Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 140

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 147

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 154

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 161

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 168

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 175

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 182
august 2011 – Eivinds blogg

Jo, Høyre tror på Lillehammer

I GD 30.08.11 har APs Jan P Hammervold et innlegg der han undres over at Høyre ønsker å utvikle Lillehammer videre, og at vi mener at byen vår har potensiale. Jo, vi mener det. Vi er glade i byen vår, og vi har tro på en positiv utvikling. Når det gjelder økonomistyringen mener vi at det er mer å hente på å tenke nytt og tørre og snu noen steiner. Dette illustreres blant annet av NHO service sin analyse av 200 kommuner der målet var å finne ut hvor mye hver enkelt kommune kan spare på å konkurranseutsette og åpne for private aktører og frivillige organisasjoner innen sykehjem, hjemmehjelp, renhold og drift av kommunale bygg. Beregningen sammanligner kostnadene ved bruk av private aktører med kostnadsnivået i den enkelte kommune. Konklusjonen er at Lillehammer kan spare 85 millioner kroner årlig. Nå mener ikke vi i Høyre at vi skal konkurranseutsette alt over natten. Vi synes likevel at dette er interessant fordi det viser at Lillehammer har et potensiale om vi snur noen steiner og vurderer andre løsninger. Ikke bare på grunn av økonomiske hensyn, men også for å styrke kvaliteten i omsorgen. Om vi kan spare 40, 50 eller 60 millioner årlig er det likevel verd å se nærmere på. På den måten vil Høyre skape en solid økonomisk plattform slik at kommunen kan levere de tjenestene innbyggerne våre trenger og vi kan skaffe oss et økonomisk handlingsrom kommunen sårt trenger. Fordi vi er glade i Lillehammer.

Fire gode grunner til å stemme Høyre

1. Høyre vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for god kommunal innsats, en forutsetning for vekst og utvikling, og en forutsetning for stabile arbeidsplasser. Lillehammer kan ikke fortsette å leve på forskudd ved å betale forbruk med ”kredittkort”.
2. Lillehammer skal være en Ja-kommune – en kommune som støtter opp om initiativ og støtter opp om frivillig sektor, og der gründere føler at initiativ er velkommen. Høyre vil sette næringspolitikk og næringsutvikling på Lillehammers dagsorden.
3. Høyre vil ha en offensiv politisk ledelse som knytter de riktige kontakter for en raskere utvikling av veinett, bane, næringsliv og innlandsuniversitet. Høyre vil arbeide for å styrke Lillehammers posisjon nasjonalt og internasjonalt.
4. Demokratiet er avhengig av skifte i ledelsen for ikke å stivne. Etter nær 70 år med samme politiske ledelse er endring viktig. Høyrestyre vil gi ny og nødvendig dynamikk i kommunen. En stemme til Høyre er den beste garantien for et politisk skifte.

Valget 2011

Dette valget er ikke – og kan ikke bli – som andre valg. I opptakten til valgkampen ble Norge rammet av et blodig og brutalt angrep på vårt politiske system i Oslo og på politisk engasjert ungdom på Utøya.

De politiske partiene har vært enige om at tragedien skulle føre til en politikkpause før valgkampen. Men samtidig har den gitt ny mening til politikken. Gjerningsmannen ønsket å svekke det norske demokratiet. I årets kommune- og fylkestingsvalg har vi alle muligheten til heller å øke oppslutningen om demokratiet vårt.

Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Det er et godt utgangspunkt for å møte et slikt angrep som det vi nå har opplevd. Høyre ønsker mangfold velkommen. Vi har alle et ansvar for å ivareta både det mangfoldet og den friheten som er så viktig for samfunnet vårt. Dette er en jobb for alle oss som er glad i Norge.