Høyre får gjennomslag: Lillehammer selger aksjer

Høyre har gjenntatte ganger foresått å selge aksjer i selskaper som ikke berører kommunens kjerneoppgaver, eller som det er helt spesielle grunner for å eie. Nå har opposisjonen endelig lyttet til Høyre og i det siste kommunestyremøtet før sommeren ble det bestemt at Lillehammer kommune legger disse aksjene ut for salg:
-SAS
-Norsk Film
-Litra AS
-Litra Eiendom Lillehammer AS
-Litra Invest AS
-Tekstilvask Innlandet AS
Salget av disse meningsløse aksjepostene er en fin start. Men likevel bare en begynnelse, og man bør ikke stoppe med dette. Lillehammer kommune bør også avhende aksjene i IKOMM og aksjeposten i Hafjell Alpinsenter. Salget av disse aksjene vil gi penger i kassa, og bør øremerkes reduksjon av kommunens formidable gjeldsbyrde på 1,4 milliarder kroner.

Best når det gjelder: Eiendomsskatt.

I Kommunal rapport sin undersøkelse om eiendomsskatt i landets 430 kommuner hevder Lillehammer seg helt i toppen. Vi ligger på 26 plass i eiendomsskatt målt i kroner pr. innbygger. Dette gir en økning på 19 % fra 2007. Da lovet AP at eiendomsskatten ikke skulle økes i perioden 2007-2011.
Høyre har i hvert eneste alternative budsjettforslag foreslått å redusere eiendomsskatten i Lillehammer. Det kommer vi til å fortsette med, også i posisjon. Fordi det er en usosial ekstraskatt som rammer uavhengig av inntekt og ofte de som trenger det minst.