Høyre øker mest!

lillehammer-uten-en-trad-web.JPG17.03.07. kan vi lese i Aftenposten at Høyre øker mest av alle partiene, fra 16,8% til 17,8%. Vi fortsetter den fine fremgangen fra forrige måling, der vi gikk frem med hele 1,3% i Oppland! Dette viser tydelig at vi er på rett spor, når frem med budskapet vårt, og at flere ønsker høyrepolitikk velkommen der de bor. Nå gleder vi oss til Lillehammer-målingene.

For de som lurer på det: De rødgrønne kameratene, Arbeiderpartiet, SV og SP går alle tilbake.

Partibarometer kommunevalg er utført i prioden 12-14. mars av Norsk Respons for Aftenposten

Foto: Frøydis Haug/www.byavis.no

La oss styrke frivillig kultur og idrett

tre-musketerer2.jpg
De fleste jeg kjenner er medlem av minst to frivillige organisasjoner. I min egen familie teller vi ti medlemskap, enten det er Ro og Kaiakklubben, Vingar IL eller Lillehammer Sjakkselskap.

De frivillige organisasjonene er mer en pressgrupper. I Lillehammer ser vi at det frivillige kultur og idrettslivet gjør viktige oppgaver både bedre og rimeligere enn det det offentlige kan klare. Enten det er Vingars lilleputter eller i ishockeyklubben, er det den flotte innsatsen fra de mange frivillige som gir barn og unge viktig ballast og opplevelser de bærer med seg livet ut. Jeg skal her nevne noen av de fine sidene ved den frivillige kultur og idretten i byen vår:

-Barn og unge som driver idrett, eller spiller teater, lærer seg å mestre noe og å spille på et lag. Dette styrker barna gjennom en positiv egenopplevelse, og gir dem en fellesskapsfølelse.
-Det er svært viktig å huske den helsegevinsten som ligger i det frivillige idrettsarbeidet gjennom forebyggende arbeid. Den frivillige idrettslivet er ikke bare en viktig del av ryggraden i lokalsamfunnet vårt, men bidrar også til å reparere ryggen.
-Gjennom frivillig arbeid bli foreldre og andre frivillige bedre kjent. Det skapes nye møteplasser for naboer og i nærmiljøet. En får nye venner, anerkjennelse, og positive opplevelser sammen med andre. Fellesskapet som dannes gjennom dugnad er viktig.
-Unge som deltar i idretten lærer seg om det å fungere i en organisasjon, om grensesetting, og ikke minst å forholde seg til regler. Når en går over grensen gir dommeren rødt kort, og det er ut. Dette er en god innføring i spillereglene også senere i livet.
-Kultur og idrettslivet er en skole i demokrati. En får tidlig tillitsverv, enten det er som patruljefører i Lillehammerspeideren, eller i et styre. En lærer om valg, og får innføring i lover og regler, og ikke minst å samarbeide.
-Gjennom kultur og idrettslivet får en utdanning og skolering. Det kan være dommerkurs for fotballdommere, kurs i teatersport eller breførerkurs i DNT, men felles er at de frivillige organisasjonene er flinke til å utdanne medlemmene sine.
-Kameratskapet som skapes gjennom at en svetter sammen er helt spesielt. Felles opplevelser, og gleden ved å nå et mål sammen med andre, er unik ballast å ta med seg videre. Gjennom å sove flere sammen i telt gjennom en uke på en speidertur utvikles et sunt og godt kameratskap man bærer med seg livet ut.
-At det frivillige Kultur og idrettslivet integrerer ser vi mange eksempler på. Det kan være funksjonshemmede, eller det kan være innflyttere fra inn og utland. På denne måten lærer vi den oppvoksende slekt å inkludere, og å være tolerant.

Det vil i utgangspunktet være det mest naturlige for en kommuneadministrasjon å velge offentlige løsninger på kommunale utfordringer mot barn og unge. Lillehammer Høyre ønsker å se på hva vi kan få til gjennom et enda tettere samarbeid mellom det frivillige kultur og idrettslivet og Lillehammer Kommune. Hva kan vi få til sammen? Vi tror det ligger store muligheter i et tettere samarbeid, der vi både vil få mer for pengene våre, og et bedre og tryggere Lillehammer, gjennom å bygge på noe som fungerer så godt. Ved å styrke det frivillige kultur og idrettslivet kan vi gjøre Lillehammer en enda bedre by å bo i.

Utfordring: Hvilke saker er viktigst?

olevann.jpg
Lillehammer Høyre har et mål. Vi skal vinne valget høsten 2007, og gjøre Lillehammer til en enda bedre by å bo i. Vi har i programarbeidet vårt fått mange gode saker på bordet, både fra våre medlemmer, gjennom bloggen, og på andre måter. Nå i disse dager setter vi sammen programmet, og vi gir deg hermed utfordringen: Hvilke saker er viktigst for deg? Noe som mangler? Noe som ikke bør være med? Kjør debatt:

-En ny og trygg E6
-Bort med eiendomskatten
-Full barnehagedekning
-Trådløst nettverk i byen vår.
-Et komplett Lillehammer sykehus
-FF Lillehammer i elitedivisjonen, fotball
-Lillehammer skal være verdens vinteridrettshovedstad
-En skikkelig skatepark
-Satsing på det frivillige kultur og idrettslivet
-Evaluering av lærere i skolen
-En tiltaksplan mot vold i byen vår
-Et rent Mjøsa
-En skikkelig eldrepolitikk
-Skøytebane i Søndre Park
-Ferskvannsakvarium med Mjøsfisk
-Et nytt OL