Ny giv i Oppland Høyre

Oppland Høyre avholdt sitt årsmøte denne helgen. Av alle steder, på Hamar. Vei og bane var heite temaer under møtet. I tillegg til en uttalelse om et mulig nytt sykehus i regionen. Det såkalte Mjøssykehuset ligger så langt frem i tid at det mest interessante nå er å diskutere hvordan tjenester og faglig utvikling ved sykehusene på Lillehammer og i Gjøvik best kan ivaretas. Veien frem til et eventuelt nytt storsykehus er nemlig lang. Minst 15-25 år. Dermed er ivaretaelse av bygningsmasse, teknologi og fagmiljøer helt sentralt Og så valgte vi ny ledelse for Oppland Høyre. Det nye arbeidsutvalget består av denne spreke gjengen:
Lars Elsrud (leder)
Harald Westby (organisatorisk nestleder)
Svein Håvar Korshavn (Politisk nestleder)
Hanne Velure
Eivind Falk