Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
mai 2010 – Eivinds blogg

Våre aksjer i Hafjell

Da Lillehammer Kommunestyre med ordføreren i spissen, mot opposisjonens stemmer, vedtok å kjøpe aksjene i Hafjell Alpinsenter, skulle pengene tas fra Etterbruksfondet, slik at det ikke skulle berøre kommunens egne fond, underforstått helse og skole. Dette var en klar forutsetning ikke minst Senterpartiets Per Presterud frontet. Nå er saken kommet opp på nytt i forbindelse med tertialrapporteringen.

Lotteri og Stiftelsestilsynet krever nemlig at Lillehammer Kommune kjøper aksjene fra Etterbruksfondet for egne midler. Synkront har LGE Holding brått hostet opp et ekstraordinært utbytte til Lillehammer Kommune (Nøyaktig samme beløp. Neppe tilfeldig) som foreslås brukt til dette aksjekjøpet. Da er forutsetningene endret: Lillehammer Kommune tar da av kommunens egne midler for å kjøpe aksjer i nabokommunens alpinanlegg. Midler vi mener burde settes av til fond. Høyre og Frp fremmet derfor felles forslag om:

1. Aksjene i Hafjell Alpinsenter avhendes og salgssummen overføres etterbruksfondet.
2. Ekstraordinært utbytte fra LGE Holding settes av for å styrke kommunens reserve.

Spesielt hyggelig synes jeg det er at GD ser poenget, og gir oss ros for håndteringen av denne saken.

Høyres resolusjon om personvern

Det store spørsmålet var egentlig om vi fikk anledning til å diskutere datalagringsdirektivet på Høyres Landsmøte. Høyres ledelse valgte etterhvert klokt nok å lytte til kravet fra medlemmer, lokalforeninger og fylkeslag. Datalagringsdirektivet kom opp som sak i partiets høyeste organ, Landsmøtet. Voksent at partiledelsen lyttet til medlemmene, og tok debatten om datalagringsdirektivet på landsmøtet. Det var en seier for Oppland Høyre som var det første fylkeslaget i Høyre som sa nei til direktivet.

Jeg synes videre at det ble en svært god debatt. Høyre er sannsynligvis det partiet som har behandlet denne saken grundigst. Av to grunner: For det første på grunn av vår sterke ideologiske forankring og konservative ryggmargsreflekser. For det andre fordi vi BÅDE er lov-og-orden-partiet, OG er partiet som ved siden av Venstre er den enkelte borgers beskytter mot overgrep fra storsamfunnet. At KRIPOS og Forsvarsdepartementet konkluderer forskjellig om DLD illusterer at dette ville kunne være en vanskelig sak for Høyre. Det var under debatten lenge uvisshet om utfallet, helt til Erna Solberg vippet tvilerne over på partiledelsens side med et svært godt innlegg.

108 delegater sa klart nei til DLD. 175 støttet resolusjonen som er sterkt kritisk, og som understreker nødvendigheten av å styrke personvernet. Selv om jeg aller helst hadde ønsket meg et klart nei til direktivet, går den vedtatte resolusjonen så langt i sin kritikk at det blir svært vanskelig for Høyres stortingsgruppe å si ja etter dette.

For ikke å si umulig.

Datalagringsdirektivet

Eivind Falk-4
Kjære Landsmøte

Oppland Høyres årsmøte sa som det første fylkesårsmøtet i Høyre et klart nei til implementeringen av EUs datalagringsdirektiv. Det er vi stolte av. Vi mener at Landsmøtet har et godt nok grunnlag for å ta en beslutning på nåværende tidspunkt. I forbindelse med høringen som har vært gjennomført har 56 av 72 høringssvar uttalt seg negativt til å implementere direktivet. Her er noen som bør veie tungt:

• Barneombudet
• Datatilsynet.
• I sitt høringssvar mener Forsvarsdepartementet mener at direktivet utgjør en sikkerhetsrisiko og frykter at den massive informasjonen som vil ligge lagret om hele Norges befolkning skal komme på gale hender.
• EUs eget datatilsyn kaller direktivet “et dramatisk inngrep i personvernet og kommunikasjonsfriheten”.
• I Romania har for øvrig Høyesterett nylig dømt direktivet til å være i strid med landets grunnlov.

I Romania vet de litt om overvåking.

Det er verdt å merke seg er at ingen av EU-landene som har implementert direktivet faktisk kan vise at det avverget en eneste terroraksjon, eller vært avgjørende for oppklaring av alvorlig kriminalitet

Datalagringsdirektivet åpner for er en udifferensiert og omfattende overvåking, der det ikke skilles mellom mistenkte og andre. Dette snur opp ned på prinsippet om at enhver skal anses uskyldig inntil det motsatte er bevist.

I Høyre har vi en ryggmargsrefleks som slår ut når personvernet og den enkelte borger utsettes for overgrep fra storsamfunnet. I Høyres landsmøtevedtatte program står det ”Høyre vil stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.”

Georg Apenes skrev i en klok kronikk for noen uker siden: Frihet er det som ligger igjen på tallerkenen din når staten har forsynt seg.

Da er det ikke tid for å åpne vinduet for å rope inn Helga Pedersen til middag.

Høyre bør istedenfor si et klart og tydelig nei til datalagringsdirektivet

Håndverksfagene må styrkes

Jeg taler(Innlegg lørdag 08/05/2010 Høyres Landsmøtet -10) Erna Solberg skal ha ros for å ha satt fokus på yrkesfagene. Vi må styrke yrkesfaglig utdanning for å kunne utdanne bedre og dyktigere håndverkere som vi trenger i fremtiden. Det må også legges til rette for en håndverksutdanning utover fag og svennebrev der håndverkerne kan bli enda bedre håndverkere. Et problem i dag er at videreutdanningsmulighetene for håndverkere grovt sett er designet for å gjøre gode håndverkere til middelmådige prosjektledere eller ingeniører.

Stipendiatordningen for håndverkere må styrkes. Oppland Høyre anbefaler at stipendiatordningen for håndverkere blir permanent, og at den bygges ut til å omfatte 10 nye stipendiater pr. år slik at det til enhver tid er 30 stipendiater i håndverk.

Behovet er stort for en systematisk plan for etter og videreutdanning av håndverkere. Håndverksutdanningen stopper i dag opp ved fag og svennebrev, der mesterbrev er en ren merkantil tilleggsutdanning. Oppland Høyre ber derfor om at det utarbeides en plan for en systematisk etter og videreutdanning for håndverkere der det spesielt tas tak i fagskolene og videreutdanning i samarbeid med håndverksbedrifter.

De små og verneverdige fagene er en viktig del av vår felles kulturarv, og det må legges enda bedre til rette for økt rekruttering av lærlinger og lærebedrifter i disse fagene om ikke disse fagene skal bli borte. Oppland Høyre mener derfor at det er behov for ytterligere å øke lærlingtilskuddet for de små håndverksfagene hvor økonomi er en svært viktig faktor for å kunne organisere gode læreplasser.

Læreplanene i yrkesfaglig utdanning er i dag i altfor liten grad tilpasset håndverksfagenes behov. Første bud er å styrke den praktiske delen av opplæringen, slik at den faktisk blir en håndverksutdanning. Hvis en tømrer skal bli en god håndverker må han eller hun faktisk tømre mer. Derfor må det legges vekt på et godt samarbeid med næringsliv og aktuelle opplæringsbedrifter der dette er mulig. Samarbeidet mellom den offentlige skolen og bransjen bør styrkes for å løfte håndverksfagene ut av klasserommene.

Man kan ikke lese seg til å lafte. For å hindre drop-outs fra den videregående yrkesutdanningen er det viktig å balansere teoriundervisningen, slik at ikke alt kommer på en gang. Det bør også ses på muligheten å tilpasse teoriundervisningen i større grad enn i dag slik at den er mer tilpasset yrkesfagenes behov. Dette ikke bare for å hindre drop-outs, men først og fremst fordi vi ønsker å utdanne enda bedre og dyktigere håndverkere som Norge trenger i fremtiden.

Erna i slaget

Erna taler
(Høyres landsmøte 07.05.10) Erna Solberg åpnet landsmøtet med en strålende tale. Stemningen på Opplandsbenken er høy, og vi gleder oss til å kaste oss inn i den politiske debatten. Spesielt er det spenning knyttet til diskusjonen om datalagringsdirektivet. Oppland Høyre sa som første fylkeslag i Norge Nei til direktivet. Det er vi stolte av, og vi skal arbeide for at landsmøtet går for først å behandle denne politisk viktige saken, og deretter sier et klart og tydelig Nei.