Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
februar 2010 – Eivinds blogg

Oppland Høyre satser på håndverk

Norge må styrke yrkesfaglig utdanning for å kunne utdanne bedre og dyktigere håndverkere som vi trenger i fremtiden.

Høyre peker på følgende satsingsområder:

Stipendiatordningen for håndverkere må styrkes. Oppland Høyre anbefaler at stipendiatordningen for håndverkere blir permanent, og at den bygges ut til å omfatte 10 nye stipendiater pr. år slik at det til enhver tid er 30 stipendiater i håndverk.

Behovet er stort for en systematisk plan for etter og videreutdanning av håndverkere. Håndverksutdanningen stopper i dag opp ved fag og svennebrev, der mesterbrev er en ren merkantil tilleggsutdanning. Oppland Høyre ber derfor om at det utarbeides en plan for en systematisk etter og videreutdanning for håndverkere der det spesielt tas tak i fagskolene og videreutdanning i samarbeid med håndverksbedrifter.

De små og verneverdige fagene er en viktig del av vår felles kulturarv, og det må legges enda bedre til rette for økt rekruttering av lærlinger og lærebedrifter i disse fagene om ikke disse fagene skal bli borte.  Oppland Høyre mener derfor at det er behov for ytterligere å øke lærlingtilskuddet for de små håndverksfagene hvor økonomi er en svært viktig faktor for å kunne organisere gode læreplasser.

Læreplanene i yrkesfaglig utdanning er i dag i altfor liten grad tilpasset håndverksfagenes behov. Første bud er å styrke den praktiske delen av opplæringen, slik at den faktisk blir en håndverksutdanning. Hvis en tømrer skal bli en god håndverker må han eller hun faktisk tømre mer. Derfor må det legges vekt på et godt samarbeid med næringsliv og aktuelle opplæringsbedrifter der dette er mulig. Samarbeidet mellom den offentlige skolen og bransjen bør styrkes for å løfte håndverksfagene ut av klasserommene.

Man kan ikke lese seg til å lafte. For å hindre drop-outs fra den videregående yrkesutdanningen er det viktig å balansere teoriundervisningen, slik at ikke alt kommer på en gang. Det bør også ses på muligheten å tilpasse teoriundervisningen i større grad enn i dag slik at den er mer tilpasset yrkesfagenes behov. Dette ikke bare for å hindre drop-outs, men først og fremst fordi vi ønsker å utdanne enda bedre og dyktigere håndverkere som Norge trenger i fremtiden.

Opplevelser. Slik du vil ha dem.

min_slider

Opplevelser. Slik du vil ha dem. Jeg liker det nye slagordet til Lillehammer. Logoen synes jeg også er tøff. Fargene gir asossiasjoner til Lågen, Mjøsa, is, fjell og snø. Den er cool. I tillegg er den jo formmessig som en pin eller et stempel. Et eget grafisk uttrykk. Fint at Hjeltnes & co har unngått hoppbakker i bakgrunnen, eller snedekte fjell. Slideren er også tøff, der man kan finne sin egen max og min i forhold til slagordet Lillehammer, slik jeg vil ha det.

Samhandling med seg selv?

Det såkalte samhandingsprosjektet i regionen svekker dagens helsetilbud når det det offentlige bare vil samhandle med seg selv. Høyre og Frp fremmet 09.02.10 forslag i Lillehammer formannskap om å også inkludere private tilbydere av helsetjenester i samhandlingsprosjektet, men dette ble vane tro nedstemt slik at denne delen av helsetilbudet ikke får være med. Slik utelates og svekkes gode og velfungerende tilbud, som foreksempel Kløverhagen, som det vil ta lang tid å erstatte. Dermed blir den såkalte samhandlingsreformen mer en svekkelse enn en styrke i arbeidet for å løse de formidable oppgavene vi står ovenfor i årene som kommer. Arbeiderpartiet vil bare ta halve verktøykassa i bruk, mens helsekøen vokser. Det skyldes sannsynligvis en type pussig allergi mot private løsninger.

Haugstad har tydeligvis sovet

Arbeiderpartiets gruppeleder Arild Haugstad langer friskt ut og angriper Høyre i et innlegg i Byavisa 28.01.10. Blant annet påstår han at Høyre farer med løgn når vi peker på at AP ikke klarer å styre etter budsjettet politikerne har vedtatt. Jeg vil i den forbindelse peke på to viktige forhold som synes å ha gått Haugstad forbi:
1. Revisjonsrapporten fra Revisjon Innlandet sier: «Det er aktiviteten som er styrende, ikke budsjettet. (…) Dette er noe av hovedforklaringen på overskridelsene i 2008», heter det.
2. Overskridelsene i 2008 var på formidable 54 millioner mot budsjett.
Med andre or der ikke Arbeiderpartiets manglende evne til å styre etter budsjett noe Høyre er alene om å peke på. Det understøttes også av en knusende revisjonsrapport fra Revisjon innlandet, samt regnskapet for 2008. Haugstad har tydeligvis sovet i timen.