Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
februar 2011 – Eivinds blogg

AP struper de private barnehagene

Aps nye modell for finansiering av barnehager på Lillehammer innebærer i realiteten en struping av de private barnehagene. Vi vet at tilskuddet til de private barnehagene i dag allerede er på et nivå som gjør det tøft å overleve. Tilskuddene på Lillehammer er for eksempel betydelig lavere enn på Gjøvik. Med det nye forslaget øker differansen ytterligere.
Finansieringsmodellen tar utgangspunkt i at en ønsker en likebehandling av de private og de kommunale barnehagene. Det er vi enige i. Dessverre er det mye som tyder på at regnestykket Arbeiderpartiet har satt opp er helt feil. Dette gjelder spesielt i forhold til beregningen av kapitalkostnader og administrasjonskostnader.
Det er viktig å lytte til høringsuttalelsene fra de private barnehagene. Der pekes det massivt på flere tvilsomme forhold: En barnehage skriver at utregningsmetodikken først ble presentert for barnehagene 2. Februar og at høringsfristen var satt til 4.februar, men ble forlenget til 7. februar. Altså med en helt uholdbar tidsfrist.
Når kapitalkostnadene er satt i henhold til de såkalte nasjonale satsene glemmer man at Lillehammer er en dyr kommune å bo og drive forretning i. Husleienivå, kommunale avgifter og eiendomsskatt er alle faktorer som burde hensyntas spesielt. I tillegg er det slik at de aller fleste nyetableringene av barnehager de siste årene er private. For nyere etableringer er selvsagt kapitalkostnadene betydelig høyere.
Administrasjonskostnadene er også en sak for seg. De settes svært lavt for å sikre en ”likebehandling”, og det er vanskelig å se hvordan et påslag for administrasjon på 4% skal dekke lønn, personal administrasjon og daglig ledelse av foretaket. Det er også all grunn til å se nøyere på beregningen av tjenester som renhold og vaktmestertjenester.
Vi er etter hvert vant til at man i AP og SV får allergisk utslett av private løsninger. Da er det viktig å minne om at det faktisk er de private barnehagene vi har å takke for at vi faktisk har full barnehagedekning på Lillehammer. Det er også verd å minne om at i brukerundersøkelsen for barnehager på Lillehammer scorer de private barnehagene bedre på alle punkter. Det er derfor vanskelig å se hvorfor AP nå ønsker å strupe et velfungerende tilbud annet en at motivet kan være et generelt hat mot private løsninger.
I Gd 25.februar gjør journalisten Høigård så godt han kan for å mistenkeliggjøre de private barnehagene som onde kapitalister med det retoriske spørsmålet: ”Ender offentlige tilskudd til private barnehager hos privatpersoner som gjemmer dem i skatteparadis, eller brukes alt til barnas beste?”. Å mistenkeliggjøre og sverte veldrevne barnehager, ofte drevet av foreldrene selv, på denne måten er en retorisk og virkelighetsfjern avsporing som effektivt bidrar til å tåkelegge debatten. Vi fikk i kommunestyredebatten 24.02.11 også oppleve hvordan deler av AP og SV mistenkeliggjør alle som driver næringsvirksomhet som snuskete og halvkriminelle røvere.
Da hjelper det lite at foreldrene er mest fornøyd med de private barnehagene, og at de sørger for full barnehagedekning og et mangfold i det pedagogiske tilbudet. Barnehagene skal mistenkeliggjøres og strupes fordi de er private. Denne saken understreker at Lillehammer trenger en ny politisk kurs

Et samarbeidslag for fremtiden!

I dag presenterer vi på bloggen en gjesteskribent; Haakon Erdal, som er blant topp 10 på Høyres liste til kommunevalget 2011:

Lillehammer Høyre har gjennomført sitt nominasjonsmøte og fått på plass en liste spekket med politisk erfaring, ungdommelig pågangsmot, faglig kompetanse og stor sosial og aldersmessig spredning. Nå starter jobben med å meisle ut en politisk plattform som kan danne grunnlag for et bredt, borgerlig samarbeid i Lillehammer. byAvisens intervjuserie av ordførerkandidatene har vist med all mulig tydelighet at et maktskifte i Lillehammer er påkrevet. Tre av fire kandidater har utpekt den økonomiske situasjonen som alvorlig mens Arbeiderpartiets kandidat hevder at de overreagerer og gir ”en litt dyster fremstilling for kommunens økonomi”. At partiet som har sittet med makten i Lillehammer uavbrutt i moderne tid, ikke evner å se at dagens gjeldsbyrde er for tung å bære, er i beste fall bekymringsfullt, i verste fall katastrofalt dersom Ap mot formodning skulle få fornyet tillitt den 12. september.
Lillehammer Høyre har mønstret sitt mannskap og vil holde byens befolkning løpende orientert frem mot valgdagen om hvordan omprioriteringer og alternative tanker kan bidra til å få orden på økonomien slik at vi kan gjenvinne det handlingsrommet byen nå har mistet. Det blir ingen dans på roser, men et sterkt Lillehammer Høyre i sentrum av et bredt, borgerlig samarbeid vil være en garantist for en ny og bedre kurs for byen vår!

Håkon Erdal
Lillehammer Høyre