Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
november 2008 – Eivinds blogg

Er Lillehammer et turiststed?


Lillehammer har en visjon om at vi skal bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon. Som et ledd i dette fremmet Høyre i kommunestyret 27.11.08 et forslag om at Lillehammer skal søke om status som turiststed slik blant annet Øyer har gjort. Med status som turiststed følger også muligheten for næringslivet å kunne utvide åpningstidene slik at de som ønsker det også kan holde oppe på søndager.
Lillehammer Sentrum Drift, Lillehammer Turist og Lillehammer Handelsstadforening støtter alle forslaget om at Lillehammer skal søke status som turiststed, og i Høyre mener vi det er naturlig å lytte til råd fra næringen i saker som denne. I forslaget vårt ligger ingen tvang i forhold til søndagsåpent, men en mulighet til utvidet åpningstid. Med denne backingen fra næringslivet, visjonen om vintersportsdestinasjonen Lillehammer, og det faktum at de fleste nok vil mene at Lillehammer allerede definitivt er et turiststed, regnet vi med å få kommunestyret med på forslaget. Slik ble det ikke. Forslaget om at Lillehammer skal søke om status som turiststed fikk bare Høyre og Frps stemmer og falt.

Nytt styre i Lillehammer Høyre

Nytt styre i Lillehammer Høyre ble valgt på årsmøtet 26.11.08. Her er de faste medlemmene i styret:
-Torbjørn Seljevoll (leder)
-Jostein Wahl
-Tonje Falk
-Remo Andre Martinsen
-Kjersti Bjørstad
-Helge Sognli
I tillegg møter fra UH, Christiane Bang, og gruppeleder som er undertegnede. Vi gratulerer!

Gjennombrudd for borgerlig samarbeid


I fjor la Høyre og Frp frem et felles budsjettforslag. Dette var de to første grunnstenene i det som vi ønsker skal bli den borgerlige grunnmuren frem mot valget i 2011. Tålmodig skal vi bygge sten på sten til vi har en solid grunnmur klar. Dermed var det gledelig at vi i forbindelse med budsjettet i år fikk med oss Krf, Pensjonistpartiet og Bygdelista på laget vårt. Mange bekker små kan som kjent sammen utgjøre en flodbølge.

Årets budsjettforslag fra borgerlig side har som i fjor en klar sosial profil. Vi går imot posisjonens forslag til kutt i skole, helse og omsorg. Vi mener det er galt å ramme hardest de områdene der de største utfordringene kommer. Vi mener det vil være uansvarlig og føre til økt sykefravær. Dette er noen utvalgt highlights fra vårt budsjettforslag fremmet i Formannskapet 25.11.08:
-Vi starter med å kutte eiendomsskatten slik vi har lovet
-Vi kutter avsetninger til disposisjonsfond til snaue 7 mill fordi den politiske ledelsen er så svak og ikke klarer å styre etter budsjett. I 2008 orienterte heller ikke den politiske ledelsen formannskap eller kommunestyre før det var for sent (mai), og vi ikke hadde annet valg enn å ta av fondsmidler i etterkant. Vi må ta tilbake kontrollen og forlanger i vårt forslag rapportering fra politisk ledelse hver måned. Man kan si at vi låser barskapet når vi drar på hytta i helgene.
-Vi reduserer husleie til barn og unge / frivillige lag og foreninger. De gjør en flott innsats for byen vår som vi skal bygge opp om og verdsette.
-Vi bygger skateanlegg. Det er på overtid nå.
-Vi øker støtten til frivillige lag og foreninger.
-Vi kutter en kommunalsjef
-Vi øker støtten til lavterskeltilbud til ungdom etter skoletid.
-Vi styrker Plan B.

Hva eier Lillehammer kommune?

I forbindelse med formannskapets behandling av økonomi og strategiplan for Lillehammer hadde et såkalt eiendomsstrategiutvalg bestående av politikere som hadde fått i oppgave å legge frem en rapport om mulig salg av kommunal eiendom som ikke var nødvendig for kommunens kjerneoppgaver. I den forbindelse spurte jeg i formannskapet om hvorfor ikke en hytte kommunen leier ut i Vingrom var tatt med i rapporten.

Svaret jeg fikk var at det ikke var noen hytte, men en tømmerkoie i en del av Lillehammer kommunes skog. Altså selv om hytta har vært leiet ut som hytte og elgen og beveren helt sikkert ikke merker forskjell på om folk eier eller leier.

Men så fikk vi en tilleggsopplysning i form av et hjertesukk: Kommunen har så mye å passe på, hele 1200 gårds og bruksnummer! 1200 gårds og bruksnummer? Dette måtte vi finne ut av, og dermed satte vi igang med å etterlyse en oversikt over hva dette var for noe. Det gikk en tid, og vi fikk etterhvert beskjed om at det ikke var 1200 gårds og bruksnummer likevel. Det var ca. 800. OK: Høyre godtok det nye tallet. Omsider har vi nå fått oversikten forelagt oss i formannskapet, og det viser seg at det er 888 gårds og bruksnummer + 200 tomter som festes bort. Dette er de foreløpig siste tall. Fremtiden gir oss ganske sikkert nye.

Under den amerikanske valgkampen ble John McCain spurt om hvor mange hus han eide, og han måtte tenke seg grundig om. Dette gjorde pressen et stort nummer ut av. Vår egen presse, GD, ser helt tydelig ikke ikke noen vits i å lage noe poeng av posisjonens tydelig manglende oversikt over kommunal eiendom. De har nok med å skifte grafisk profil om dagen. Apropos GDs nye grafiske profil minnes jeg det Obama sa under valgkampen «If you put lipstick on a pig, it’s still a pig».

Morsommere å drive hytteutleie, alpinsenter og kafe

La det være sagt med en gang: Jeg skjønner ordføreren i Lillehammer. Hverdagen i en kommune kan nok fortone seg litt rutinepreget og grå. Det er skoler som skal drives, eldre som skal pleies og den ene dagen blir helt sikkert veldig lik den andre.

Derfor er det ikke rart at kommunen viser en sterk dragning mot må drive med andre og morsommere ting, utenfor det som strengt tatt er kommunens kjerneområde. Kommunen eier en kafe i Søndre Park, driver hytteutleie i Vingromåsen, og har i år også kjøpt seg opp i Hafjell Alpinsenter. I tillegg eier kommunen 888 gårds og bruksnummer i tillegg til 200 eiendommer som de fester bort. Leiekontrakter, opppussing og vedlikehold legger definitivt beslag på betydelige ressurser i kommunen vår. Ressurser som kunne vært brukt på tradisjonelle kjerneoppgaver som byens eldre, frivillige lag og foreninger, veier og skole. På den annen side vil jeg tro at ordførerens hverdag ganske sikkert blir litt morsommere. Det får vi unne henne.