Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
juli 2010 – Eivinds blogg

Jo, Lillehammer er et turiststed

Høyre har foreslått at Lillehammer søker om status som turiststed. Ragnar Nordgreen fra Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag påstår i et innlegg i Gd 28.07.10 at vi ved å fremme et slikt forslag forsøker å sette oss over norsk lov, fordi loven krever at som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. Han skriver videre ”Forretningene i Lillehammer Sentrum er ikke i nærheten av å kunne tilfredsstille dette kravet”. Says who?
Det foreligger riktignok ikke noen undersøkelse som fordeler omsetningen i Lillehammer Sentrum mellom fastboende og tilreisende i turistperiodene, men Lillehammer Sentrum Drift er klare på at butikkene har en svært kraftig omsetningsvekst i juli. På forespørsel anslår leder for en av sentrums bokhandlere at i juli stammer 75% av omsetningen fra turister.
Det er dessuten åpnet i loven mulighet for å søke om dispensasjon der det foreligger særlige grunner. For Lillehammer sentrum mener vi at det ikke er spesielt vanskelig å argumentere for dette. En vesentlig del av byens arbeidsplasser er i dag direkte eller indirekte relatert til inntekter fra turisme. Kommunens vedtatte mål om å bli Europas ledende vinteridrettsdestinasjon bør også forplikte. Det er derfor viktig å legge til rette for besøkende slik at Lillehammer som destinasjon kan styrke sin konkurransekraft. Da er tilgjengelighet og åpningstiden til butikkene viktig.
Høyres utgangspunkt er derfor at det er riktig og viktig for Lillehammer å søke om status som turiststed. Ved å åpne for søndagshandel gis en viktig mulighet for videre utvikling som turistby i sesongene.
Nordgreens påstand om at en søndagsstengt Storgate er en attraksjon for fastboende og tilreisende er såpass virkelighetsfjern at det er vanskelig å vite om en skal le eller gråte. I Høyre synes vi det er naturlig å spørre turistene og næringen til råds i saker som denne. Lillehammer Sentrum drift har vært klare på at de ønsker at Lillehammer skal søke om status som turiststed. Det skal vi fortsette å arbeide for.

Sommerlykke på Lillehammer

Med utgangspunkt i den vedtatte politiske ambisjonen om Lillehammer som Europas ledende vinteridrettsdestinasjon stiller Gd’s Hallvard Grotli lørdag 17.juli spørsmålet om Lillehammer også samtidig skal være en sommerby. Går det an å satse på turisme både om vinteren og om sommeren? Selvsagt går det an.

Om noen skulle være i tvil etter å ha ruslet en tur i Storgata en solfylt julidag er det enkelt å fastslå at Lillehammer er en turistby om sommeren i dag. En har faktisk godt belegg for si at Lillehammer først og fremst er en turistby om sommeren. Det er da vi har flest overnattingsdøgn i byen vår. Det er om sommeren to av våre største turistmål, Maihaugen og Hunderfossen Familiepark har det vesentlige av sitt besøk gjennom året. Det er da butikkene og kafeene i Storgata fylles av turister og øker omsetningen sin slik at de kan være godt forberedt på en magrere vinter.

Vi må ikke glemme at en vesentlig del av byens arbeidsplasser er i dag direkte eller indirekte relatert til inntekter fra turisme. Det er derfor viktig å legge til rette for besøkende slik at Lillehammer som destinasjon kan styrke sin konkurransekraft. Da er tilgjengelighet og åpningstiden til butikkene viktig. Det kan ikke forventes at turistene synes det er stas i lengden å traske rundt i en stengt by. Høyre foreslo i 2008 at Lillehammer søker om status som turiststed. Hvorfor det? Med status som turiststed følger også muligheten for næringslivet å kunne utvide åpningstidene slik at de som ønsker det også kan holde oppe på søndager. Lillehammer Sentrum Drift og flere andre kompetente miljøer støttet vårt forslag om at Lillehammer skal søke status som turiststed. I Høyre mener vi det er naturlig å lytte til råd fra næringen, ikke minst i saker som denne. I forslaget vårt lå ingen tvang i forhold til søndagsåpent, men en mulighet til utvidet åpningstid. Med denne backingen fra næringslivet, visjonen om vintersportsdestinasjonen Lillehammer, og det faktum at de fleste nok vil mene at Lillehammer allerede definitivt er et turiststed, regnet vi med å få kommunestyret med på forslaget. Slik ble det ikke. Forslaget om at Lillehammer skal søke om status som turiststed fikk bare Høyre og Frps stemmer og falt.

Åpne butikker er første bud for omsetning. Heldigvis har vi en oppegående bransje som nå selv tar tak i dette, og det er gledelig å se at butikkene i Lillehammers Storgate sammen har tatt det første lille skritt med økte åpningstider i juli. Ingen månelanding, men definitivt et skritt i riktig retning. La oss håpe at dette gode tiltaket ikke blir med en prøveordning, men at dette videreføres over noen år slik at en kan måle effekten. På Strandtorget kjøpesenter har en lenge forstått at det er lurt å holde åpent på de tidspunktene kundene har anledning til å handle. En stengt Storgate om ettermiddagen i turistsesongen er sannsynligvis ingen tjent med. Høyre vil gjerne bidra gjennom å legge til rette for mer kundevennlige åpningstider, også på søndager, enten det gjelder klesforretningen, restauranten eller dagligvarehandelen. Det viktigste er dog at næringen selv tar initiativ. Det er de som vet best hvor skoen trykker og må vise vei. Det er de som skal holde åpent.

I denne offensive konteksten er det med undring vi registrerer at noen synes å være indignert fordi våre turister faktisk må på WC. .Det er en pussig holdning i en by som søker å fremstå som en turistby. Naturens lover gjelder også for turister, og vår jobb som vertskap blir selvsagt å sørge for at besøkende får god mulighet til å komme seg på toalettet mellom shopping, lunch og besøket i Lysgårdsbakken. I denne saken burde næringen selv, Lillehammer Turist, Lillehammer Sentrum Drift sammen med turistsjefen og kommunen kunne finne gode løsninger. Det vil være helt rimelig at næringen selv bidrar økonomisk til de beste løsningene. Slik er det da gjort andre steder med stort hell, blant annet på Dombås. Slik sett kan et samarbeid om en toalett-satsing bli en fin videreføring av Lillehammers merkevare-prosjekt som jo også er finansiert gjennom et spleiselag. Så kan forhåpentligvis turoperatørene snart motta en hyggelig liste fra turistsjefen som viser hvor i kommunen vår vi anbefaler turistbussene å stoppe for toalettbesøk. Velkommen til Lillehammer!

Når vi ser de åpenbare behovene i forhold til toaletter og skilting blir Lillehammer kommunes kjøp av aksjer i Hafjell alpinsenter for 7 millioner kroner en pussig prioritering. Kommunen har ingenting å gjøre på eiersiden i et alpinanlegg i Øyer. Ikke på noen måte er dette kjøpet med på å styrke Lillehammer som turistdestinasjon eller skape en eneste arbeidsplass. Dessverre illustrerer dette kjøpet godt en gammelsosialistisk holdning til å drive næringsutvikling der en tror at det er det offentlige selv som må eie, utvikle og drive alt. I Høyre mener vi at det offentliges oppgave i stedet skal være å legge til rette for utvikling, sørge for rask saksbehandling, sørge for forutsigbarhet, og samarbeide tett med næringen for å finne de beste løsningene.

Merkevareprosjektet Lillehammer, Opplevelser slik du vil ha dem, viser at bransjen selv kan ta tak og gjennomføre store prosjekter sammen. Viktigere enn den nye logoen er at bransjen viser at de kan løfte sammen for å få til en felles satsing, også økonomisk. Det må ikke bli slik at vi tror at Lillehammer ikke kan styrke sin posisjon som turistdestinasjon hvis ikke Lillehammer Kommune får mer penger over statsbudsjettet, eller AP carte blanche til å øke eiendomsskatten, slik Arbeiderpartiets Hammervold skriver i Gd 22.juli. Vi bør i stedet se på om de midlene kommunen i dag bruker på turistsatsing kan benyttes på mer effektive måter, samt invitere til et tettere samarbeid med bransjen om å utvikle turistdestinasjonen Lillehammer videre. Sammen. Vi har i Lillehammernavnet en knallsterk merkevare ute i Europa og et unikt produkt å selge. Med to Nobelprisvinneres hjem, Maihaugen, Hunderfossen, OL-anleggene, Storgata, Søndre Park, Skibladner, Nordseter, Sjusjøen og Hafjell er det nok å henge fingrene i for turister som besøker Lillehammer. Hvis vi i tillegg sørger for noe mer europeiske åpningstider, en fungerende infrastruktur, god informasjon / skilting og nødvendige toalettfasiliteter har vi tatt et nytt skritt i riktig retning. Vi må rett og slett erkjenne at Lillehammer er et turiststed, og ta konsekvensene av det.

Ordning och reda

I disse dager starter Lillehammer Høyre sitt arbeid med kommunevalgprogrammet for neste periode. For de som ser for seg de store hårete valgløftene fra Høyre tror jeg Høyres program kan bli en skuffelse.
Jeg kan ikke forskuttere innholdet, men noen hovedutfordringer er åpenbare.
Lillehammer kommune har bygget seg opp en svært høy gjeld på formidable 1,3 milliarder kroner, og med det følger renter og avdrag på rundt 100 millioner i året. Dette begrenser kommunens handlingsrom betydelig, og vi kan derfor vanskelig gjøre de store grepene for å løfte Lillehammer videre. De politiske diskusjonene handler i stor grad om hvor vi skal gjøre kutt slik at vi ungår å havne under administrasjon. Sykefraværet blant de ansatte i kommunen ligger på rundt 10% og koster kommunen 30 millioner i året. Vi trenger, som Reinfeldt har formulert det i Sverige; Ordning och reda. Gjelden må reduseres for å øke kommunens handlingsrom, og vi må ta tak i utfordringen med det høye sykefraværet i kommunen. Det skylder vi Lillehammers borgere og de ansatte i kommunen. Lillehammer trenger en ny økonomisk politikk, en ny finanspolitikk og en ny personalpolitikk. Og vi må ikke minst se på hvordan vi kan forvalte ressursene våre på en mer effektiv måte. Lillehammer trenger sårt ordning och reda. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men vil være helt nødvendig for å sikre kommunen nødvendig livskraft og handlingsrom i årene som kommer.