Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
november 2010 – Eivinds blogg

Årsmelding for Høyres gruppe

Sitter og skriver årsmelding fra kommunestyregruppen. Hva var årets store sak? At Jobben ble sikret? At stiftelse og lotteritilsynet erklærte etterbruksfondets aksjekjøp i Hafjell som lovstridig? Døm selv. Her er den:

Årsberetning 2010
Lillehammer Høyres gruppe

Gruppen

Lillehammer Høyre har 5 representanter i kommunestyret. Disse fem er:
• Eivind Falk (gruppeleder og formannskapsmedlem)
• Kjersti Bjørstad (formannskapsmedlem)
• Anette Haarberg (medlem planutvalget)
• Frode Røsvik (leder kontrollutvalget)
• Anne Grete Brath (medlem kultur og næring)

Rokkeringer i 2010

Da Frps Terje Erlandsen høsten 2010 trakk seg fra politiske verv av helsemessige årsaker ble Høyres Frode Røsvik leder av kontrollutvalget. Frode Røsvik har frem til dette vært nestleder av kontrollutvalget.
Politikk
Det såkalte samhandingsprosjektet i regionen svekker dagens helsetilbud når det det offentlige bare vil samhandle med seg selv. Høyre fremmet i februar forslag i Lillehammer formannskap om å også inkludere private tilbydere av helsetjenester i samhandlingsprosjektet, men dette ble vane tro nedstemt slik at denne delen av helsetilbudet ikke får være med. Slik utelates og svekkes gode og velfungerende tilbud, som foreksempel Kløverhagen og Sølvskottberget, som det vil ta lang tid å erstatte. Dermed blir den såkalte samhandlingsreformen mer en svekkelse enn en styrke i arbeidet for å løse de formidable oppgavene vi står ovenfor i årene som kommer.
Da Lillehammer Kommunestyre med ordføreren i spissen, mot opposisjonens stemmer, vedtok å kjøpe aksjene i Hafjell Alpinsenter, skulle pengene tas fra Etterbruksfondet, slik at det ikke skulle berøre kommunens egne fond, underforstått helse og skole. Dette var en klar forutsetning. I 2010 kom saken opp på nytt i forbindelse med tertialrapporteringen.
Lotteri og Stiftelsestilsynet krever nemlig at Lillehammer Kommune kjøper aksjene fra Etterbruksfondet for egne midler. Synkront hostet LGE Holding opp et ekstraordinært utbytte til Lillehammer Kommune (Nøyaktig samme beløp) som foreslås brukt til dette aksjekjøpet. Da er forutsetningene endret: Lillehammer Kommune tar da av kommunens egne midler for å kjøpe aksjer i nabokommunens alpinanlegg. Midler vi mener burde settes av til fond. Høyre og fremmet derfor forslaget:
1. Aksjene i Hafjell Alpinsenter avhendes og salgssummen overføres etterbruksfondet.
2. Ekstraordinært utbytte fra LGE Holding settes av for å styrke kommunens reserve.
Underslaget i Lillehammer kommune fikk stor oppmerksomhet i media. Gd-oppslaget om at det har vært praksis ved Teknisk drift i Lillehammer kommune å selge kommunens biler, traktor og snøfresere for deretter å putte pengene i en velferdskasse for de ansatte, sjokkerte. Denne kassen har i følge rapporten finansiert bompenger og vin på personalfester. Det er spesielt to grunner til å være bekymret:
1. Kommunens manglende oversikt over hva de eier. Manglende kontroll og manglende rutiner. Hvordan har det vært mulig å selge disse bilene svart uten at dette har blitt fanget opp?
2. Manglende informasjon til kommunens folkevalgte. Ordfører var kjent med saken allerede i april men orienterte ikke formannskapet. Det hadde hun i følge rådmannen heller ikke gjort hvis ikke avisa Gd hadde gjort saken kjent. Rapporten var hemmeligstemplet helt til Redaktørforeningens advokat ga klar beskjed om det var lovstridig. Denne saken er svært trist for kommunen, og vil kreve at vi får en skikkelig gjennomgang av rutiner og holdninger slik at dette ikke kan skje igjen. Dette er vi lovet av rådmannen/ordfører, og vil selvsagt purre på om det ikke skjer noe. Saken ligger nå hos politiet. Høyre var en pådriver i denne saken.
Høyre har foreslått at Lillehammer søker om status som turiststed. En vesentlig del av byens arbeidsplasser er i dag direkte eller indirekte relatert til inntekter fra turisme. Kommunens vedtatte mål om å bli Europas ledende vinteridrettsdestinasjon bør også forplikte. Det er derfor viktig å legge til rette for besøkende slik at Lillehammer som destinasjon kan styrke sin konkurransekraft. Da er tilgjengelighet og åpningstiden til butikkene viktig.
Høyres utgangspunkt er derfor at det er riktig og viktig for Lillehammer å søke om status som turiststed. Ved å åpne for søndagshandel gis en viktig mulighet for videre utvikling som turistby i sesongene. Lillehammer Sentrum drift har vært klare på at de ønsker at Lillehammer skal søke om status som turiststed. Det skal vi fortsette å arbeide for.
En av de tyngste sakene som har vært behandlet i år er sentrumsplanen. Høyre har i hele perioden samarbeidet tett med næringslivet i byen, og Høyres planutvalgsmedlem Anette Haarberg har hatt tett kontakt med sentrum drift og øvrig næringsliv i denne saken. Flertallet i kommunestyret bestemte seg for å anke kompromissløsningen med Fylkesmannen, og saken ligger nå hos Miljøverndepartementet for avgjørelse.

En måling gjort på oppdrag fra avisen Gd viser at Høyre går frem til formidable 20,1% på Lillehammer. Vi dobler med dette antall representanter i kommunestyret fra 5 til 10. Tre av disse kniper vi fra AP. Hvis måling var valg. Det er det som kjent ikke. Det er fremdeles et år igjen til valget, og ingen grunn til å velge ny farge til ordførerkontoret enda. Målingen er likevel svært inspirerende for Høyre på Lillehammer. Det er tydelig at flere og flere velgere ønsker seg en ny politikk for byen vår.
Måling sept 10:
AP: 33,8%
H: 20,1%
Frp: 12,1%
SV: 8,6%
V: 7,0%
Sp: 5,9%
Krf: 3,6%
Rødt: 3,6%
LBB: 4,5%
Pp –
I Barnehageundersøkelsen 2010 som er gjennomført i Lillehammer Kommune scorer de private barnehagene høyest på alle områder i undersøkelsen. Dette burde være en glimrende kur mot den rødgrønne allergien som hindrer gode private løsninger også på andre områder, som innen helse, omsorg og hjemmetjenester. For å løse de utfordringene vi står ovenfor i helsesektoren i årene som kommer må vi ta hele verktøykassa i bruk!
Den beste julegaven Lillehammer kunne få var at et enstemmig Formannskap 23 november 2010 la Frelsesarmeens Jobben inn i budsjettet for 2011.

Dette har Høyre arbeidet hardt for siden 2007. I høst hadde vi med oss Høyres nestleder Bent Høie og Stortingsrepresentant Olemic Thommessen på Jobben-besøk. Fordi vi mener det er viktig å sette fokus på og sikre dette tilbudet. Derfor var det herlig at omsider alle partiene i Formannskapet støttet Jobben i 2011-budsjettet. La oss bare håpe at de rødgrønnes plutselige engasjement ikke kun er et engangstilfelle i anledning valgåret 2011. Når motstanden lenge har vært så sterk fra den kanten er det all grunn til å være litt mistenksom.

Samarbeid med andre partier

I hele denne perioden har Høyre og Frp samarbeidet godt selv om det selvsagt har vært uenighet på noen punkter. Vi har samarbeidet om budsjett, økonomi og strategiplan, og har hatt mange felles forslag. Samarbeidet mellom Frp og Høyre har vært selve kjernen i opposisjonen denne perioden der Krf, By og Bygdelista og Pensjonistpartiet har blitt med på en del av arbeidet. For 2011 fremmer Høyre og Frp eget budsjettforslag.

Jobben i havn for 2011

Enstemmig i Formannskapet 23 november 2010: Frelsesarmeens Jobben legges inn i budsjettet for 2011. Den beste julegaven Lillehammer kunne få.
I høst hadde vi med oss Høyres nestleder Bent Høye og Stortingsrepresentant Olemic Thommessen på Jobben-besøk. Fordi vi mener det er viktig å sette fokus på og sikre dette tilbudet. Etter at Høyre har stått på for Jobben siden 2007 var det herlig at omsider alle partiene i Formannskapet støttet Jobben i 2011-budsjettet. La oss bare håpe at de rødgrønnes plutselige engasjement ikke kun er et engangstilfelle i anledning valgåret 2011. Når motstanden lenge har vært så sterk fra den kanten er det all grunn til å være litt mistenksom. Likevel ville ingenting glede meg mer enn om jeg tok feil. Les også om saken i Byavisa

Jobben i havn?

Under formannskapsmøtet i Lillehammer 09.11.10 ble budsjettet for 2011 diskutert. En av de tingene det nå synes å være tverrpolitisk enighet om var heldigvis at Frelsesarmeens Jobben må sikres i budsjettet. Det er den beste julegaven Lillehammer kunne få.

Nå er det verd å merke seg at når AP nå motvillig går med på å sikre Jobben de 1,55 millioner kroner de trenger i driftstilskudd, så bruker de det som unnskyldning for det de har lengtet etter i tre år, nemlig å øke eiendomsskatten.

Arbeiderpartiet lovet ved valget i 2007 å ikke sette opp eiendomsskatten. Nå ser det ut til at det var en bløff.

Høyre mener vi skal sikre Jobben uten å sette opp eiendomsskatten. I vårt budsjettforslag som vi har laget i samarbeid med Frp peker vi på en rekke muligheter for innsparinger. Forslaget legges frem i Formannskapet 23.11.10 og blir et viktig dokument i det videre arbeidet mot valget.