Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
juni 2008 – Eivinds blogg

Dårlig økonomistyring


Kommunestyret på Lillehammer er nettopp blitt presentert tallene for første tertial 2008. Det er sørgelig lesning. I korthet er dette bildet:
1. Finanskostnadene øker til stadig nye høyder grunnet rentenivået og skyhøyt låneoptak (1,3 milliarder kroner)
2. Overskridelser hittil i driftskostnader på 16,5 millioner kroner mot budsjett. Kommuneadministrasjonen følger ikke budsjettet som er vedtatt av kommunestyret.
3. Alle disponible fond er tomme. Det siste ble vedtatt slaktet i forbindelse med at de 16,5 millionene måtte dekkes inn. Det fondet het Gjeldsavdragsfondet, men ble altså brukt for å dekke inn driftskostnader.
4. Hvis overforbruket fortsetter ligger kommunen an til et underskudd for 2008 som nærmer seg 40 millioner kroner.
5. Sykefraværet i Lillehammer Kommune har nå passert rekordhøye 11% og fortsetter å stige.
Lillehammer Høyre anbefaler følgende medisin:
1. Ta tak i sykefraværet. Det koster Lillehammer kommune mer en 30 millioner pr. år, og her må det tas grep for å få folk tilbake i jobb. Inviter kommuner som lykkes (for eksempel høyrekommunene Frogn og Sandefjord) for å lære av deres gode arbeid på dette feltet.
2. Selg kommunal eiendom / skog og få ned lånegjelden. Dette må imidlertid ikke brukes til drift. det blir omtrent som å pisse i buksa.
3. Kommunen må slutte å drive med ting den ikke skal drive med. Aksjekjøpet i Hafjell var det siste groteske eksempelet, og kafedrift i Søndre Park kommer som en god nummer to. Kommunen må tørre å slutte å drive med ting den ikke skal drive med.
4. Rådmannen må sørge for at budsjettet de folkevalgte blir fulgt. Det er faktisk rådmannens jobb.
5. Kommunen bør gå gjennom prosjektplanen sin, og se på hva som kan fjernes. I dag driver kommunen en lang rekke prosjekter. Dette koster, og det er ikke sikkert alt er like viktig.

Heia Jobben

VERDIGHET: Frelsesarmeen startet i oktober 2007 opp et prosjekt for rusmisbrukere på Lillehammer. Dette prosjektet kalles «Jobben» og går i korthet ut på at rusmisbrukere får anledning til å gjøre et skikkelig dagsverk mot betaling.
De kommer om morgenen, skriver en dagskontrakt, og blir så sendt ut på forskjellige typer samfunnsnyttig arbeid; Måke taket til gamle damer, male kommunale toaletter som har blitt tagget ned, sette istand barnehagebord osv. Til nå har dette kun vært finansiert av Frelsesarmeen, men de ønsker kommunen med på laget for å få til en videreføring. Jeg fikk lov til å være med en dag sammen med gutta på «Jobben», og skal fronte dette viktige tiltaket i forbindelse med behandling av økonomi og strategiplan i formannskapet 24.06.08. Dette må vi finne rom for å bli med på. Sjekk reportasje «Jobben» gir:
-Verdighet for byens borgere.
-Det skaper mindre kriminalitet
-Vi får løst viktige samfunnsoppgaver
-Det kan få yngre misbrukere inn på rett kjøl.