Kommunen kjøper aksjer igjen

Eivind med laptop i parken
Flertallet i formannskapet vedtok tirsdag 17.12.08 å kjøpe aksjer for 250 000 kroner i Fabrikken. Alle vi som har fulgt Fabrikkens virksomhet de siste par årene er imponert over denne oppvisningen i kulturbasert næringsutvikling. Men likevel må det være lov å spørre: Er det kommunens oppgave å kjøpe aksjer der? Hva i all verden skal kommunen bidra med inn i et styre? Er dette kommunens kjerneoppgaver?
Etter posisjonens kutt i Lillehammer Sykehjem (2,7 mill) og Lillehammmerskolen (10 mill) er det sikkert mange som stusser over en slik investering. Særlig når en tar i betraktning Lillehammer kommunes dårlige likviditet som gjør at pengene sannsynligvis må lånes over kommunens kassakreditt. Dette er et mildt sagt dårlig signal til byens innbyggere. Høyre stemte mot, men tapte avstemningen.