Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
mars 2009 – Eivinds blogg

Jobben

Eivind laptop portrett
HASTESAK: I formannskapsmøtet 10.03.09 kom det brått inn en sak utenfor dagsorden, nemlig «Jobben». Det pussige er at Lillehammer kommune har hatt nær tre år å forberede denne saken. Lillehammer Høyre har flere ganger etterlyst den i kommunestyre og formannskap. Likevel kom den altså inn som en ekstrasak slik at partiene ikke fikk mulighet til å drøfte saksframlegget i gruppemøtet i forkant.
Frelsesarmeen startet i oktober 2007 opp et prosjekt for rusmisbrukere på Lillehammer. Dette prosjektet kalles “Jobben” og går i korthet ut på at rusmisbrukere får anledning til å gjøre et skikkelig dagsverk mot betaling.
De kommer om morgenen, skriver en dagskontrakt, og blir så sendt ut på forskjellige typer samfunnsnyttig arbeid; Måke taket til gamle damer, male kommunale toaletter som har blitt tagget ned, sette istand barnehagebord osv. Til nå har dette kun vært finansiert av Frelsesarmeen, men de ønsker kommunen med på laget for å få til en videreføring. I fjor var jeg så heldig at jeg fikk lov til å være med en arbeidsdag sammen med gutta på “Jobben”. Det ga nyttig kunnskap om hvor godt og viktig dette prosjektet er for byen vår. Jobben gir:
-Verdighet for byens borgere.
-Det skaper mindre kriminalitet
-Vi får løst viktige samfunnsoppgaver
-Det kan få yngre misbrukere inn på rett kjøl.
«Jobben» drives av Frelsesarmeen. Da Frelsesarmeen valgte å etablere «Jobben» på Lillehammer var det nettopp fordi de ble invitert inn av Lillehammer kommune som tok kontakt. Helt fra starten av er Frelsarmeen lovet at kommunen skal gå inn med midler for å bidra til dette viktige prosjektet, slik for eksempel Oslo Kommune gjør i Oslo. Kommunal finansiering har hele tiden vært en klar forutsetning fra Frelsesarmeens side for å drive prosjektet videre. Nå virker det som om det ikke lenger er vilje til å oppfylle de løftene fra Lillehammer Kommunes, og vi står i fare for å miste «Jobben».
Dette handler ikke om økonomi. Hadde det bare stått på pengene skulle vi nok klart å finne frem de nødvendige midler innenfor kommunens budsjettrammer, eller fra disposisjonsfond. Vi ser gang på gang at penger hentes inn til tiltak de rødgrønne synes er viktige, som for eksempel aksjekjøp i Fabrikken og Hafjell Alpinsenter. Jeg vil derfor hevde at dette først og fremst handler om en prinsipiell politisk allergi mot at «Jobben» drives av private. Da hjelper det ikke hvor bra tiltaket er: «Jobben» drives ikke i kommunal regi. Lillehammer Høyre mener vi må legge disse prinsippene til side og støtte «Jobben».

En seier for fornuften

BRA FOR BYEN: Nasih Ahmed driver et bilvaskeri på Lillehammer, der han bor med sin familie. Han snakker godt norsk og familien trives godt på Lillehammer. Ikke minst trives Lillehammer godt med familien. Nasih er en såkalt MUFer. De kom til Norge for over ti år siden som flyktninger, og har gjennom årene fått blandede signaler fra Norske myndigheter på om de skal reise fra landet eller ikke. Nasih har vist en fabelaktig stayerevne gjennom alle disse årene og etterhvert blitt en tilvekst mange av oss setter stor pris på. Det er alltid hyggelig å vaske bilen hos Nasih Ahmed. Ikke bare blir den gullende ren, men en får seg en kopp kaffe og en hyggelig prat også. Det har vært vanskelig for mange av oss å forså at Nasih og hans familie skulle reise fra fra Lillehammer. Selv har jeg og Lillehammer Høyre tatt sakens hans opp lokalt, på fylkesnivå, og nasjonalt. Engasjementet for MUFerne fra mange engasjerte innbyggere rundt omkring i Norges land har nok vært utslagsgivende for myndighetenes avgjørelse om å ta saken opp til ny vurdering. Nå er det bare å håpe at dette betyr at fornuften har seiret, og at Nasih og hans familie får bli på Lillehammer så lenge de vil.

Det koker

i-farta3
POLITISK HARAKIRI?: Som dere vet har Høyres hardkjør mot ordføreren og AP i forbindelse med fremlegging av regnskapet for 2008 ført til heftige tak. Også vår hjemmelige presse (gd) har for en gangs skyld våget seg på litt kritikk av ordføreren og AP i den forbindelse. Det gjør en ikke ustraffet i AP-bastionen Lillehammer. Jeg har selv flere ganger, med god grunn, ergret meg over politisk redaktør Grotlis røffe tone og opparbeidet meg en ganske hard hud etterhvert. Tidligere har jeg også beskyldt Gd for å ha det samme forholdet til ordføreren som Popyang-pressen hadde til Kim Il Sung på 60-tallet. Dette trekker jeg nå tilbake. Da Gds politiske redaksjon endelig flesket til og turde å kritiserere ordføreren tok hun det svært ille opp. Hun legger ikke fingrene imellom selv heller der hun langer ut mot Gd’s politiske redaktør på forsiden av Lillehammer Kommunes hjemmesider.
”Skriveriene hans oser nettopp av sarkasme og hersketeknikk, ja også ondskap”

Pressefrihet kan være litt ekkelt når en ikke er vant til det, men det blir en vane. Og det har definitivt sine fordeler.

Trollet sprakk

nytt-ar
FÆL BRUD:Rådmannen i Lillehammer kommune, Annar Skrefsrud la tirsdag 10.03.09 frem de foreløpige regnskapstallene for 2008. Det viste et rekordstort underskudd, selv om rådmannen hadde gjort sitt beste for å sminke brura.
I dagens Gd står det at kommunen gikk med 53 mill i underskudd mot budsjett. Det er ikke helt riktig. I forbindelse med første tertialrapport i 2008 hadde vi et underskudd på 16,6 mill som da ble dekket inn av det såkalte gjeldsavdragsfondet. Fordi dette blir bokført som en inntekt i 2008, synes ikke denne delen av underskuddet i de 53 millionene. Riktig underskudd mot budsjett skal detfor være 69,6 mill. Vel å merke etter at brura har tatt ut løstennene, sola kastet lys over beistet, og trollet sprakk

Høyre har gjennom hele 2008 pekt på manglende politisk styring i forbindelse med oppfølging av økonomien til Lillehammer kommune. Budsjettet de folkevalgte har vedtatt 2008 er ikke fulgt, avvik er ikke rapportert til formannskap og kommunestyret slik at grep har kunne vært gjort i tide. Det er ordfører som har det øverste politiske ansvaret for dette arbeidet. Om det er vilje eller evnen det skorter på, vites ei, men bomben som ble detonert i formannskapet 10.03.09 viser tydelig at ordføreren ikke har hatt nødvendig styring. For å si det med revisjonsrapporten kontrollutvalget har bestilt:
«Det er aktiviteten som er styrende, ikke budsjettet. (…) Dette er noe av hovedforklaringen på overskridelsene i 2008», heter det. Det er nettopp dette Høyre har gjentatt gjennom hele året.

Sentralisert Teater

teatereivind

Vi var i helgen vitne til at det sentraliserte Teater innlandet ble pisket inn på Oppland Arbeiderpartiets årsmøte. På tross av at et samlet teatermiljø i Oppland ønsker en annen modell. Det ble gjort klart at om Opplendingene skal få penger til teater, ja så får vi hver så god å kjøpe APs valgkampopplegg med Teater Innlandet. Høyre har de siste to årene gjort det klart i forbindelse med statsbudsjettet at Oppland selvsagt skal ha rom for å velge sin egen vei.

Da saken i fjor var oppe til diskusjon i formannskapet på Lillehammer fikk Høyre tilsynelatende gehør for dette synet, men nå kan det synes som om APs pipe har fått en annen låt. Lillehammer har et mangfoldige teatermiljø med Teaterforum Lillehammer i spissen. Teaterforum Lillehammer har gjennom det siste året vist 8 forestillinger for under 200 000 kroner. Hva tror ordføreren blir prisen pr. forestilling med Teater innlandet? Svært mange av Teaterforum Lillehammers forestillinger har vært lokalt forankret både med skuespillere som nå bor på Lillehammer, og forestillinger produsert med utflyttede Lillehamringer.

Der Høyre ønsker en politikk som vokser nedenfra, og som vil gi lokalsamfunnene rom til utvikling på egne premisser, viser AP i saken om Teater Innlandet sitt sanne ansikt og legger opp til å styre ovenfra. Dette handler jo om forvaltning og utvikling av ideene – dette blir nå sentralisert til Hamar. Hvilke tanker har egentlig ordføreren om Teater på Lillehammer: Betyr utvikling av teater noe for utviklingen av lillehammer som kulturby – for byens profil i forhold til kultur og næring – eller som filmby? Har ordføreren noen tanker om hvilken betydning Teaterforum Lillehammer har for utviklingen eller mener ordføreren at vi nå like greit kan legge ned Teaterforum Lillehammer?