Miljøvennlig transport

Miljø: Her tester jeg ut det siste i miljøvennlig transport, en pedaldrevet velomobil. Mellom Bjørns Kro og Vingrom kirke kom jeg lett opp i 45 km/t. Denne avanserte sykkelen er kanskje ikke løsningen på alle miljøutfordringer, men definitivt et lite skritt på veien. Sjekk hjemmesiden deres. Verdensrekorden er by the way 130 km/t.
Sykkel, velomobiler, elbil og gondol er mange bekker små som sammen bidrar til et renere miljø og mindre utslipp. God tur!