Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
desember 2006 – Eivinds blogg

Et komplett Lillehammer sykehus

Lillehammer sykehus
Sykehusaksjonen og lillehamringenes engasjement har vist oss hvor viktig sykehuset er for oss som bor i byen, og for hele regionen vår. Lillehammer Høyre skal gjøre sitt for at vi skal vinne dette slaget. Vi vil ikke lenger stå og se på at avdelinger og kompetanse flyttes til Hamar, og krever et komplett Lillehammer Sykehus!

For meg betyr Lillehammer Sykehus noe helt spesielt. Her var jeg med da datteren min ble født i 1989. Her ble en god venn av meg lagt inn og påsydd øret etter en stygg kollisjon med en bil ved Storhove. Her ble moren min kjørt inn med hjernehinnebetennelse etter å ha falt om på multetur, og her ble min kone sydd etter å ha skadet seg i hånden. Hver gang ble utfordringen løst på en fantastisk måte av et flott og profesjonelt personale, og med lykkelig utgang. Jeg er veldig takknemmelig og glad i dette sykehuset, og sånn vet jeg at det er mange som har det.

Før Sykehuset Innlandet ble etablert som følge av organiseringen innenfor Helse Øst var Oppland sentralsykehus (Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll sykehus) et av de best drevne i landet. Både målt i økonomistyring og pasientbehandling. Etter sammenslåingen med sykehusene i Hedmark har det gått en vei – nedover. Vi kan registrere dårligere trivsel blant de ansatte, samt en gradvis nedbygging av avdelinger og tilbud. Kompetansen forsvinner, det er usikkerhet blant de ansatte, og det kan registreres at omorganiseringer og flyttinger av funksjoner har svekket særlig Lillehammer sykehus som før flyttingene var et nær komplett sykehus. Nå er de i ytterligere full gang med andre runde i nedbyggingen. Vi kan ikke akseptere at sykehuset vårt forvitrer. Dette må stoppes.

Lillehammer Sykehus har 1100 arbeidsplasser og er særdeles viktig for oss som bor i byen og i områdene rundt. Vi kan ikke finne oss i at avdelinger og kompetanse forsvinner til Hamar. Tappingen av nøkkelpersonale og tilbud til Hamar er bare en forsmak på Arbeiderpartiets region-drøm, der vi fort også vil miste fylkeskommunen til det som kan bli det nye sentrum i storregionen; Hamar. Visjonen om et sentralsykehus handlet ikke om pasientene og de ansatte, men om byggingen av storregionen, samt bygge Hamar som regionhovedstad.

Arbeiderpartiet sitter i regjering med statsminister, helseminister, med flertall i Stortinget, Fylkeskommune og i Lillehammer kommune. Vi utfordrer AP om å kreve at Sykehuset Innlandet deles slik at Oppland igjen kan få et eget helseforetak bestående av Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll sykehus under en ledelse. Vi må igjen få et komplett sykehus på Lillehammer slik vi hadde!

17 mai likevel ;-)

I GD 29.12.06, kan vi lese at Ragnar Nordgreen, Arbeiderpartiets gruppeleder, forrige uke hadde forsøkt å få formannskapet med seg på å hindre meg i å bli leder av 17.maikomiteen i 2007, slik jeg var det i 2006.
Å gjøre en frivillig innsats for byen vår i 17 maikomiteen har vært meg en glede, og jeg ble veldig overrasket over dette angrepet.
Arbeiderpartiets forsøk på å kuppe 17.mai komiteen ble heldigvis blankt avvist av formannskapet; 17.maikomiteen får likevel konstituere seg selv, i år som tidligere år. Er det ikke grenser for hva Arbeiderpartiet tror de kan ta kontroll over? Vi må nok av og til minne hverandre på hvorfor vi feirer 17.mai.
17. mai-tale

Regionshovedstaden Lillehammer

Kart over Innlandet

Høyre vil kjempe for en best mulig fremtid for Lillehammer, og vi vil forsvare og styrke arbeidsplassene som er så viktige for byen vår. Etableringen av en storregion bestående av Oppland og Hedemark vil bli en svært en viktig sak for alle oss som er glade i byen vår. Arbeiderpartiet er den fremste pådriveren for å bygge storregionen. Så langt peker alle piler mot Hamar, og det er på høy tid å spørre hva Arbeiderpartiet vil med Lillehammer.

Regjeringen har lagt frem meldingen om regionreformen. Dommen så langt er at det er mye prat og lite innhold. Regionene er ikke tilført vesentlige nye oppgaver, deres størrelse er ikke bestemt og mange av regjeringspartienes politikere signaliserer stor usikkerhet i om regionreformen er noen god ide. Med andre ord: her skyver regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen viktige spørsmål foran seg. Spørsmål som er svært viktige for oss som bor og jobber på Lillehammer, og som vi må kreve svar på før valget til høsten.

Oppland og Hedmark Arbeiderpartier har vært blant de ”aller flinkeste” i landet når det gjelder å iverksette storregionen. I motsetning til de fleste andre steder har fylkestingene her allerede startet prosessen gjennom prinsippvedtak om en storregion bestående av Oppland og Hedmark. Dette har de gjort uten å ta stilling til hvor et administrasjonssentrum skal være, og hva som skal flyttes fra Lillehammer.

Lillehammer Arbeiderparti later heller ikke til å synes at dette er viktige problemstillinger. I alle fall er ordføreren og hennes lokale parti fraværende i å fronte Lillehammers lokale behov og krav på noe konkret å holde seg til når Oppland Arbeiderparti turer frem mot storregionen. Hamar kjører med høy profil og har for lengst utropt seg til Innlandets hovedstad.

Lillehammer er ingen dårligere kandidat til å være administrasjonssentrum enn Hamar. Tvert i mot, og det er på høy tid å hevde Lillehammers ambisjoner. Lillehammer har lange og gode tradisjoner som administrasjonsby. Byen ligger sentralt i forhold til begge fylker både i forhold til geografi og kommunikasjon. Hamar ligger i pendleravstad fra Oslo, noe som lett vil bety at jobbene besettes av folk som ikke slår seg ned. For Lillehammer vil dette være annerledes. Lillehammer har gjennom alle tider vært kjent som et godt sted å bo og all erfaring forteller om god søkning, særlig til stillinger som krever kompetanse. Sykehuset, fylkesmannen og Høyskolen er gode eksempler på det. Det er også klart at Hamar allerede har mange statlige arbeidsplasser og en næringsstruktur som gjør byen bedre rustet til å gi fra seg funksjoner enn det Lillehammer har.

I denne diskusjonen vil jeg bli møtt med at Høyre helst bare vil ha to folkevalgte nivåer. Mitt svar vil være at Lillehammer også i en slik modell vil være et naturlig sentrum i regionen. Lillehammer Høyre vil under ethvert alternativ kjempe for at Lillehammer skal være regionens viktigste kompetanse og administrativt sentrum.

Nå er situasjonen at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet styrer, ikke bare i landet, men også regionen og kommunen. Det er deres kjør mot en storregion som nå utfordrer Lillehammer og bør få varsellampene til å blinke. Lillehammer Høyre vil ikke sitte med hendene i fanget og la det skure. Lillehammer trenger en offensiv ledelse som uten bakenforliggende partipolitiske hensyn kjemper for Lillehammers plass og muligheter.