Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
september 2009 – Eivinds blogg

Fra politisk søkke til blå ballong

Etter kommunevalget i 2007 skrev GDs politiske redaktør Hallvard Grotli: «Olemic Thommessen trives som stortingsrepresentant. Han vil gjerne fortsette. Han har altså på sitt vis sikret seg lokalpartiets støtte i en tilstundende nominasjonsrunde. Men til hvilken pris? Det blir ikke spesielt mye oppdrift dersom man kobler seg til noe som likner et politisk søkke».

Slik ble det ikke. Lillehammer Høyre har ikke vært noe søkke. Snarere en blå ballong med god oppdrift.

Etter en kjempevalgkamp med boller, dørbank og stands i Storgata har Høyre vist muskler på Lillehammer. Vi har banket på mellom 1500 og 2000 dører og delt ut flere tusen boller. Olemic har vært høyt og lavt i to måneder og snakket med opplendinger der de har vært å finne. En Erna i storform har vært på besøk flere ganger, og vi har sammen gjort en kjempevalgkamp. Vi kunne etter omtelling på Lillehammer i dag morges notere oss for en fremgang på 2,9 % fra -05, og en oppslutning på 15,2 %

Olemic er inne, og vi har gjort jobben vår. Det er utrolig viktig for byen vår, for fylket og for norsk politikk de neste fire år. Takk til alle medlemmer og støttespillere som har bidratt. Takk til Olemic og de andre toppkandidatene våre, til fantastiske Anne, til kampanjeleder Tonje og formann Torbjørn. Dere har gjort en kjempejobb.

Nå er det viktig at vi fortsetter dette gode arbeidet mot 2011. Da har vi et valg vi skal vinne her i byen. Vi må fortsette å bygge Høyre, verve medlemmer, være tydelige på politikken vår, og snakke pent om hverandre. Da klarer vi hva det skal være.

Gratulerer med dagen

Kommunedelplan omsorgstjenester

Lillehammer står ovenfor store utfordringer innen omsorgstjenestene i årene som kommer, både i forhold til volum og kvalitet. Utfordringene kan bare løses ved å ta i buk også den frivillige sektoren og ved å åpne for private tilbydere innen helsetjenester. I kommunestyremøte 03.09.09 ba vi derfor om at følgende ble innarbeidet i planen:

«For å styrke omsorgtjenestene legges det til rette for private tilbydere av tjenester på flere områder. Dette har tre hensikter:

1. Valgfrihet
Brukerne vil kunne velge mellom flere tilbydere slik at Lillehammer kan få et mangfold av tilbud.
2. Kvalitetsforbedring
Kvaliteten på tjenestene økes gjennom konkurranse, der de forskjellige tilbyderne kan bidra til å inspirere og styrke tilbudene av tjenester.
3. Effektiv håndtering av nye utfordringer
Det vil på flere områder kunne forventes vekst i etterspørselen både når det gjelder volum og i forhold til forventninger mht. kvaliteten på de forskjellige tjenestene. For å møte denne endringen på en god måte er det viktig å legge til rette for private tilbydere.

I første omgang ønsker Lillehammer kommune å åpne for private tilbydere i forhold til sykehjemsplasser og hjemmehjelpstjenester, men vi er positive til å åpne for private også på andre områder innenfor omsorgstjenestene kommunen tilbyr.
Det er i denne forbindelse viktig å etablere et godt samarbeid mellom private leverandører og det offentlige, slik at Lillehammer kommune kan utnytte potensialet som er nødvendig for å møte fremtidig etterspørsel mht kvalitet og volum.
Lillehammer kommune vil også aktivt se på mulighetene som ligger i et tettere samarbeid med frivillig sektor, byens mange lag og foreninger. Her ligger det en stor, uutnyttet ressurs som vil kunne bidra positivt i arbeidet med å møte de utfordringene kommunen står ovenfor mht. omsorgstjenester i årene som kommer.»

Forslaget ble nedstemt. Den røde kommunen Lillehammer er ikke villig til å slippe til private tilbydere slik at vi kan kutte i køene og øke kvaliteten. Den såkalte samhandlingsreformen, der det offentlige samhandler med seg selv, er det lengste fantasien rekker. Desverre for brukerne i byen vår.