Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
mai 2011 – Eivinds blogg

AP pynter brura

Arbeiderpartiet har denne våren flere ganger gjentatt at Lillehammer Kommune gikk med overskudd i 2010. Javel? Er kommunen da igjen på skinner? I kommunens eget sakframlegg står det at driften har et negativt avvik på 24,8 millioner. Vi har altså ikke klart å tilpasse virksomheten budsjett. Kontrollutvalget peker på at at kommunen fortsatt ikke klarer å tilpasse driften til de vedtatte økonomiske rammer. Dette er selvsagt bekymringsfullt. Hvordan kan det da ha seg at AP får snudd dette til en gladnyhet? Det er fordi de har økt utbyttet fra LGE Holding fra 35,5 millioner i 2009 til 80 millioner i 2010, altså en økning på 44,5 millioner. På denne måten har AP pyntet brura i valgåret 2011. I tillegg har ordføreren, som også er styreleder i LGE Holding, varslet at det kan bli aktuelt å fortsette utbyttefesten fra LGE holding allerede i juni 2011. I Høyre er vi skeptisk til å fortsette å pumpe fondsmidlene inn i drift. I LGE holding ligger det store verdier som kanskje helst av alt burde brukes til nedbetaling av kommunens gjeld, og dermed også bidra til å øke kommunenes handlingsrom. Lillehammer kommune har i dag 1,4 milliarder i gjeld, og et eventuelt større utbytte fra LGE holding ville kunne være med å redusere denne gjelden i betydelig grad. Å bruke av fondsmidler for å kompensere for manglende budsjettdisiplin er svært kortsiktig, og har som eneste formål å pynte brura i et valgår.

Fra Høyres Landsmøte 4: Yrkesfagløftet


(Høyres Landsmøte) Høyre er skolepartiet fremfor noe annet. Det er derfor ingen ovverraskelse at en av de to store resolusjonene handler om kunnskap i skolen. I forbindelse med den delen som omhandler yrkesfagene, det såkalte yrkesfagløftet, har jeg fremmet et forslag om et nytt punkt, nemlig en systematisk etter og videreutdanning for yrkesfagene. Det fikk gledelig nok flertall på landsmøtet.
Kjære landsmøte
Bransjen (bla.NHO, BNL) ønsker seg en videreutdanningsmulighet i yrkesfagene. Ikke der en blir akademiker, men en bedre yrkesutøver i sitt fag. Der en kan utvikle seg i sitt fag. Derfor må det legges til rette for dette gjennom en systematisk etter og videreutdanning, på yrkesfagenes premisser, slik det også står formulert i et annet sted i resolusjonen. Dette vil også være med å gi et løft for yrkesfagene der en har mulighet til å utvikle seg innen sitt eget fag. I dag stopper denne muligheten ved fag og svennebrev. Vi må legge til rette for at en håndverker faktisk kan bli en bedre håndverker i sitt fag. Det er ikke alle tømreres våte drøm å bli ingeniør slik målsettingen er med den såkalte Y-veien. Derfor ber jeg om at dere støtter et nytt kulepunkt som ivaretar dette:
Høyre ønsker å legge til rette for en systematisk etter og videreutdanning for yrkesfagene.
Fordi det vil gjøre yrkesfaglig vei mer attraktiv gjennom utviklingsmuligheter. Fordi det vil styrke kompetansen i en bransje der yrkesfaglig kunnskap og kompetanse anses som en vesentlig utfordring. Og fordi det er god høyrepolitikk å lytte til bransjen.

Fra Høyres Landsmøte 3: Landbrukspolitikk

(Høyres landsmøte) Tilleggsforslaget der vi tar inn forbrukeren i Landbruksresolusjonen ble vedtatt.

Kjære landsmøte

I helse og omsorgspolitikken setter Høyre brukeren i sentrum. Vi vil ha mangfold, kvalitet og konkurranse. Fordi det bidrar til å øke kvaliteten for brukeren. For kunden.
Når vi i morgen skal debattere skole: Kunnskap i skolen, så er det eleven som settes i sentrum. Sånn er det i Høyre. Vi tenker på kunden. Derfor forundrer det meg at når vi skal lage en resolusjon om landbrukspolitikk er det kun bonden det handler om. Produsenten. De som skal handle og spise maten er glemt. De som skal handle maten, forbrukerne, er helt utelatt.
I Norge opplever vi nemlig at forbrukerne betaler høyere priser og tilbys et dårligere utvalg i forhold til resten av Europa. Dette henger sammen med landbrukspolitikken.
Vi må legge til rette for en landbrukspolitikk som styrker mangfoldet, kvaliteten og valgfriheten for forbrukerne.

Dette har vi tatt inn i vårt endringsforslag som vi oppfordrer landsmøtet til å støtte. Fordi det er god høyrepolitikk.

Fra Høyres Landsmøte 2: Erna imponerer


(Høyres Landsmøte) Erna åpnet Høyres landsmøte med et knallgodt innlegg, der hun tok for seg Høyres viktigste saker i valgkampen. Kvalitet i omsorgen og kunnskap i skolen.
– Noen partier kjempet langt ut på 80-tallet for planøkonomi, monopoler, og detaljstyring av folks hverdag. Nå kjemper de for omsorgsmonopoler og mot valgfrihet, sa Erna. Historien har gitt disse partiene – Arbeiderpartiet og SV – ettertrykkelig feil. Historier som virker absurde i dag forsvarte de den gang, fordi de mente monopol og mistillit til folks frie valg var det beste for oss, sa en opplagt Erna fra talerstolen.

Høydepunktet kom dog i etterkant da leder for Høyrekvinnene, Julie B. Voldberg overrakte en emorm pokal til Ernas mann for hans formidable jobb på hjemmefronten. Et forbilde for likestilling. I følge Voldberg burde han ha den på soverommet for å vise hvem som er sjefen i heimen.