skal peke på Lillehammer. Lillehammers rødgrønne flertall og Per Presterud nå tenke seg om en gang til før vi gir et slikt signal på vegne av Lillehammer kommune. Det er ingen skam å snu. I dette tilfellet er det helt nødvendig.

Mjøssykehus til Biri?

Formannskapet på Lillehammer behandlet 08.05.12 høringsuttalelse til ny sykehusstruktur. Alternativet med ett mulig felles Mjøssykehus kan under visse forutsetninger være den beste løsningen på lang sikt, og Lillehammer Høyre mener det er naturlig å utrede dette alternativet sammen med alternativet om å videreutvikle dagens nettverksmodell. Vi ønsker imidlertid å la dette være en åpen prosess der det ikke minst må være hensynet pasienten som er avgjørende. Flertallet, de sosialisiske partiene AP, SV, SP og Rødt, valgte å forhåndskonkludere med at et felles Mjøssykehus bør ligge på Biri. Dette mener Lillehammer Høyre er en svært uheldig forhåndsprosedering. De rødgrønne mener altså at vi skal utrede et felles Mjøssykehus, og se på ulike muligheter, men har allerede konkludert med at det skal ligge på Biri. De har med andre ord allerede bestemt seg for Biri. Høyre mener det vil være langt mer fornuftig å avstå fra lokaliseringsdiskusjonen da det nettopp bør ligge i utredingens mandat å se på ulike alternativ for et felles sykehus for regionen, enten det skal ligge på Biri, Moelv eller på Lillehammer. Det er ikke minst ovenfor Lillehammer sykehus, som regionens mest komplette, temmelig grovt av de rødgrønne partiene å avskrive dette alternativet.
Det er videre viktig å være klar over at veien frem til et eventuelt nytt Mjøssykehus er lang. Når AP, SP,SV og Rødt allerede nå forhåndskonkluderer med at et nytt Mjøssykehus bør ligge på Biri kan dette være et politisk signal som kan fort kan få negative konsekvenser for investering og utvikling på Lillehammer og Gjøvik. Et nytt Mjøssykehus vil fort ligge 15-20 år frem i tid, og derfor det svært viktig at sykehusene på Gjøvik og i Lillehammer ikke blir satt på ”vent”. Det vil vi på det sterkeste advare mot. På Gjøvik bør det satses på geriatri, og på Lillehammer må kvinneklinikken komme på plass snarest. Å utvikle fagmiljøet, stimulere til forskning og ruste opp teknologien, vil være helt avgjørende for at Lillehammer Sykehus ikke sakker akterut. Vi bør nemlig ikke lukke døren for at det nettopp er Lillehammer sykehus som i fremtiden blir et felles Mjøssykehus. Snarere tvert imot. Den døren ønsker Lillehammer Høyre å holde åpen.