Penthouse Playboys åpnet landsmøtet

11.jpgEt Penthouse Playboys i form åpnet Høyres landsmøte i Oslo med blant annet «Forelska i lærer’n», «Min første kjærlighet» og selvsagt udødelige «Lyckliga gatan». Her var det underholdning både for Høyres kvinneforum og det såkalte homohøyre.

Det er vel unødvendig å nevne at Jens Pikenes falt pladask for en «ny» og fresh Erna.

Ellers er det store tema foran valget miljøet. Opplandsbenken har markert seg og Anne Grete Kvitberg leverte et glimrende innlegg om Mjøsa, som jeg fikk anledning til å følge opp fra talerstolen. Dette er en hot og viktig sak nå, og på vei inn til Oslo i dag fikk jeg en telefon om at Miljøvernforbundet med Kurt i spissen har merket seg arbeidet vårt, og har lyst til å engasjere seg i Mjøsas ve og vel. Siste ord er nok ikke sagt i denne saken, til det er spørsmålet for alvorlig. Dette handler om hva vi skal levere videre til våre barn og barnebarn.

Erna presenterte 5 fem konkrete klimatiltak vi tar med hjem til Lillehammer

1. Stille strenge miljøkrav ved innkjøp av busser til kollektivtransport og lage en plan for rask utfasing av gamle busser som forurenser mye.

2. Stille strenge krav til miljøvennlig oppvarming når det bygges nye boliger og offentlige og private bygg ved å ta i bruk jordvarme, fjernvarme, bioenergi eller andre miljøvennlige oppvarmingskilder.

3. Gjøre det lett å resirkulere avfall – og at det avfallet som brennes benyttes som en kilde til fjernvarme.

4. Satse på mer og bedre kollektivtrafikk og legge til rette for god fremkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende.

5. Ha en mest mulig miljøvennlig kommunal bilpark. Vi skal i størst mulig grad ta i bruk el-biler, hybridbiler, gassdrevne biler, flexi-fuel biler og andre miljøvennlige kjøretøy.

Til landsmøtet med Mjøsa i kofferten

logo_hoyre_bokmaal.jpg4-6 mai er Høyres landsmøte i Oslo, og jeg er med i Opplandsdelegasjonen. I kofferten har vi med oss en viktig sak som vi vil prøve å få løftet opp på et nasjonalt nivå; Mjøsa.

Vi sier at Mjøsa er et nasjonalt ansvar, og at en skikkelig overvåking må til, slik at ytterligere utslipp forhindres. Kommunen har gjennom sin nonchalanse vist at de ikke makter å aksle dette ansvaret.

Vi vil derfor arbeide for å få gode tiltak for overvåking og rensing inn i statsbudsjettet. Vi vil at også fremtidige generasjoner skal få anledning til å dra på mjøsfiske uten å være bekymret for å spise fisken etterpå.

Sjekk innlegg

1.mai, ikke for alle på Gjøvik

1mailogo2007.gif«Vis solidaritet med Øst-Europa, Ja til EU», ble Europeisk Ungdom på Gjøvik nektet å delta i byens 1.maitog. Smålig og svært langt fra årets 1.mai-slogan «Alle skal med»

Europeisk Ungdom på Gjøvik har helt rett i at EU er det største solidaritetsprosjektet verden har sett. EU har bidratt til å løfte stater som har vært okkupert av sovjetkommunistene i mer en 50 år. Under mottoet «Alle skal med» har EU gått ispissen for et solidarisk gigantløft, økonomisk, kulturelt og sosialt. Jeg har reist mye i tidligere okkuperte områder, og er imponert over det fantastiske arbeidet som er gjort, og som gjøres. Dette hadde ikke vært mulig uten EU. I motsetning til 1.maikomiteen på Gjøvik er EU inkluderende.

Sjekk hva Oppland Arbeiderblad skriver om saken.
Du finner også mer på Gjøvik Unge Høyres utmerkede blogg.