Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
september 2010 – Eivinds blogg

Politiet må styrkes II

I innlegget til Statssekretær Terje Moland Pedersen, Langt mellom handling og ord i Høyre, 17.09.10 der han svarer på mitt avisinnlegg Politiet må styrkes nevner han ikke situasjon ved Sør Gudbrandsdal politikammer og i Oppland med ett eneste ord. Det kan virke som han ikke vil ta alvoret i situasjonen inn over seg. Saken er at politidistriktet vårt tvinges til å kutte 2,3 millioner fra nå og ut året. Dette gjør distriktet vårt ekstra sårbart mot kriminalitet, og at utrykningsterskelen legges enda høyere.

Moland Pedersen gjør ikke ett eneste forsøk på å sammenligne regjeringens og Høyres politibudsjetter. Ikke så rart egentlig, ettersom Høyre bevilger mer penger både i posisjon (2001-2005) og i opposisjon (2005-2010).

I forhold til opptak til Politihøgskolen har AP ikke ett eneste år foreslått flere plasser enn Høyre. Regjeringens problem er at de ikke bevilger penger til å ansette de som i dag utdanner seg til politi.

Når det gjelder ansatte i politiet har Moland Pedersen helt rett! Høyre HAR en plan for 2000 flere politimenn innen 2015. Dette vil kreve tøffe politiske prioriteringer, som Høyre er villige til å gjøre. Resultatet av regjeringens politikk er at politiet nå kutter i bemanningen og folks trygghetsfølelse er truet.

Statsekretær Moland Pedersen sier videre i sitt innlegg at når det er forskjell på det du sier og det gjør, er det det du gjør som teller. Og det er jo nettopp det som er saken. Når den rødgrønne regjeringens politikk svekker bemanningen ved Sør-Gudbrandsdal politikammer slik at de ikke kan rykke ut, da er det det som teller. Kan Moland Pedersen avkrefte påstandene i siste utgave av Politiforum om at landets politidistrikt må kutte 200 stillinger innen utgangen av 2010?

Høyre går frem til 20,1% i Lillehammer!

En måling gjort på oppdrag fra avisen Gd viser at Høyre går frem til formidable 20,1% på Lillehammer. Vi dobler med dette antall representanter i kommunestyret fra 5 til 10. Tre av disse kniper vi fra AP.
Hvis måling var valg. Det er det som kjent ikke. Det er fremdeles et år igjen til valget, og ingen grunn til å velge ny farge til ordførerkontoret enda. Målingen er likevel svært inspirerende for Høyre på Lillehammer, og sporer til å stå på videre. Det er tydelig at flere og flere velgere ønsker seg en ny politikk for byen vår, og det er ingen tvil om at Høyre har løsningene Lillehammer trenger.

Måling sept 10:

AP: 33,8%
SV: 8,6%
H: 20,1%
Frp: 12,1%
V: 7,0%
Sp: 5,9%
Krf: 3,6%
Rødt: 3,6%
LBB: 4,5%
Pp –

Uheldig av Eidsiva

Eidsiva Energi, der også Lillehammer Kommune er eier, har støttet Senterpartiet med 500 000 kroner. Dette er svært uheldig all den tid statsråden fra samme parti leder et departement som skal avgjøre konsesjonsøknader blant annet fra Eidsiva. Som eier reiser også dette noen prinsipielle spørsmål i forhold til kommunalt eierskap som det vil være grunn til å komme tilbake til. Jeg uttaler meg på Østytt om saken. Det eneste fornuftige av Senterpartiet vil være å betale pengene tilbake til Eidsiva.

Politiet må styrkes

I GD mandag 06.09.10 kan vi lese at politidistriktet Lillehammer, Øyer og Gausdal tvinges til å kutte 2,3 millioner fra nå og ut året. Dette gjør distriktet vårt ekstra sårbart mot kriminalitet, og at utrykningsterskelen legges enda høyere.
Høyre har foreslått høyere bevilgninger til politiet hvert eneste år. I år har vi foreslått 200 millioner mer til politiet enn regjeringen. Høyre utarbeider i disse dager en plan mot kriminalitet med Høyres løsninger for en bedre og mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Et av tiltakene er en økning med ca 2000 politifolk innen 2015.
Et annet tiltak er en gjennomgang av hva som må regnes som nedre kritisk grense for politibemanning i hvert politidistrikt. Saken i Gd er en svært god illustrasjon der det ganske riktig pekes på at 1 politimann på jobb ikke er nok om noe alvorlig skulle inntreffe.
Høyre arbeider for et styrket politi, hurtigere behandling i domstolene, bedre forebyggende tiltak og et sikrere ettervern. Samtidig sliter politi- og lensmannsetaten med for liten bemanning og for små budsjetter til operativ drift etter fem år med rød-grønn regjering.
Høyres mål er at alle skal kunne føle seg trygge både hjemme og ute. Det viktigste virkemiddelet er en kraftfull og nødvendig opptrapping av politistyrken.