Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
juli 2007 – Eivinds blogg

Nær 1000 besøkende på You Tube

POPULÆRT: Vi nærmer oss når 1000 besøkende på YouTube. pr. 26.07.07 har vi hatt 873 innom for å se på videoene til Lillehammer Høyre. Har du sjekket ut videobloggen vår?

Høyre i posisjon fjerner eiendomsskatten i løpet av fire år.

Lillehammer uten en tråd.

Ellers har vi ikke sluppet inn på GD’s egen Døla Tube. Det kunstneriske nåløyet der ble tydeligvis for trangt. Den søte filmen med Dachshund-valpen Dennis som denger tøyhunden Langemann feide oss av banen.

Kvikksølvutslipp i Mjøsa

eyvind-falk-7.JPG

KONTROLL? : Norsk Institutt for vannforskning –NIVA peker i en fersk rapport peker på at Lillehammer kommunale renseanlegg slipper ut uforståelig store mengder kvikksølv i Mjøsa gjennom utslippsvannet. Fem rensanlegg rundt Mjøsa er undersøkt, og renseanlegget på Lillehammer står for 75% av utslippene totalt. Kvikksølv akkumulerer i organismer, oppkonsentreres i næringskjeden, og er dels årsak til kostoldsrådene for inntak av mjøsfisk.

Som med utslippet av bromerte flammehemmere vet man ikke hva som er kilden, eller hvorfor konsentrasjonen er så stor nettopp på Lillehammer.

Dette viser tidelig det Høyre tidligere har pekt på, at utslippsproblematikken klarer vi ikke å håndtere lokalt. Mjøsa er et nasjonalt ansvar, både når det gjelder overvåking og rensing. Høyre sentralt har derfor bedt om at Stortinget bevilger 10 millioner kroner til å styrke denne satsingen, etter at Lillehammer Høyre først tok opp denne viktige saken. Så lenge Mjøsa er forurenset og utslippene fortsetter, er vi ikke fornøyd, og vil fortsatt gå i front for miljøet. Så får vi håpe at de andre partiene vil slutte seg til dette viktige miljøarbeidet etter hvert.

Gondolen skal være blå

gondola.bmpGONDOL: Lillehammer Høyre ønsker å legge til rette for at Lillehammer skal bli verdens vinteridrettshovedstad. Vi ønsker å gjøre byen synlig igjen, også internasjonalt. Dette er dristige visjoner som næringsliv og kommune må arbeide sammen for å nå.

Merkenavnet Lillehammer opparbeidet seg internasjonalt etter et fantastisk OL i 1994 må styrkes om vi skal nå disse målsettingene. Da er det ikke nok å legge et plast-tak over Terrassen og holde de olympiske anleggene nogenlunde fra forfall. Vi må se på hva vi kan gjøre for å utvikle og løfte byen videre.

Uten visjoner stagnerer Lillehammer, og Olympiaparken blir en utgift istedenfor en inntekt.

Gondolbanen er en brikke i en stor helhet der OL-park, idrettslinje på HiL, reiseliv og utvikling av kulturtilbudene danner en helhet.

Ideen om et spahotel der Terrassen ligger nå, lansert av Thierry Herde og Mette Svarstad i GD 07.07.07 er strålende, og kan være en viktig brikke i vår visjon. Slik Lillehammer Høyre ser det måtte det være glimrende å knytte dette prosjektet sammen med et stoppested for gondolen vi ønsker oss. Lillehammer er en bratt by, og med sine stolte oppoverbakker nærmest designet for en gondolbane. Som Dag O. Koppervik sier i et innlegg i GD 12.07.07: ”Hvor miljøvennlig er det at byen vår fremstår som Burmesiske rismarker i etasjer som kun er tilgjengelig med transportmiddel? Det er sikkert greit for oss som kjører bil”. En gondol vil binde byen vår sammen. I tillegg skjer det på en miljøvennlig måte.

I dag kjøres det mye bil opp og ned mellom Strandtorget og Lillehammer sentrum, og de som arbeider i byen må parkere i sentrum. Forurensende biltrafikk som gjør at luften i sentrum inneholder for mye svevestøv. Statens forurensingstilsyn (SFT) påpeker dette senest på GD-nett 11.07.07, og de forventer at kommunen igangsetter tiltak slik at kravene om luftkvalitet blir oppfylt. ”Kommunene har plikt til å sørge for at befolkningen får den luftkvalitet den har krav på, og må bruke den myndighet de har fått gjennom forurensningsforskriften for å oppnå dette”, sier SFT-direktør Ellen Hambro til SFTs nettside. Det er heller ikke lenge siden jeg snakket med et bekymret par som hadde barn som gikk på Hammartun skole om denne saken. Slike innspill skal vi ta alvorlig. Som ansvarlige politikere er det da vår oppgave å finne gode løsninger. Ekstra morsomt er det jo når fornuft og moro kan gå hånd i hånd. Ved å legge til rette for byggingen av en gondolbane vil vi få ned biltrafikken og dermed også dempe svevestøvproblemet vi sliter med i sentrum. Løsningene på miljøproblemene behøver ikke alltid være økte drivstoff og bilavgifter eller bomring. Dette er tiltak som heller ikke vil virke så lenge det ikke finnes gode alternativer. Heller ikke Arbeiderpartiets katolske satsing på oppkjøp av internasjonale klimakvoter hjelper skoleelevene på Hammartun. Som Asplan anbefaler i sin rapport fra 1987: ” Et effektivt og miljømessig godt bidrag til at bilparkeringen vil skje utenom bykjernen”. Vi må handle lokalt; Tenk Miljø, kjør gondol.

Om en ser hva Fløybanen har betydd for Bergen, får man en pekepinn på hva dette kan bety for byen vår i arbeidet vårt med å styrke Lillehammer som turistby. Banen vil bli en attraksjon i seg selv.

Det koster penger å bygge gondolbane i byen vår. Slik Lillehammer Høyre ser det, vil det være kommunens oppgave å legge til rette for gondol. Jeg kan dermed berolige GDs lederskribent 11.07.07 med at Høyre fortsatt er den fremste garantisten mot eiendomsskatt på Lillehammer. At vi skal legge til rette for betyr selvsagt ikke at det er kommunen som skal betale for byggingen. Det finnes gode eksempler, både nasjonalt og internasjonalt, på at denne typen satsinger vil være interessante for næringslivet, og spesielt når det kan settes inn i en større sammenheng, slik for eksempel DnB NORs Jahn Petter Dahlum gjør i GD 11.07.07; ”Mange er villige til å satse. Det ser vi flere steder i distriktet. Men jeg tror ikke noen vil satse med mindre det kommer en større utbygging på Kanten i form av hotell og flere restauranter”. Koppervik er også inn på noe av det samme i sitt innlegg, og det er jo nettopp dit vi vil; At kommunen og næringslivet sammen kan se muligheter og utvikle potensialet som finnes i byen vår. Dette kalles byutvikling, og vi mener at gondolbane på Lillehammer vil være den beste start..

Og den skal være blå.

Sommerferie

hoyreigaten.bmpSOMMER: Tar min kone med i Defenderen til Devon i England, der vi skal besøke en tante, og grombilen vår skal få premie. Etterpå blir det en uke jobb på oppdrag fra UNESCO i Georgia. Det blir dermed litt smått med oppdateringer de neste fjorten dagene. Lover å komme knallhardt tilbake! I mellomtiden kan bloggens lesere kose seg med de to videobloggene.

Sommer-Quiz: Er det forresten noen av bloggens lesere som vet om mjøsørret-favoritten devon-sluken har noe med Devon i England å gjøre?
God sommer!

Høye seertall for videobloggen

videoblogg2.jpgPOPULÆRT: 570 ganger har videoene som ligger ute på YouTube vært vist nå. Med tanke på at de bare har ligget ute i fire dager er det veldig bra.
I tillegg er videobloggen om eiendomsskatt lagt ut på aftenposten.no, og begge finnes selvsagt på Lillehammer Høyre og Oppland Høyres hjemmesider. Unge Høyre på Gjøvik har også lagt ut eiendomsskatt-videoen på sin spenstige blogg.

Videoene er også oversendt GD’s Døla Tube der de foreløpig ikke har nådd gjennom det tøffe kunstneriske nåløyet og ut på nett. Slått på målstreken av en festlig video med Dachshund-valpen Dennis som denger tøyhunden Langemann.