Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
november 2009 – Eivinds blogg

-Si nei til Datalagringsdirektivet.

Skal Høyre være en garantist for Ap, eller en garantist for rettsstaten? Dette handler ikke om ja eller nei til EU, eller svekking av EØS-avtalen. Dette handler om ja eller nei til svekking av personvernet og det er dette debatten bør handle om. Når høyrekjempen og Datatilsynets leder Georg Apenes kaller EUs datalagringsdirektiv for et «totalitært svermeri» er det grunn til å lytte.

Gjennombrudd for Høyre: Ny budsjettmodell på Lillehammer fra 2010

Høyre har til de rødgrønnes stor irritasjon gjennom de siste to årene pekt på at budsjettet de folkevalgte snekrer sammen ved inngangen til et nytt budsjettår ikke blir fulgt. I fjor ble budsjettet overskredet med over 60 millioner kroner mot det opprinnelige budsjettet uten at det så ut til å plage de rødgrønne nevneverdig. Jeg fikk kraftig pepper for dette i Gd da jeg beskrev den følelsen som om jeg ufrivillig var passasjer i en bil der føreren var full. Ingen dårlig sammenligning egentlig, siden vi altså kjørte avgårde i en annen retning og med en annen hastighet enn avtalt. Sjåføren hadde definitivt ikke kontroll.

Det har ikke vært moro å sitte som politiker og se hvordan budsjettene vi har vedtatt, som jo skal være styringsverktøy for kommunen, ikke blir fulgt opp. Kommunen har altså ikke styrt etter budsjettet men tillatt driften å legge listen underveis. Det er en meget risikabel vei som har satt oss i en situasjon der vi har bygget oss opp en formidabel gjeld på 1,3 milliarder kroner og er på 12.plass i Norge eiendomsskatt pr. innbygger. Driftskostnadene har est seg ut, og satt oss i en situasjon der kommunens kostnader langt overskrider inntektene. For å unngå oppsigelser har kommunen gjennom flere år neglisjert vedlikehold og nødvendige investeringer, med det resultat at det har bygget seg opp et farlig etterslep der skadene akkumulerer, slik vi for eksempel kan se på Kulturhuset Banken.

Ved behandlingen av Økonomi og Strategiplanen denne høsten fikk Høyre endelig gjennomslag for ny budsjettmodell der Budsjettet skal være styrende for driften, og overskridelser ikke automatisk dekkes inn i etterkant slik som nå. For alle som kommer fra næringsliv eller de fleste andre organisasjoner virker dette som en selvfølge. For Lillehammer kommune, og byens skattebetalere er det imidlertid et betydelig gjennombrudd.

Takket være Høyre.