Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
mars 2008 – Eivinds blogg

Sett bonden fri!

Bøndene i Norge lider under konsesjonslovgivning, odelslov, landbruksamvirket og boplikt. De får hverken selge sin melk eller sin eiendom i et fritt marked. Dette lider både bonden og forbrukeren under.
Kvaliteten på maten holdes nede, prisen holdes kunstig høy, og jordbruksprodukter fra utlandet blir gjerne 4 doblet på sin vei over den norske grensen. Den ærverdige gamle bonden på 93 år som vil selge gården og flytte til en liten leilighet får ikke selge til hvem han vil, og prisen settes kunstig lavt. Er det slik vi vil ha det?
La oss sette bonden fri fra denne tvangstrøyen så vi kan få økt mangfoldet av kvalitetsprodukter til forbrukerne. Sett bonden fri og forbrukeren i sentrum.

Sjekk denne artikkelen: Ved å fjerne konsesjonsloven, fjernes også retten for kommunene til å innføre boplikt. En EU-dom har nylig aktualisert saken. Den dommen kan få konsekvenser for hvordan boplikten kan praktiseres i Norge

Løftebrudd fra AP

blaabenk.jpg
Rikspolitisk har vi vært vitne til det ene løftebruddet fra de rødgrønne etter det andre. Dette har tydeligvis appellert til våre egne rødgrønne på Lillehammer. I kommunevalgkampen i høst lovet ordfører Synnøve Brenden Klemetrud at eiendomsskatten ikke skulle settes opp. Jeg hadde med hånden på hjertet trodd at det skulle ta lenger tid før dette løftet ble brutt enn 6 måneder, men lenger tid gikk det altså ikke.
Torsdag 27.03.08 vedtok SP, AP og SV i kommunestyret likevel å øke eiendomsskatten for utleieboliger ved å fjerne bunnfradraget på 550 000 kroner. Dette betyr at de som nå må betale mest eiendomsskatt til syvende og sist er de som har minst. De som må leie, enten fordi de er studenter eller fordi de enda ikke har råd til å kjøpe sin egen bolig, får svi. Pussig at man må være sosialist for å vedta noe så usosialt.
Sjekk Byavis.no’s artikkel