Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
oktober 2010 – Eivinds blogg

Jobben er ikke gjort

Som bloggens trofaste lesere husker var Frelsesarmeens Jobben tema under arbeidet med økonomi og Strategiplanen. Som Høyre spådde da ville de rødgrønne forsøke å unngå å ta ansvar for Jobben gjennom å fatte et vedtak der departementet og Nav skulle være en del av et trepartsamarbeid om finansiering.

Det gikk fort troll i ord. Nå ser det ut til at en kan skyte en hvit pil etter finansieringen fra departementets side., og den som sitter igjen med Svarteper er Frelsesarmeen og Jobben. Frelsesarmeen har nemlig forskuttert for driften i 2010, og i forslaget som Rådmannen har lagt frem i kommunestyret ligger det inne en underdekning på 1,5 millioner også for 2011.

Det kan derfor være grunn til å minne om at det var Lillehammer Kommune som inviterte Jobben til byen vår. Vi vil bare ikke yte noe tilbake. I november skal Frelsesarmeen diskutere tiltaket i styremøte. Sjansen er stor for at de da legger ned Jobben på Lillehammer som en direkte følge av manglende oppfølging fra kommunen.

Private barnehager viser vei

I Barnehageundersøkelsen 2010 som er gjennomført i Lillehammer Kommune scorer de private barnehagene høyest på alle områder i undersøkelsen.

Dette burde være en glimrende kur mot den rødgrønne allergien som hindrer gode private løsninger også på andre områder, som innen helse, omsorg og hjemmetjenester. For å løse de utfordringene vi står ovenfor i helsesektoren i årene som kommer må vi ta hele verktøykassa i bruk!

ordførerkandidatforviklinger

Denne uken lanserte Frps Tom Karlsen venstremannen og håndballkompisen Terje Rønning som sitt ordføreremne på borgerlig side. Etter den tid har Frps gruppeleder vært ute for å helle vann på bålet. Utspillet var nemlig ikke klarert med Frps styre men skaper naturligvis likevel forvirring. For det første er Venstre i dag en del av AP’s maktgrunnlag og har så langt ikke skiftet side over til oss på borgerlig side. Politisk har de altså så langt vært på linje med SV og AP mot det borgerlige mindretallet. Venstre har derfor en lang vei å gå. Særlig når vi også vet at Venstre er partiet som på borgerlig side sterkest stritter imot Frp-samarbeid på Stortinget. Uansett ønsker vi de gjerne velkommen over på borgerlig side. Venstre kler definitivt ikke å være et sosialistisk parti.
I hele denne perioden har Høyre og Frp samarbeidet godt selv om det selvsagt har vært uenighet på noen punkter. Vi har samarbeidet om budsjett, økonomi og strategiplan, og har hatt mange gode felles forslag. Samarbeidet mellom Frp og Høyre har vært selve kjernen i opposisjonen denne perioden der Krf, By og Bygdelista og Pensjonistpartiet har blitt med på en del av arbeidet. Har meningsmålingene rett får Høyre fort 20% oppslutning ved valget og Høyre blir det største partiet på borgerlig side. Som Høyres ordførerkandidat håper jeg vi nå kan konsentrere oss om nominasjons og programarbeidet i de respektive partiene. Forhandlingene om en eventuell felles ordførerkandidat på borgerlig side bør ikke tas i Gd.
Vi skal passe oss vel for være nyttige idioter i de rødgrønnes forsøk på å splitte opposisjonspartiene.

Helseministeren skryter av Lillehammer

(Helsebløffen) Leser i GD at helseministeren skryter av Lillehammer Kommune. Valgkampen er igang.

Sannheten er at «foregangskommunen» Lillehammer bidrar aktivt til å bygge ned kompetanse i fagmiljøer som Kløverhagen ved å holde de utenfor samhandlingsreformen. Man velger faktisk heller å la helsekøene vokse enn å kjøpe tjenester av private tilbydere.
-Lillehammer sykehjem er fremdeles verstingen i klassen, ja faktisk på hele skolen, med et sykefravær rundt 20%
-Ved å nekte å slippe til private tilbydere hindrer Lillehammer Kommune valgfrihet og kvalitet.
-De har aversjon mot valgfrihet fordi de ikke vet hva det er.
-De er imot konkurranseutsetting fordi da kan det offentlige bli utfordret på kvalitet og økonomi.
-De er imot private selskaper i omsorg og annet for da kunne noen ansatte trives godt i noe annet enn det offentlige.
Når vi på kjøpet tar med oss AP’s vegring mot å sikre fortsatt drift av Frelsesarmeens «Jobben» får vi en politikk bare en AP-statsråd og en rødgrønn avis kan elske.

La «Jobben» leve

Frelsesarmeens lavterskeltilbud på Lillehammer for rusmisbrukere, «Jobben», ble et hett tema da Kommunestyret på Lillehammer behandlet Økonomi og strategiplan 2011-2014. I utgangspunktet var «Jobben» utelatt fra planen. Derfor la Høyre, Krf og Frp la frem et forslag der Lillehammer kommune skulle forplikte seg til å sørge for å opprettholde tilbudet, slik borgerlig styre har sørget for dette blant annet i Oslo.

Da kom AP & co, etter et raskt gruppemøte, på banen med et alternativt forslag.
I AP, V, SP og SVs forslag sies det at Kommunen, Staten og NAV sammen skal bidra til å opprettholde tilbudet. Her løper kommunen fra ansvaret sitt og forsøker å skyve det over på andre. Som om Lillehammer kommune kan vedta noe på vegne av NAV og Staten? Hva skjer hvis en ikke vil bidra? Hvem tar ansvar for å skaffe finansiering? Derom ties det fra de rødgrønne.

I Høyre er vi klinkende klare: «Jobben» er et kommunalt ansvar. Selvsagt er det flott om kommunen også klarer å skaffe ekstern finansiering, men det får kommunen eventuelt gjøre samtidig. Det viktigste nå er å sikre «Jobben».